Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Dünya dostu sigortacılık anlayışı

Dünya Dostu Sigortacılık

Bilimsel veriler oldukça açık. Gezegenimiz her geçen gün daha da ısınıyor. Bunun arkasında ise insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonları var. AXA olarak Dünya’nın karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini biliyoruz.

Dünya Dostu Sigortacılık yaklaşımımızla bir yandan küresel uzmanlığımız ve bilgi birikimimizle çözümler sunarken bir yandan da doğrudan ve dolaylı çevresel etkisini en aza indirgeyecek çalışmalar yapıyoruz.

Küresel Çapta Doğrudan Etkimizi Azaltmak için Neler Yapıyoruz?

 • Ofislerimizde kullanılan enerji miktarını optimize etmeyi, veri merkezlerimizin etkisini en aza indirmeyi, enerji verimli çözümlerle enerji tüketimimizi azaltmayı,
 • Ofislerimizde kullanılanların yanı sıra pazarlama ve sigortacılık faaliyetlerimizde kullanılan kâğıt miktarını yerel gereklilikler ve düzenlemeler çerçevesinde azaltmayı,
 • Ofislerimizde su tüketimini azaltmayı,
 • Bilgi teknolojileri atıklarımız da dahil olmak üzere atıklarımızı azaltmayı ve geri dönüşüme göndermeyi, süreçlerimizde geri dönüştürülmüş materyallere daha fazla yer vermeyi,
 • Çalışma arkadaşlarımızın iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmayı, alternatif iletişim yöntemlerini daha fazla kullanmayı, kaçınılmaz durumlarda ise etkisi daha az olan ulaşım araçlarını kullanmayı,
 • İş süreçlerimiz ve çözümlerimiz için çalıştığımız tedarikçilerimizin bu yolculukta bize eşlik etmesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Bu hedefleri desteklemek için Türkiye’deki ofislerde karbon ayak izimizi düzenli olarak takip ediyor, Yeşil Ofis olmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Acente toplantılarında azalttığımız tüketim ve atık sonucunda ortaya çıkan maddi tasarrufu ağaç bağışına dönüştürüyor; dünya dostu çabalarımıza dağıtım kanalımızı da ‘Dünya Dostu Acente’ programı ile davet ediyoruz.

Dünya Dostu Sigortacılık anlayışıyla sunduğumuz ‘Dünya Dostu İşyerim’ ürünü ile yeşil bina ve LEED sertifikalarına sahip işyerlerine fiyat avantajı ve ek destekler sağlıyoruz. Böylece daha fazla insanı sürdürülebilir iş pratiklerine teşvik etmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca iklim değişikliğinin günlük hayattaki etkilerine karşı geliştirilen ve AXA Climate ekibi tarafından yönetilen parametrik sigorta ürünümüz ile de iklim değişikliğiyle mücadelede ve iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin yönetiminde değer yaratıyoruz. Türkiye’de yalnızca AXA Sigorta’nın sunduğu parametrik sigorta ile turizm, enerji, havacılık, inşaat gibi iklim değişikliğinden etkilenen ve bu etkilere karşı özellikle savunmasız olan sektörleri ilgili risklere karşı teminat altına alıyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklanan ve fiziksel olmayan ciro, gelir kaybı hasarları da AXA güvencesi ile koruyoruz.

Bu Doğrultuda Neleri Hedefliyoruz?

 • Küresel karbon ayak izimizi %25 azaltmayı,
 • Yeşil yatırımlarımızın miktarını 12 milyar euro’ya yükseltmeyi,
 • Parametrik sigorta primlerimizin miktarını 45 milyon euro artırmayı,
 • 2025 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanmayı,
 • Etki Yatırımı (Impact Investing) için 350 milyon euro kaynak ayırmayı,
 • Risk araştırmalarına 200 milyon euro kaynak ayırmayı hedefliyoruz.
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu