Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sağlığım Misafir Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Nedir?

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari şartları gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçedir.

Neler Sunuyor?

Ürün ana teminat olarak Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır:

Yatarak tedaviler Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında limitsiz, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 20.000 TL % 60 sigortalı katılımlıdır.

Ayakta tedaviler Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı ve Türk Tabipler Birliği üzerinden geçerlidir.

Salgın Hastalıklar

Covid-19 ve gelecekte yaşanabilecek tüm salgın hastalıklar hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ve kalıcı olarak poliçe kapsamındadır.

Ürün Broşürü, Genel Ve Özel Şartları

Sağlığım Misafir özel şartlar için tıklayınız.

Sağlığım Misafir bilgilendirme formu için tıklayınız.

Sağlığım Misafir sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

‘SAĞLIĞIM MİSAFİR’ HEALTH INSURANCES INFORMATION FORM click here.