Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Hesaplama Araçları

AXA Hesaplama Araçları

MTV Neye Göre Hesaplanır?

MTV Neye Göre Hesaplanır?

MTV hesaplamasında kullanılan birden fazla parametreden söz etmek mümkündür. 01.01.2018 tarihi öncesi ve sonrası baz alınarak oluşturulan I ve I/A sayılı tarifeler ile II sayılı tarifede vergi hesabında kullanılan farklı detaylar vardır.

Örneğin I sayılı tarife araç motor hacminin yanı sıra taşıt değeri ve araç yaşını birlikte değerlendiren bir hesaplama yöntemine sahiptir. I/A ve II sayılı tarifelerde taşıt değeri hesaplama adımlarından birisi olarak kullanılmaz. Bu tarife motor hacmi ile araç yaşı çerçevesinde hesaplama yapmak üzere oluşturulmuştur.

Araç KDV ve ÖTV’si Nasıl Hesaplanır?

Araç KDV ve ÖTV’si Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir aracın KDV ve ÖTV hesabını yapmak için öncelikle vergi öncesi fiyatını bilmek gerekir. Otomobil üreticileri veya bayileri tarafından düzenlenecek faturalarda öncelikle aracın vergi öncesi fiyatı yazılır. Bunun ardından aracın motor hacmi ve faturaya yansıyan değeri doğrultusunda ÖTV bakımından hangi vergi dilimine dahil olduğu bulunur. Belirlenen vergi dilimine karşılık gelen oran üzerinden ÖTV hesaplanır ve aracın satış fiyatına eklenir.

Aracın vergisiz satış fiyatına hesap edilen ÖTV tutarı eklenerek bir bakıma KDV matrahı da elde edilmiş olacaktır. ÖTV aracın yalın fiyatı üzerinden hesaplanırken KDV hesabında matrah ÖTV tutarını da içine alır. Bu şekilde elde edilmiş bulunan matrah üzerinden %20 oranında KDV hesaplanarak aracın satış fiyatına eklenir.

Trafik Sigortası

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

 

Tapu harcı tutarını belirlemek için beyan edilen alım satım değerinin %2’sini hesaplamak gerekir. Böylece hem alıcı hem de satıcı tarafından harç olarak ödenmesi gereken tutar elde edilmiş olur. Bu ifadeyi formül üzerinden anlatmak gerekirse;

Beyan edilen değer X 0,02 = Ödenecek tapu harcı İlgili miktarın ödenmesinin ardından tapu devir işlemlerini yapmak mümkün olur.

Brütten Nete Maaş Nasıl Hesaplanır?

Brütten Nete Maaş Nasıl Hesaplanır?

Net maaş tutarını hesaplamak için brüt maaş tutarından vergi ve sigorta primi gibi kesintileri çıkarmak gerekir. Bu işlemi yapmak için kullanılan temel formül şu şekildedir:

Net Maaş = Brüt Maaş − (Vergi + Sigorta Primleri + Diğer Kesintiler)

Bu formülde brüt maaştan çıkarılan kesintiler içerisinde; çeşitli vergi türlerinin ödemeleri, sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası kesintileri, sendika aidatları gibi yasal kesintiler yer alır.

Netten Brüte Maaş Nasıl Hesaplanır?

Netten Brüte Maaş Nasıl Hesaplanır?

Maaş hesabı yapılırken formülü kabaca şu şekilde ifade etmek mümkündür.

Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Bu formülde bilinenleri yerine yazarak bilinmeyeni bulmak oldukça kolaydır. Böylece dileyen netten brüte dileyen de brütten nete ulaşarak maaş hesabı yapabilir.

Netten brüte giderek 2024 yılında geçerli asgari ücret üzerinden basit bir hesabı şu şekilde göstermek mümkündür.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu