Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA Grup Dahiliyet & Çeşitlilik Politikası

AXA’da dahiliyet ve çeşitlilik; çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve çevremizdeki topluluklara saygı kültürümüzle ve değerlerimizle yakından bağlantılıdır. Hep birlikte, herkesin kendini ait hissettiği, dahil olduğu ve gelişebileceği bir ortam yaratıyoruz. 

 

AXA Grup Dahiliyet & Çeşitlilik Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.

UN WEPS

AXA Sigorta, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Kurumu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women's Empowerment Principles - WEPs) imzalamış bir kurumdur. AXA Sigorta, kadınların yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekler, kurumlar için bir rehber niteliği taşıyan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak hali hazırda pek çok girişime odaklanır. ‘Şirket çalışanları arasında toplumsal cinsiyet eşitliği’ni ve bu prensipler ışığında desteklemeyi taahhüt eder. AXA Sigorta ayrıca, diğer tüm şirketleri de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemeye ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 adımını taahhüt etmeye eder.

 
AXA Sigorta WEPS profilini incelemek için tıklayınız.

İş’te Eşit Kadın Sertifikası

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek işbirliği ile iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar bağımsız bir denetim sonrası sertifikalandırılıyor. Sertifikaya hak kazanan özel şirketlerin eşitlikçi yaklaşımlarının bu yöndeki dönüşümü desteklemesi hedefleniyor. Sertifika denetimlerinin 5 ana başlığı ise; Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki.

 

AXA Sigorta olarak eşitlikçi istihdam anlayışımız ve çalışmalarımızla bağımsız bir denetimden geçerek İş’te Eşit Kadın sertifikası almaya hak kazandık. Hayatın her alanında olduğu gibi ‘iş’te de eşit kadın diyoruz.

 

İş’te Eşit Kadın Sertifikası alan kurumları incelemek için tıklayınız.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası

Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası, aile içi şiddete maruz kalan çalışanlara sunulan organizasyon içi ve dışı desteği, AXA Sigorta’nın aile içi şiddet karşısındaki duruşunu, özel izin hükümlerini ve bu kişileri şirket dışı tavsiye ve yardım kaynaklarına yönlendirme sürecini kapsamaktadır.

 

AXA Sigorta Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu