Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Brütten Nete Maaş Hesaplama

AylarBrütBrüt MaaşSigorta İşçi Payıİşsizlik İşçi PayıAylık Gelir VergisiDamga VergisiKümülatif Vergi MatrahıNetAsgari Ücret Gelir Vergisi İstisnasıAsgari Ücret Damga Vergisi İstisnasıNet Ödenecek Tutarİşveren SSKİşsizlik İşverenToplam İşveren Maliyeti
{{ month }}{{ formatValue(brut[index])}}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.14, 21002.65) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.1, brut[index] * 0.01, 1500.19) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? incomeTax[index] : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? (brut[index] * 0.00759) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? cumulativeTaxBase[index] : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? calculateTotalReceived(index) : 0) }}{{ brut[index] >= 20002.5 ? formatValue(calculateIncomeTaxExemption(index)) : '0,00' }}{{ brut[index] >= 20002.5 ? formatValue(calculateStampTaxExemption(index)) : '0,00' }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? calculateTotalPaid(index) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.155, 23252.93) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.02, 3000.38) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? calculateTotalEmployerCost(index) : 0) }}
Toplam{{ formatValue(total.brut) }}{{ formatValue(Math.min(total.brut, Infinity)) }}{{ formatValue(Math.min(total.insurance, 252031.80)) }}{{ formatValue(Math.min(total.unemploymentInsurance, 18002.28)) }}{{ formatValue(Math.min(calculateTotalIncomeTax(), Infinity)) }}{{ formatValue(Math.min(total.stampTax, Infinity)) }} {{ formatValue(Math.min(cumulativeTaxBase[11], Infinity)) }}{{ formatValue(total.totalReceived) }}{{ formatValue(brut.filter(val => val >= 20002.5).reduce((acc, val, i) => acc + parseFloat(calculateIncomeTaxExemption(i)), 0)) }}{{ formatValue(brut.filter(val => val >= 20002.5).reduce((acc, val, i) => acc + calculateStampTaxExemption(i), 0)) }}{{ formatValue(Math.min(total.totalPaid, Infinity)) }}{{ formatValue(Math.min(total.employerSGK, 279035.16)) }}{{ formatValue(Math.min(total.unemploymentEmployer, 36004.56)) }}{{ formatValue(Math.min(total.totalEmployerCost, Infinity)) }}

Brüt ve Net Maaş Nedir?

İş dünyasında hem işverenler hem de çalışanların bilmesi gereken belli başlı terimler vardır. Bu terimler arasında çalışanın maaş hesaplamalarının temelini oluşturan brüt maaş ve net maaş terimleri de yer alır. Doğru finansal planlama yapabilmek için bu terimler arasındaki farkın bilinmesi oldukça önemlidir.

Brüt maaş; bir çalışanın vergiler, sigorta ve diğer kesintiler yapılmadan önceki toplam maaşıdır. Brüt maaşın içerisinde işverenin çalışana sağladığı temel ücrete ek olarak prim ve benzeri yan haklar da bulunur. Toplam tazminat paketini temsil eder. Brüt maaşın değeri, vergi dilimleri, sosyal güvenlik oranları ve diğer yasal kesintilere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Net maaş ise brüt maaşın vergi ve sigorta gibi kesintilerden sonra elde edilir. Çalışanın eline geçen asıl miktar olarak tanımlanır. Brüt ve net maaş terimlerini doğru anlamak, çalışanların harcamalarını dengede tutarak tasarruf fırsatlarını en doğru şekilde değerlendirebilme fırsatı sunar.

Brütten Nete Maaş Nasıl Hesaplanır? Formülü Nedir?

Net maaş tutarını hesaplamak için brüt maaş tutarından vergi ve sigorta primi gibi kesintileri çıkarmak gerekir. Bu işlemi yapmak için kullanılan temel formül şu şekildedir:

Net Maaş = Brüt Maaş − (Vergi + Sigorta Primleri + Diğer Kesintiler)

Bu formülde brüt maaştan çıkarılan kesintiler içerisinde; çeşitli vergi türlerinin ödemeleri, sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası kesintileri, sendika aidatları gibi yasal kesintiler yer alır.

AXA Sigorta Brütten Nete Hesaplama Aracı Nasıl Çalışır?

Net maaş hesaplaması yapmak isteyen çalışanların doğru hesaplama yapabilmek için kesinti oranlarının güncel halini bilmeleri gerekir ve manuel işlemlerde hatalar görülebilir. Manuel olarak yapıldığında ortaya çıkabilecek hataları minimuma indirmek için kullanabileceğiniz araçlardan biri de AXA Sigorta brütten nete hesaplama aracıdır.

AXA Sigorta brütten nete hesaplama aracı, çalışanlara kolay bir şekilde net maaşlarını hesaplama imkânı sunmayı amaçlayan bir araçtır. Bu araçta gereken yere brüt maaşınızı girmeniz yeterlidir. Girdiğiniz brüt maaşın ardından vergi, sigorta primleri ve diğer kesintileri otomatik olarak hesaplayarak net maaşınız belirlenir.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi; çeşitli belge, senet ve kâğıt gibi hukuki işlemlerin kullanılması durumunda devlete ödenen bir vergidir. Bu vergi, yapılan anlaşma veya sözleşmenin yasal olarak geçerli ve resmi hale gelmesini sağlayan devlete ödenen mali bir yükümlülüktür. Hazırlanan belgenin türü, değeri ve mahiyeti gibi faktörlere bağlı olarak farklı oranlarda uygulanır. Damga vergisi ödemesi, söz konusu olan belgenin düzenleyen veya işlemi gerçekleştiren tarafından gerçekleştirilir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, çalışan bir bireyin ve kurumun belirli bir dönemde elde ettiği gelirin devlet tarafından belirtildiği oranda devlete ödenmesi gereken vergi türüdür. Gelir vergisi oranları, gelir seviyesine bağlı olarak farklılık gösterir. Genellikle bir yıl içerisinde elde edilen kazancın belli dilimlere ayrılarak her dilim için belirtilen oranda uygulanması ile düzenlenir.

AGİ Nedir?

AGİ olarak kısaltılan Aile Geçim İndirimi; çalışanın medeni durumu, sahip olduğu çocuk sayısı ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin sosyal ve ekonomik durumları gibi faktörlere bağlı olarak gelir vergisi üzerinde yapılan indirim tutarıdır. Aile Geçimi İndiriminin temel amacı, çalışanın vergi yükünü olabildiğince azaltmaktır. Bu yüzden çalışanların aile durumları ile ilgili bilgileri eksiksiz bir şekilde beyan etmesi oldukça büyük bir önem taşır. Sağlanan bu indirim sayesinde gelir dağılımındaki eşitsizlikler minimuma indirilir ve çalışanın eline geçen net maaş üzerinde olumlu bir etkisi vardır. AGİ’nin hesaplanması vergi matrahına uygulanan bir katsayı belirlenir ve her yıl güncellenir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu