Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hakkımızda

AXA Grubu: Dünyanın Öncü Sigorta Şirketi

AXA Grubu bugün dünyanın 51 ülkesinde 145.000’den fazla çalışanı 93 milyon kurumsal ve bireysel müşterisinin AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına alarak, kişisel ve ticari varlıklarını yöneten çok uluslu bir şirkettir. İşinin merkezine korumayı alan grup, insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumayı kendine amaç edinmiştir.


İşinin merkezine her zaman korumayı alan ve müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen AXA Grubu, dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olarak uluslararası bir kurumsal sorumluluk bilinciyle uzun vadede daha sürdürülebilir bir toplum oluşturulması için çalışmaktadır. Bu çalışmalar; insanlığın gelişmesi için küresel bilgi birikimi ile bilimsel bilgi üretimini desteklemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve uyum çalışmalarına katkı sağlamak, sağlık hizmetlerine erişimi herkese eşit biçimde iyileştirmek ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmek gibi çeşitli alanlara yayılmıştır. AXA Araştırma Fonu ile bilimsel bilginin üretimi ve ücretsiz olarak herkesle paylaşımına katkı sağlanırken; AXA Grubu’nun yıl boyunca bilimsel, ekonomik ve sosyal konularda hazırladığı yayınlar ve raporlar hem sigorta sektörünü hem de farklı coğrafyalardaki AXA şirketlerini desteklemektedir. AXA Grubu’nun bu yaklaşımı tüm ürün ve hizmetlerinin merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik ile pekişmiştir. Grup, hizmet verdiği insanların ve toplumların sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminde fayda sağlayacak önemli bir rol üstlenmektedir.130 Yılı Aşkın Süredir Türkiye’de Bulunan AXA’nın Türkiye Yolculuğu

1892
1828’de Paris’te kurulan ve AXA’nın da temellerini oluşturan L’Union Sigorta Şirketi 1892 yılında Osmanlı Devleti’nde faaliyete geçti.
1916
Nordstern temsilcilik bürosu İstanbul'da kuruldu.
1918
İttihadi Milli Osmanlı Sigorta Şirketi kuruldu.
1956
İttihadi Milli Osmanlı, İttihadi Milli Türk Anonim Şirketi (İMTAŞ) oldu.
Ocak 1968
Hayat ve Hayat Dışı Sigorta hizmetleri vermek üzere, Oyak Sigorta kuruldu.
Eylül 1983
Konut kredilerinde uzman olan Emlak Bankası %26 hisse ile Oyak Sigorta sermayesine katıldı.
1989
Türkiye'de faaliyette bulunan UAP (Union des Assurances de Paris)'nin Hayat Şirketi 'İmtaş Hayat' kuruldu.
Kasım 1994
AXA, %11 hisse ile Oyak Sigorta'nın sermayesine katıldı.
Ocak 1995
Oyak Sigorta, müşteri ve acente odaklı organizasyona geçen ilk Türk Sigorta Şirketi oldu.
Mart 1995
AXA OYAK Hayat Sigorta kuruldu.
1996
Nordstern ve İmtaş birleşip, Nordstern İmtaş adını aldı.
Ocak 1996
Oyak Sigorta'nın Hayat portföyü AXA OYAK Hayat Sigorta'ya devredildi.
Ekim 1998
AXA ve OYAK'ın Türkiye'deki sigorta faaliyetlerinin, tek bir çatı altında toplanmasına karar verildi.
Şubat 1999
AXA OYAK Holding kuruldu. Oyak Sigorta, Nordstern İmtaş Sigorta, AXA OYAK Hayat Sigorta ve Nordstern İmtaş Hayat Sigorta'daki AXA ve OYAK'a ait hisseler AXA OYAK Holding'e devredildi.
Ağustos 1999
Oyak Sigorta ile Nordstern İmtaş Sigorta ve AXA OYAK Hayat Sigorta ile Nordstern İmtaş Hayat Sigorta'nın kendi aralarında birleşmeleri ile ilgili olarak sürdürülen hukuki işlemler tamamlandı.
Ocak 2000
AXA OYAK Sigorta, 63 trilyon TL prim üretimi ile hayat dışı sigorta pazarında liderliğe oturdu.
Ocak 2002
AXA OYAK Sigorta, İnan Sigorta'yı satın aldı.
Ocak 2002
Hayat ve hayat dışı şirketleri bütünleşti.
Ağustos 2008
AXA'nın OYAK'ın hisselerini alması ile AXA SİGORTA faaliyetine başladı.
Haziran 2010
AXA HAYAT SİGORTA bireysel emeklilik piyasasına adım attı, o günden beri faaliyetlerine AXA HAYAT VE EMEKLİLİK olarak devam ediyor.
Mayıs 2023
AXA’nın Groupama’yı satın alma sürecinde hisse devri tamamlandı.

Sermaye Yapımız (31.12.2022 itibarıyla)

AXA HOLDİNG A.Ş.
%92.61
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
%7.31
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
%0.04
DİĞER
%0.04
TOPLAM
%100

Misyonumuz

İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak

AXA Sigorta olarak grubumuzdan aldığımız inisiyatifle işimizin merkezine “korumak” kavramını yerleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımız ve güçlü dağıtım kanallarımızla tek ve ortak bir hedefe doğru ilerliyoruz: İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak. Hepimiz için ‘daha iyi bir yarın’ olabilsin diye riskleri öngörüyor, sonuçlarını ve etkilerini yönetiyoruz.

İnsanlığın ilerlemesi ve gelişimi açısından fark yaratacak her konunun etki ve risklerini göz önünde bulundurarak bu durumları daha iyi anlamak ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Müşterilerimizin hasarlarını hızlı ve eksiksiz bir şekilde ödeyen bir sigorta şirketi olmanın ötesine geçerek müşterilerimizin çözüm ortağı olmak

Bir sigorta şirketi olarak işimizin sadece hasar anında zarar tazmin etmekten çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. 1.000’i aşkın AXA çalışanı ve 4.000’den fazla acentemiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin yalnızca can ve mal varlıklarını değil, aynı zamanda sevdiklerini, hayallerini ve geleceklerini de olası risklere karşı koruma altına alıyoruz.

Yenilikçi, sektörde fark yaratan, dünyanın değişen hızına ve sürekli yenilenen beklentilere göre şekillendirdiğimiz sigortacılık çözümlerimizle müşterilerimizin hayatına değer katmak en büyük önceliğimiz. Sigortacılığın geleceğini tasarlayan ve geliştiren bir sigorta şirketi olarak teknolojimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek somut adımlarla ilerliyoruz.

Değerlerimiz

AXA Sigorta başarı prensipleri

Uyum ve Etik

AXA, işini yüksek dürüstlük ve adillik standartlarına göre yapmayı kendine ilke edinmiştir. Yüksek etik standartlara uyma ilkesi yalnızca faaliyette bulunulan ülkedeki yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için değil, aynı zamanda müşterilerimizin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın güvenini kazanmak ve sürdürmek için de benimsenmiştir.

Şirketimizin profesyonel etiğe uyma ve geliştirme konusunda uzun bir geçmişi vardır. Profesyonel etik, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Uyum ve Etik Rehberi (Rehber) ile AXA Grubu Şirketleri’nin ve çalışanlarının Grubun etik standartları hakkında ortak bir vizyona sahip olmalarını ve bu standartlara göre iş görmelerini sağlamak için oluşturulmuş bazı yol gösterici ilkeler ve Grup çapında uygulanan politikalar belirlenmiştir. Rehber’deki ilkeler, günlük görevlerimizi yerine getirirken her birimize yol göstermektedir. Müşterilere adil ve profesyonel davranmak, müşteri verilerinin korunması, çıkar çatışması, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi gibi günlük iş rutinlerimizde karşılaşabileceğimiz konular çok net bir şekilde ele alınmıştır ve bizler için yol göstericidir.

Etik Değerler Merkezi tarafından 9. kez düzenlenen etik uygulamalara uygunluğun değerlendirildiği çalışmada Şirketimiz "ETIKA 2020 Türkiye Etik Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

Yolsuzlukla Mücadele

Uyum Politikalarımızın bir parçası olarak Yolsuzlukla Mücadele Programı’nı etkin olarak uyguluyoruz. Yolsuzlukla Mücadele Davranış Kuralları ile ilgili farkındalığın artırılması, tüm personelimiz tarafından anlaşılması ve uygulanması amacıyla düzenli eğitimler veriyoruz. Üst yönetimimizden başlayarak tüm personelimiz ile yürütülen süreçlerde ve iş ilişkilerinde açık ve şeffaf bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Aile İçi Şiddetle Mücadele

Politikanın Amacı ve İlkeleri

Bu politika metni, aile içi şiddete maruz kalan çalışanlara sunulan organizasyon içi ve dışı desteği, AXA Sigorta’nın aile içi şiddet karşısındaki duruşunu, özel izin hükümlerini ve bu kişileri şirket dışı tavsiye ve yardım kaynaklarına yönlendirme sürecini kapsamaktadır.

Aile içi şiddet ve istismar, bir insan hakları ihlalidir. Bir çalışanın çalışma becerisini etkilediği gibi, istismar sırasında doğrudan alınan bedensel hasarın bir sonucu olarak bedensel ve ruhsal tedavi gerekliliği doğurur; bunlar bazı ekonomik sonuçları ortaya çıkarır ve işe devam sorunları yaratır. Alınan duygusal zarar da yine aynı şekilde kişinin kendine güvenini ve becerilerini gerçekleştirmesini etkilemektedir.

Bir birey aile içi şiddete maruz kaldığında ve organizasyon ona destek sağladığında, bu organizasyon, toplanan tüm kişisel verileri veri koruma politikası ve yerel düzenlemelere uygun olarak işleyecektir. Organizasyonun konunun farkına vardığı noktadan itibaren toplanan veriler güvenli bir şekilde saklanır ve bunlara, yalnızca gerekli desteği sağlamak amacıyla ve yalnızca amaca uygun sınırlı bir süre için erişim ve paylaşım sağlanır.

Bu rehber, aile içi şiddet ve istismara maruz kalan bireyleri desteklemek için hazırlanmıştır. Bu çalışma, çalışanlara yöneticilerin destek olabilmesi için gereken temel bilgi ve önerileri içermektedir. Rehber, aile içi şiddet ve istismarı önleme konusunda toplumdaki her bireyin sorumluluk sahibi olması ve rol oynaması gerektiği ön kabulüne dayanmaktadır.

AXA Sigorta Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.

Yalmız Değilsiniz
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu