Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
KOBİ’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası

KOBİ’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası

Yaygın özel hastane ağı ve vergi avantajından yararlanın.

KOBİ’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası

Kobi'lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Nedir?

KOBİ Sağlık Sigortası, 5 ile 250 çalışanı olan KOBİ’lere özel ve uygun fiyatlarla çalışanlarına yaygın anlaşmalı özel hastane ağında tedavi imkânı sunan bir üründür. Yaygın özel hastane ağı ve vergi avantajı ile sadece Yatarak Tedavi ve Yatarak+Ayakta Tedavi teminatı seçenekleri mevcuttur. Poliçe sadece personele yapılabileceği gibi, personelin eş ve çocukları da poliçe kapsamına alınabilir.

Kobi'lere Özel Sağlığım Tamam Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Sigorta ettireni İşveren olan bu poliçe ile, SGK’lı(*) olarak çalışan personelin anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılanır. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda AXA SİGORTA ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir.

*TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0 - 65 yaş arasındaki kişiler alabilir. Ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG) için yaş sınırı ise 68’dir.

İşveren Olarak Neden Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Yaptırmalıyım?

 • Kurumların çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması,
 • İşverene vergi avantajı sağlaması
 • Çalışanlara bireysel poliçelere göre daha uygun primlerle sigortalanma hakkı sağlaması,
 • Önemli bir yan hak olan sağlık sigortasını da personele sunarak şirket bağlılığını arttırması,
 • Pazar günleri de geçerli olmak üzere, özel hastanelerde randevulu ve hızlı sağlık hizmeti ile personelin zaman kaybı yaşamadan tedavi olabilmesi nedenleri ile hem işverene hem personele avantaj sağlamaktadır.

Kobi'lere Özel Sağlık Sigortasını Neden AXA Sigorta'da Yaptırmalısınız?

 • Tüm branşlarda anlaşma yapılmış olan 600'den fazla TSS anlaşmalı kurumu ile en geniş network ağına sahip sigorta şirketiyiz.
 • Sektörde TSS konusunda en deneyimli sigorta şirketi olmamız sebebi ile provizyon sürecini en hızlı ve müşteri odaklı yöneten firmayız.
 • Güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde gruplara özel çözümler sunuyoruz.
 • AXAFit uygulaması ile gruplarımızın tüm çalışanlarına ulaşarak, firma çalışanlarına özel fırsatlar sunuyoruz.
 • Operasyon ve hasar departmanlarımızda gruplarımıza özel kişi tanımlamaları yaparak hızlı çözümler üretiyoruz.
 • Affinity grup tanımlamaları kapsamında gruplarımıza AXA Sigortalı olmanın avantajlarını diğer ürün ve hizmetlerimizde de sağlıyoruz (kasko, konut vb. fiyat avantajı

AXA Kobi'lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Avantajları

 • Çalışanlar için yaygın özel hastane ağı
 • İşverene vergi avantajı sağlaması
 • Özel hastanelerde randevulu ve hızlı sağlık hizmeti
 • Yatarak ve ayakta tedavi teminatı
 • Pazar günleri de geçerli sağlık hizmeti
 • Güçlü teknolojik alt yapımız ile hızlı provizyon süreçleri
 • Ekonomik prim ve taksitli ödeme seçenekleri
 • AXAFit uygulaması ile çalışanlara özel fırsatlar

Kobi Özel Sağlığım Sigortası Kapsamı

Ayakta Tedavi
Yatarak Tedavi
Salgın Hastalıklar

Kobi’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası teminatları ayakta tedavi, yatarak tedavi ve salgın hastalık teminatları olarak gruplandırılabilir:

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor muayene
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Salgın Hastalıklar

COVID-19 ve gelecekte yaşanabilecek tüm salgın hastalıklar hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ve kalıcı olarak poliçe kapsamındadır.

Kobi'lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Kapsamındaki Asistans Hizmetleri

Check Up
Diş Muayenesi
Psikolojik danışmanlık
Diyetisyen Danışmanlığı

Check-up

Hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi, tek yönlü akciğer grafisi, EKG, 18 parametreli tam kan sayımı, tam idrar testi,sedimantasyon, açlık kan şekeri ölçümü, total kolesterol tanı testini içerir.

Diş paketi

Diş hekimi muayenesi, detertraj ve diş röntgen filmini (periapikal veya panoromik) içerir.

Psikolojik Danışmanlık

 • Tüm sigortalıları kapsayacak bir psikolojik gelişim ve destek hizmetidir. Telefon ile başvuran müşterilerin ilk değerlendirmesi yapılacaktır. Talebine göre telefonda ve/veya yüz yüze görüşme destek hizmeti ücretsiz sağlanacaktır.

**Danışmanın veya danışanın gerekli görmesi halinde yüz yüze görüşme hizmeti için ilk seans ücretsiz, ilk seanstan sonraki seanslarda %40’a varan indirim oranları uygulanabilecektir.

Diyetisyen Hizmeti

AXA Sigorta, AXA Partners aracılığı ile AXA Partners hizmet ağı içerisinde yer alan kuruluşlarda geçerli olmak üzere ‘Sağlık Paketi’ teminatı bulunan sigortalılarına paket içerisinde yer alan ‘Diyetisyen’ hizmetini yılda 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlamaktadır. Tüm Türkiye’de organizasyon hizmeti verilecek olup ilk görüşme ücretsiz, sonraki randevularda 30’a varan indirim sağlanabilecektir.

***Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları poliçe kapsamı dışındadır.

Kobi'lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır?

Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortasını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir:

 • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.
 • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmasının olması.
 • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.
 • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve AXA SİGORTA Kobilere Özel Sağlığım Tamam poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.
Poliçemi Nasıl Kullanırım?

Ürün Broşürü, Genel ve Özel Şartları

KOBİ Sağlığım Tamam Paket Poliçeleri Grup Özel Şartları Formu için tıklayınız.

KOBİ Sağlığım Tamam Paket Poliçeleri Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu