Tutumlu Özel Sağlık Tutumlu Özel Sağlık

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Türkiye’de ilk defa yatarak özel sağlık ile ayakta tamamlayıcı sağlık sigortası bir arada tek poliçede! Ayakta tedavilerinizi yaygın ve kaliteli SGK anlaşmalı hastanelerde, yatarak tedavilerinizi özel hastanelerde SGK anlaşması sınırlaması olmadan yaptırabilirsiniz. Üstelik AXA Sigorta’nın geniş özel hastane ağından faydalanır ve basit muayeneleriniz için yüksek ücretler ödemezsiniz. Gelin siz kıymetini kaybetmeden bilin, sağlığınızı Axa Sigorta güvencesine emanet edin.

Anlaşmalı kurumlar için tıklayınız.

 
Teminat Neleri Kapsar? Özel Sağlık Sigortası
(Eko Sağlığım Kristal)
Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sağlık Beyanı Başvuru Formu Alınıyor mu?
Ameliyat Destek Teminatı İlgili teminat, ‘Ameliyat Destek Sağlık Anlaşmalı Kurumları’ nda, SGK kullanılarak gerçekleşecek olan ameliyatları kapsamaktadır. Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi ( T.T.B.A.Ü.T.) 200 birim ve üzeri ameliyat işlemleri için Ameliyat Destek Teminatı geçerlidir. Tazminatın ödenmesi için kişinin hastaneden taburcu olmasını takiben, sigortalının başvurusu ile AXA SİGORTA A.Ş. tarafından tazminat sigortalının banka hesap numarasına ödenecektir. Ameliyat Destek Teminatı olay başına 500 TL ( Beşyüz Türk Lirası )
Yatarak Tedavi Limitsiz / Katılım Payı bulunmamaktadır
Ayakta Tedavi 10 Vaka
Katkı Payı Ayakta Tedavi Teminatın Kullanılırken Vaka Başı 15 TL alınır
Özel Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumları AXA Sigortanın anlaşma yapmış olduğu EKO Network Hastaneleri Yatarak Tedavilerde Geçerlidir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumları AXA Sigortanın anlaşma yapmış olduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hastaneleri
Bekleme Süresi İlk defa sağlık sigortası satın alacak kişiler için SAĞLIK SİGORTASI özel şartlarında yer alan "Bekleme Süreleri" Bölümünde belirtilen hastalıklar 12 ay 12 ay 3 ay
Yatış Sonrası Fizik Tedavi Poliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Yatış Sonrası Fizik Tedavi giderleri
Fizik Tedavi Poliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon giderleri
Kontrol Mamografi/Kontrol Psa Yılda 1 kez anlaşmalı networklerde karşılanan Kontrol Mamografi/Kontrol Psa
Suni Uzuv Teminatı Poliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Suni Uzuv giderleri
Yardımcı Tıbbi Malzeme Poliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Yardımcı Tıbbi Malzeme giderleri
Evde Bakım ve Tedavi Poliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Evde Bakım ve Tedavi giderleri
Ambulans Limitsiz / Katılım Payı bulunmamaktadır
Check- Up Teminatı
Yaş Sınırı 0-59 (18 yaş altı bireyler aile poliçesi kapsamında sigortalanabilir. Tek başına poliçe düzenlenmez)
Tek Başına Çocuk Poliçesi 7 yaşını doldurmuş çocuklar için tek başına sağlık sigortası yapılabilir
Geçmişten Gelen Hastalıklar Kapsam Dışı Kapsam Dışı Kapsam Dışı
Ömür Boyu Yenileme Garantisi 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve bu tarihte en fazla 59 yaşında olan sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi için sağlık durumlarına göre değerlendirilirler.
Taksit Sayısı Blokeli+ Blokesiz 8 taksit yapılabilmektedir.
Diğer Sigorta Şirketlerinden Geçiş Risk değerlendirmesi yapılarak diğer sigorta şirketlerinde geçiş yapılablir.
AXA Poliçelerinden Geçiş Risk değerlendirmesi yapılarak diğer AXA sigorta poliçeri arasında yapılablir.