Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Netten Brüte Maaş Hesaplama

AylarNet MaaşNet Ödenecek TutarBrütSigorta İşçi Payıİşsizlik İşçi PayıAylık Gelir VergisiDamga VergisiKümülatif Vergi Matrahı Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnasıAsgari Ücret Damga Vergisi İstisnasıİşveren SSKİşsizlik İşverenToplam İşveren Maliyeti
{{ month }}{{ brut[index] >= 20002.5 ? formatValue(nettutar[index]) : 0 }}{{ brut[index] >= 20002.5 ? formatValue(brut[index]) : '0,00' }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.14, 21002.65) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.1, 1500.19) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? incomeTax[index] : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? (brut[index] * 0.00759) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? cumulativeTaxBase[index] : 0) }} {{ brut[index] >= 20002.5 ? formatValue(calculateIncomeTaxExemption(index)) : '0,00' }}{{ brut[index] >= 20002.5 ? formatValue(calculateStampTaxExemption(index)) : '0,00' }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.155, 23252.93) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? Math.min(brut[index] * 0.02, 3000.38) : 0) }}{{ formatValue(brut[index] >= 20002.5 ? calculateTotalEmployerCost(index) : 0) }}
Toplam{{ formatValue(this.calculateNetInputSum()) }}{{ formatValue(Math.min(total.totalPaid, Infinity)) }}{{ formatValue(Math.min(total.brut, Infinity)) }}{{ formatValue(Math.min(total.insurance)) }}{{ formatValue(Math.min(total.unemploymentInsurance)) }}{{ formatValue(Math.min(calculateTotalIncomeTax(), Infinity)) }}{{ formatValue(Math.min(total.stampTax, Infinity)) }} {{ formatValue(Math.min(cumulativeTaxBase[11], Infinity)) }} {{ formatValue(brut.filter(val => val >= 20002.5).reduce((acc, val, i) => acc + parseFloat(calculateIncomeTaxExemption(i)), 0)) }}{{ formatValue(brut.filter(val => val >= 20002.5).reduce((acc, val, i) => acc + calculateStampTaxExemption(i), 0)) }}{{ formatValue(Math.min(total.employerSGK, 279035.16)) }}{{ formatValue(Math.min(total.unemploymentEmployer, 36004.56)) }}{{ formatValue(Math.min(total.totalEmployerCost, Infinity)) }}

Netten Brüte Maaş Hesaplama

Maaş hesaplama konusu teknik ve yasal kriterler sebebiyle oldukça karmaşık sayılabilir. Brüt maaş ve yapılması gereken zorunlu kesintilerden sonra geriye kalan net maaş kavramları pek çok kişi için hesabı zor işlemler bütünü olarak görünür. Bu sebeple konuya ilgi duyanlara yol göstermesi bakımından bazı temel kavramların izahı yerinde olabilir.

Brüt ve Net Maaş Nedir?

Bir çalışanın aylık ödemesi söz konusu olduğunda brüt maaş olarak adlandırılan tutar ilgili kişinin hak edişlerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Brüt maaş kavramının içerisinde gündelik ücretlerin yanı sıra her türlü ilave ödemeler ve sosyal yardımlar da yer alır.

Net maaş ise brüt olarak hesaplanan tutar üzerinden yapılması gereken kesintilerden sonra kalan ve kişinin banka hesabına yatırılan kısımdır. Gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primlerine ait ödemeler ve diğer yasal kesintiler toplamının brüt maaştan düşülmesinden sonra kalan kısım net maaş miktarını oluşturur.

Brüt ve Net Maaş Arasındaki Farklar

Brüt maaş ile net maaş arasında matematiksel olarak kesintiler toplamı kadar fark vardır. Kavramsal fark olarak brüt maaş kesintiler öncesi hak edişler toplamıdır. Net maaş ise kesintilerden sonra çalışana ödenmesi gereken tutarı temsil eder. Maaş hesabında brüt maaştan SGK primi + işsizlik primi + gelir vergisi + damga vergisi toplamı düşülerek net maaş elde edilir.

Brüt maaş her koşulda net maaştan büyük olmak zorundadır. Bir başka ifade ile net maaşın brüt maaştan daha fazla olma ihtimali yoktur. Brüt maaşın çalışana olduğu gibi ödenmesi ve kesintilerin kendisi tarafından yapılması gibi bir uygulama söz konusu değildir. Maaşa dair yasal kesintiler kaynağında tevkifat yolu ile yapılır.

Netten Brüte Maaş Nasıl Hesaplanır? Formülü Nedir?

Maaş hesabı yapılırken formülü kabaca şu şekilde ifade etmek mümkündür.

Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Bu formülde bilinenleri yerine yazarak bilinmeyeni bulmak oldukça kolaydır. Böylece dileyen netten brüte dileyen de brütten nete ulaşarak maaş hesabı yapabilir.

Netten brüte giderek 2024 yılında geçerli asgari ücret üzerinden basit bir hesabı şu şekilde göstermek mümkündür.

Net Asgari ÜcretSGK İşçi SGK İşveren İşsizlik İşçi İşsizlik İşveren Brüt Toplamı
17.002,122.800,353.100,39200,03400,0520.002,50

AXA Sigorta Netten Brüte Hesaplama Aracı Nasıl Çalışır?

AXA Sigorta netten brüte hesaplama aracı tüm bu karmaşık problemlerden uzakta doğru hesaplama yapabilmek için ideal bir uygulamadır. Maaşa ait tüm unsurları içeren ve her türlü olasılık doğrultusunda hatasız işlem sonucu üreten AXA Sigorta netten brüte hesaplama aracında ilgili sütuna net maaş tutarı yazıldığında sistem tüm yıla ait kümülatif vergi matrahını ve buna bağlı vergi dilimlerini de göz önünde bulundurarak maaş detaylarını hesaplar.

Bunun yanı sıra AXA Sigorta brütten nete maaş hesaplama aracı sekmesi ile brüt üzerinden net maaşa ulaşmaya çalışanlara da büyük kolaylık sağlanmaktadır. Yine aynı şekilde ilgili sütuna brüt maaş tutarı yazıldığında kümülatif vergi matrahı ve buna bağlı vergi oranları doğrultusunda net maaş sonucu elde edilir.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi resmî belge ve sözleşmeler üzerinden oransal olarak alınan bir vergi çeşididir. Resmî kurumlar damga vergisinden muaftır. Farklı dilimlerde damga vergisine tabi olan işlemler olmakla birlikte maaş söz konusu olduğunda Damga Vergisi = Brüt Ücret X 0,00759 şeklinde hesaplanır.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi kazanç üzerinden alınan vergi unsurlarından birisidir. Türkiye’de gelir vergisi uygulamasında dilimler üzerinden değişen oranlarda gelir vergisi alınmaktadır. İlk dilimde bu oran %15 olarak uygulanır. Maaşta matrahın ilk dilim dahilinde olduğu varsayıldığında Gelir Vergisi = Gelir Vergisi Matrahı X 0.15 şeklinde hesaplanır.

AGİ Nedir?

Asgari Geçim İndirimi kavramının kısaltılmış ifadesi olan AGİ, kişinin medeni hali ve çocuk sayısı doğrultusunda değişiklik gösterir. 16 yaşından büyük tüm çalışanlarda hesaplanan AGİ tutarı vergi matrahından indirilir ve böylece söz konusu tutar vergi dışı kalır. Ancak asgari ücretin vergi dışı kalması sonrasında AGİ uygulaması da kaldırılmıştır. Konu hakkındaki görüşlerinizi öğrenmekten ve sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu