Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ

"Sürdürülebilir kalkınma", "gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmaktadır (Brundtland Komisyonu BM raporu, 1987). Bu nedenle çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler arasında uzun vadeli bir denge kurulmasını içerir.

Sigortacı olarak işimizin merkezinde “korumak” var. Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızla Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) sigortacılık sektörünün en sorumlu şirketlerinden biri konumundayız / sigortacılık sektöründeki en sorumlu ikinci şirket konumundayız.

Biliyoruz ki, korumanın bir parçası sürdürülebilir olmaktır. AXA Grup olarak sürdürülebilirliğimizi ölçülebilir kriterler üzerinden değerlendirmekteyiz.

AXA Grup’un Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını incelemek için tıklayınız.

AXA İlerleme Endeksi

AXA İlerleme Endeksi, sürdürülebilir kalkınmayı yerel stratejilerine daha fazla dahil edebilmeleri için tüm AXA kuruluşlarının takip ettiği orta-uzun vadeli taahhütlere dayanmaktadır. Bu endeks aynı zamanda Grubun bu taahhütlerle ilgili verileri yıllık olarak raporlamasına, AXA'nın kaydettiği ilerlemeyi takip etmesine ve ölçmesine olanak tanıyan bir izleme aracıdır.

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

AXA’da amacımız “insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumak”. AXA Sigorta olarak bu amacı yalnız işimiz olan sigortacılıkla sınırlandırmıyoruz. Finansal performansımızı ve işimizin büyümesi ile ekonomik, ekolojik ve toplumsal unsurlar arasında bir dengeyi kurmak adına sürdürülebilirliği işimizin bir parçası haline getiriyoruz. İnsanların ve gezegenin iyiliğini gözeten adımlar olmaksızın böylesine köklü bir yolculuğun mümkün olmayacağına inanıyoruz.

İşte bu anlayış ile müşterilerimizi, çalışanlarımızı, acentelerimiz başta iş ortaklarımızı merkeze alan bir yönetim biçimi ile sadece karlı değil, iklim değişikliğine, insanların sağlıklı yaşamasına, gençlerin eğitimine ve iş yaşamına katılımına, kadınların, dezavantajlı grupların hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamda desteklenmesine, iş etiğinin her toplum kesiminde içselleştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Toplumun sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal ihtiyaçlarına da yanıt vermek durumundayız.

AXA Sigorta olarak, sorumluluk bilinci ile çalışmakla kalmıyor, finansal sağlamlığı, güçlü rezervleri, verimliliği temsil eden bir şirket olarak “Gelecek için hazırız’’ diyoruz.

AXA Sigorta’da Sürdürülebilirlik

Şirketimizin çalışmalarının sürdürülebilirliğini ölçümlemek ve daha da geliştirmek adına Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sorumluluk ve İletişim Departmanı’mızı ve bunun yanı sıra çeşitli kararların alınmasına ve fikirlerin paylaşılmasına olanak sağlayan Sürdürülebilirlik Komitemizi 2021’de kurduk.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL SORUMLULUK & DEĞER ORTAKLIKLARI

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik

AXA Sigorta olarak doğrudan ve dolaylı çevresel etkimizi azaltmayı önemsiyoruz. Bu yüzden enerji, su ve kâğıt tüketimimizin yanı sıra karbon ayak izimizi ve atıklarımızı da dikkatle ve titizlikle yönetiyoruz.

Bununla birlikte sigortacılık ve yatırım faaliyetlerimizden kaynaklanan dolaylı bir etkimiz olduğunun da farkındayız. Bu sebeple Dünya dostu adımları teşvik edecek sigortacılık ve yatırım çözümleri sunuyoruz. Ürünlerimizi geliştirirken, müşterilerimizin riskini yönetirken ve yatırım kararlarımızı verirken çevresel etkimizi göz önünde bulunuyor; sürdürülebilirliği destekleyecek bir sigortacılık anlayışı benimsiyoruz.

Dünya Dostu Sigortacılık

Bilimsel veriler oldukça açık. Gezegenimiz her geçen gün daha da ısınıyor. Bunun arkasında ise insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonları var. AXA olarak Dünya’nın karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini biliyoruz.

Dünya Dostu Sigortacılık yaklaşımımızla bir yandan küresel uzmanlığımız ve bilgi birikimimizle çözümler sunarken bir yandan da doğrudan ve dolaylı çevresel etkisini en aza indirgeyecek çalışmalar yapıyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünya Dostu Acente Programımız

İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk olan iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara da imza atıyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünya için Hareket Et Projemiz

AXA Gelecek Riskleri Raporu’na göre üst üste dört yıldır insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk iklim değişikliği. Üstelik iklim değişikliği listede yer alan doğal kaynakların yönetilememesi, salgın hastalıklar, jeopolitik istikrarsızlık gibi pek çok başka riskle de doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı.

Hem iklim değişikliği hem de önleyici sağlık konusunda çalışmalar yürüten bir şirket olarak bu bağlantılık ilkesiyle nasıl değer yaratabileceğimize odaklandık. İnsan sağlığı ve gezegenimizin sağlığını merkezine alan bir proje için yola çıktık.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Farkındalık Yaratıyoruz!

ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim)’nin etkilerini, sonuçlarını ve ilham verici iyi uygulamaları konuştuğumuz Habertürk TV ve NTV kanallarında yayınlanan Bakış programı ile de bu konuda farkındalığa katkı sağlıyoruz.

Program kayıtlarına ulaşmak için tıklayınız.

AXA Tüm Kalplerde, Yardım ve Gönüllülük

AXA Tüm Kalplerde, AXA Grup'un uluslararası gönüllülük programıdır. AXA Grup'un kurucusu Claude Bebear tarafından 1991 yılında başlatılan bu program tüm AXA genelinde uygulanmaktadır.

AXA Tüm Kalplerde’nin hedefi, yalnızca Grubun dürüstlük, cesaret ve takım ruhu gibi temel değerlerini değil, aynı zamanda ‘İnsanlığın Gelişmesi Adına İnsanlar İçin Önemli Olanı Korumak’ amacımıza hizmet etmeye kararlılıkla bağlı insanlar olmaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimize ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık

AXAFit

AXAFit bir sigortacılık uygulamasından çok daha fazlası.

Daha iyi, sağlıklı ve mutlu bir yaşam adına hazırlanan içeriklere ulaşmak için AXAFit uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

AXAFit uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

AXA Doktor Danışma Hattı

Pandemi süreciyle birlikte insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz bu günlerde AXA Sigortalılar için bir imkanı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Günümüz teknolojisinin tüm özellikleriyle donatılan danışma hizmetimizde, tercihinize göre yazılı, sesli veya görüntülü danışma imkanı sağlıyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Veri ve Yapay Zeka

Şirketimizin Sigorta 4.0 dönüşüm yolculuğunda başlattığı çalışmalar paralelinde bulut çözümlerinden, API, mikro servis uygulamalarına, iş yapış şeklimizden, güvenlik uygulamalarımıza, büyük verinin kullanımından, veri kalitesi ve güvenliğine, network sadeleşmesinden, kesintisiz sistemlere, donanım verimliliğine ve dünya dostu Bilgi Teknolojileri yaklaşımına birçok yeniliği hayata geçiriyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu