İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

1975, Lyon. 1998 Universite’ Paris Ekonomi ve Finans bölümü mezunudur. 2002 Ecole Nationele D’Administiration Hukuk ve Ekonomi yüksek lisansını tamamlamıştır. 2002 yılında çalışma hayatına başlayan Claveranne AXA Grup bünyesinde birçok bölgede üst düzey yöneticilik yapmış olup, 2016 yılından itibaren AXA Grup Uluslararası ve Yeni Pazarlar CEO’su olarak göreve devam etmektedir.

Ölken, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 yılı mezunudur. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken, Kurumsal ve Ticari Teknik, Bireysel Teknik, Fiyatlandırma ve Rezerv, Direktörlüğü, Ticari ve Kurumsal Riskler Satış Destek, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve Yurt Dışı İş Geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, Dijital Çözümler, Sistem Performans ve Hayat Dışı Yazılım, Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Müşteri Değer Yönetimi) Sağlık Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisi olarak görev yapmıştır.

1966, Paris. Lejeune, Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) ve Centre dEtudes Actuarielles (Aktüerya Bölümü) mezunudur. 1990’da Eurosept danışman olarak ve sonrasında 1995’de AT Kearneyde müdür olarak çalışma hayatına başlamıştır. AXA Grubuna 1996 yılında katılan Lejeune ilk olarak AXA GMS, Plan Bütçe ve Raporlama Departmanında, Amerika, İngiltere ve Asya Bölgelerinin finansal kontrolünden sorumlu olarak çalışmıştır. Daha sonra sırası ile 1999’da AXA Conseilda Satıştan sorumlu Bölüm Başkanı, 2001’de AXA Fransa Genel Müdür Yardımcısı, 2003’de AXA Fransa, Güney Batı Bölgesi Satış Bölüm Başkanı, 2006’da AXA Fransa, Finansal Kontrol ve Strateji Yöneticisi, 2008’de AXA Meksika, Mali İşler Başkanı ve 2011 yılından itibaren, AXA Fransada, Operasyondan sorumlu Başkan olarak çalışmıştır. 2015 yılından 2018 yılına kadar AXA Sigorta CEO’su olarak görev alan Guillaume Lejeune, 1 Nisan 2018 itibariyle AXA Global Re’nin CEO’su olarak yönetecek aynı zamanda AXA Sigorta’nın Yönetim Kurulu Üyesi görevine devam edecektir.

1977, Wissembourg. Knaub, Ecole des Mines de Paris mezunudur. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2006 yılında katılan Knaub, 2015 yılından 2019 yılına kadar AXA Sigorta Mali İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 2019 itibariyle AXA Grup Uluslararası ve Yeni Pazarlar’ın Mali İşler Başkanı olarak görev yaparak aynı zamanda AXA Sigorta’nın Yönetim Kurulu Üyesi görevine devam etmektedir.

1961, Bilecik. Erlat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1985 yılı mezunudur. 1987 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından 2018 yılına kadar İç Kontrol, Uyum ve İş Sürekliliği ile beraber dış organlar (Yetkililer, Dernekler, YASED vb.) görüşmeleri ile Hukuk, Bedeni Zararlar departmanlarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Erlat, 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren dış organlar (TSB, YASED vb.) ve ilgili kamu kurumları (Hazine Müşteşarlığı vb.) nezdindeki faaliyetlere odaklanacak olup; aynı zamanda AXA Sigorta için sektörel ve hukuki konularda çalışan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yerine getirmeye devam edecektir.

1972, Ankara. Koçkar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1989 yılı mezunudur. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2011 yılından 2015 yılına kadar Hukuk Departmanı ve Bedeni Zarar Operasyon Merkezinden sorumlu Müdür, 2015 yılında Hukuk ve Bedeni Zararlar Operasyon Merkezi’nden sorumlu Hukuk Direktörü olarak atandı. 2018 yılında Hukuk & Uyum Direktörü ve Genel Sekreter görevini üstlendi. 2019 yılında mevcut görevlerine ek olarak İcra Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İcra Kurulumuz

Ölken, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 yılı mezunudur. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken, Kurumsal ve Ticari Teknik, Bireysel Teknik, Fiyatlandırma ve Rezerv, Direktörlüğü, Ticari ve Kurumsal Riskler Satış Destek, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve Yurt Dışı İş Geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, Dijital Çözümler, Sistem Performans ve Hayat Dışı Yazılım, Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Müşteri Değer Yönetimi) Sağlık Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Küntay, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Aynı üniversitede İstatistik Doktorasını tamamlamıştır. 1983 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 1999 yılından beri görev yapmakta olan Küntay, Hayat, Aktüerya, Hayat Sistem Geliştirme, Hayat Emeklilik Operasyon Merkezi Departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Ekitmen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 1995 yılı mezunu olup, Doğuş Üniversitesi’nde MBA üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2017 yılında katılan Ekitmen, 1 Haziran 2017'den itibaren AXA Sigorta bünyesinde Bedeni Zararlar Operasyon Merkezi, Hasar Direktörlüğü, Hasar İletişim Merkezi, Kurumsal ve Ticari Teknik, Broker & Captive Kanal Yönetimi, Reasürans, Rücu, Süreç Yönetimi ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

İşcan, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1997 yılı mezunudur. Yüksek Lisansını 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1997 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamış olup, 2001 - 2018 yılları arasında Allianz Türkiye ve Almanya’da çeşitli görevler üstlenmiştir. Son olarak Allianz Worldwide Partners Türkiye’nin CEO’su olan İşcan Mayıs 2018’den itibaren AXA Sigorta’da Satış, Pazarlama Müşteri Şikâyetleri Yönetimi departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Çıngay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 1998 yılı mezunudur.1999 yılında Lancaster Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisansını, daha sonra, 2009 yılında Caas Business School’da Aktüerya Bilimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2000 – 2010 yılları arasında Allianz Türkiye ve Almanya’da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ergo Türkiye 2010 – 2017 yılları arasında Özel Hatlar Teknik Departman Direktör olarak, 2017-2018 yılları arasında ise Groupama Sigorta’da Bireysel Teknik Underwriting başkanı olarak çalışan Çıngay. Mayıs 2018 tarihinden itibaren AXA Sigorta’da Bireysel Teknik, Teknik Operasyon, Fiyatlandırma ve Rezerv, Sağlık Teknik Tazminat Yönetimi, Sağlık Anlaşmalı Kurumlar ve Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Güller, Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümü 1990 yılı mezunudur. 1990 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri görev yapmakta olan Güller, Ücretlendirme & Performans ve Yetenek Yönetimi, İşe Alım, Eğitim & Gelişim ve İç İletişim, İdari İşler ve bu departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir

Altın, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü 2000 yılı mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1997 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2000 yılından beri görev yapmakta olan Altın, İç Kontrol, Operasyonel ve Finansal Riskler, Elementer Riskler ve Aktüerya, MIS ve Analitik departmanları ve bu departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir.

Örer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümü 1994 yılı mezunu olup, Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1995 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Örer, Operasyonel Mükemmellik ve Süreç 4.0 Direktörlüğü, Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme Direktörlüğü, Dijital 4.0 Direktörlüğü, Sistem Yönetimi ve Operasyon, Ağ ve Bilgi Sistemleri Güvenliği, Bilgi Güvenliği departmanları ve bu departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir.

Arıcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hem Ekonomi hem de İşletme bölümü 2004 yılı mezun olup 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yöneticilere Yönelik İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 yılında çalışma hayatına başlamış ve son olarak Liberty Sigorta’da CFO olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren şirketimizden görev yapmakta olan arıca Tuba Karataş Arıcan, Muhasebe, Tahsilat, Fon Yönetimi, Satın Alma, İş Analiz ve Strateji ve PBR departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Koçkar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1989 yılı mezunudur. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2011 yılından 2015 yılına kadar Hukuk Departmanı ve Bedeni Zarar Operasyon Merkezinden sorumlu Müdür, 2015 yılında Hukuk ve Bedeni Zararlar Operasyon Merkezi’nden sorumlu Hukuk Direktörü olarak atandı. 2018 yılında Hukuk & Uyum Direktörü ve Genel Sekreter görevini üstlendi. 2019 yılında mevcut görevlerine ek olarak İcra Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Genişletilmiş İcra Kurulumuz

Zaman, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü 1999 yılı mezunu olup Bahçeşehir Üniversitesi'nde Aktüerya üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2008'den beri görev yapmakta olan Zaman, İç Denetim departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Yolcu, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü 2001 yılı mezunu olup, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisansını yapmıştır. Şirketimizde 2001 yılından beri görev yapmakta olan Yolcu, Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Şatır, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1998 yılı mezunu olup, Maltepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine, Okan Üniversitesi'nde Pazarlama ve Satış üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1998 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2001 yılından beri görev yapmakta olan Şatır, Dijital 4.0 direktörlüğü ve bu direktörlüğü bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Ertuğral, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü 2000 yılı mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri görev yapmakta olan Ertuğral, Müşteri Deneyim ve Müşteri 4.0 Direktörlüğü’nün yöneticisidir

Tanyer, Copenhagen Business School Uygulamalı Ekonomi ve Finans Bölümü 2004 yılı mezunudur. 2005 senesinde profesyonel çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde Ağustos 2016’dan itibaren görev yapmakta olan Tanyer, Pazarlama Departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Hasırcılar, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 1997 yılı mezunu olup, 1999 yılında Westminister Üniversitesi’nde Marketing yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başlayan ve 2018 yılından beri şirketimizde görev yapmakta olan Hasırcılar, Banka Finansal Kurumlar Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Dağ, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun olmuştur. Aramıza katılmadan önce Ergo Sigorta’da Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Dağ, 2018 yılından beri şirketimizde Operasyonel Mükemmellik ve Süreç 4.0 Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Kangal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 1996 yılı mezunu olup, MBA’ni Rotterdam School of Management’da tamamlamıştır. Aramıza katılmadan önce Ergo Sigorta’da Hasar Direktörü olarak görev yapan Kangal, 2018 yılından itibaren şirketimizde Hasar Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Yağcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1991 mezunu olup Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kimya mühendisliği üzerine yüksek lisansı yapmıştır. 1992’de çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2002 yılında katılan Yağcı, Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanlığı’na bağlı Broker & Captive Kanal Yönetimi biriminin yöneticisidir.