Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

MTV Hesaplama Aracı

 • Hesaplamalar bilgi amaçlıdır.
 • Gerçek bedeller için vergi dairenize başvurunuz.
Ocak Taksidi
0.00 TL
Temmuz Taksidi
0.00 TL
Toplam Tutar
0.00 TL

MTV Hesaplama Aracı

MTV olarak kısaca ifade edilen motorlu taşıtlar vergisi araç sahiplerinin her yıl ödemek zorunda olduğu bir vergi çeşididir. Ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenebilen MTV aracın yaşına, modeline ve motor hacmine göre değişik şekillerde hesaplanır. 56 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiş durumdadır.

MTV hesaplama işleminde birden fazla parametrenin sorgulanması sonucunda ödenmesi gereken vergi tutarına ulaşmak mümkün olur. Öncelikle 01.01.2018 tarihinden sonra (bu tarih dahil) tescil edilen otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzeri taşıtlar I sayılı tarife üzerinden vergilendirilir. Bu tarihten önce tescil edilenler ise I/A sayılı tarifeden vergi ödemek durumundadır.

I ve I/A sayılı tarife dışında kalan diğer motorlu taşıtlar ise II sayılı tarife üzerinden vergilendirilir. Minibüs, motorlu karavan, otobüs, kamyon, çekici ve benzeri araçlar II sayılı tarifeye dahil olan araçlardandır.

MTV Nedir?

MTV olarak kısaltılan ifade motorlu taşıtlar vergisini simgeler. Motorlu taşıt sahiplerinin her yıl devlete ödemek zorunda oldukları vergi bu isim ile anılır. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı, kamyon, kamyonet gibi araçların yanı sıra uçak ve helikopterler de bu vergi çeşidine konu olan diğer unsurlardır. Motorlu taşıtlar vergisi hem fosil yakıtlı araçları hem de elektrikli araçları kapsayan bir vergidir.

MTV Neye Göre Hesaplanır?

MTV hesaplamasında kullanılan birden fazla parametreden söz etmek mümkündür. 01.01.2018 tarihi öncesi ve sonrası baz alınarak oluşturulan I ve I/A sayılı tarifeler ile II sayılı tarifede vergi hesabında kullanılan farklı detaylar vardır.

Örneğin I sayılı tarife araç motor hacminin yanı sıra taşıt değeri ve araç yaşını birlikte değerlendiren bir hesaplama yöntemine sahiptir. I/A ve II sayılı tarifelerde taşıt değeri hesaplama adımlarından birisi olarak kullanılmaz. Bu tarife motor hacmi ile araç yaşı çerçevesinde hesaplama yapmak üzere oluşturulmuştur.

Elektrikli Araçlarda MTV Nasıl Hesaplanır?

Türkiye elektrikli araçları MTV uygulamasında sağladığı avantajla destekleyen ülkelerden birisidir. Elektrikli araç için eşdeğeri olarak kabul edilecek içten yanmalı motora sahip olan bir aracın %25’i kadar MTV ödemesi gerekir. Bu oran oldukça önemli bir avantaj anlamına gelir.

Elektrikli araç eşdeğerliği konusuna Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile düzenleme getirilmiş durumdadır. Motor güçlerine göre 9 grupta değerlendirilen elektrikli araçlar I sayılı tarife listesindeki satır karşılıklarına göre eşleştirilir. Elektrikli motorunun gücü,

 • 70kW altındaki araçlar 1,2, 3 satır numarasında
 • 70-85kW aralığında olanlar 4, 5, 6 satır numarasında
 • 85-105kW aralığında olanlar 7, 8 satır numarasında
 • 105-120kW aralığında olanlar 9,10 satır numarasında
 • 120-150kW aralığında olanlar 11,12 satır numarasında
 • 150-180kW aralığında olanlar 13,14 satır numarasında
 • 180-210kW aralığında olanlar 15,16 satır numarasında
 • 210-240kW aralığında olanlar 17,18 satır numarasında
 • 240kW ve üzerinde olan araçlar ise 19, 20 satır numarasında bulunan ve yaşına isabet eden aracın %25’i oranında MTV ödemekle yükümlüdür.

Arabalar Dışındaki Araçların MTV’si Nasıl Hesaplanır?

Arabalar dışındaki araçların MTV hesaplamasında minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, otobüs ve benzerleri için II sayılı tarife listesi esas alınarak ödeme yapılır. Söz konusu tarife üzerinden hesaplama yaparken minibüsler için motor gücü ve yaşı, otobüsler için koltuk sayısı ve yaşı, kamyon ve benzeri araçlar için toplam azami ağırlık ve yaşı esas alınarak MTV hesaplaması yapılmaktadır. IV sayılı tarifede yer alan hava taşıtlarında MTV hesaplaması yapılırken azami kalkış ağırlığı ve yaş birlikte değerlendirilir.

MTV Nasıl Sorgulanır?

Motorlu taşıtlar vergisi veya kısa adıyla MTV sorgulaması yapmak için Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfalarını ya da e-devlet üzerinden erişim kanallarını kullanmak mümkündür. Ayrıca sorgulama işlemi için MTV ödemesi kabul eden bankaların mobil uygulamaları ile internet sayfaları da kullanılabilir. Bankaların ödeme işlemlerini topladığı sekmede yer alan vergi ödemesi ile ilgili alanda MTV sorgulaması yapılabilmektedir.

MTV Nasıl Ödenir?

MTV ödemesi yapmak için ödeme kabul eden bankaların web sayfaları veya mobil uygulamaları kullanılabilir. Çoğu bankanın ödemeler başlığı taşıyan sekmesinden vergi ödemeleri seçimi yaparak araca ait bilgileri girmek, tahakkuk eden vergi miktarını sorgulamak ve anında ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca e-Devlet üzerinden sağlanacak erişim ile Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi uygulaması aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu