Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası Neden Önemli?

03.11.2020 / Son Güncelleme: 25.06.2024

Ferdi sağlık sigortaları, bireylerin hastalık halinde karşılaşacakları harcamaların tamamını veya bir kısmını üstlenmek üzere düzenlenen poliçelerden oluşur. Ülkemizde bireysel sağlık sigortası deyince ilk akla gelen sigorta çeşitleri ise özel sağlık sigortalarının yanı sıra devlet tarafından her vatandaşa yapılmak zorunda olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) . GSS çok kapsamlı bir sigorta olmasına rağmen sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan sağlık kurumlarını kapsar. Ancak özel sağlık kurumlarında oluşan fiyat farklarını karşılamaz. Oluşan fiyat farklarının karşılanması için tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyaç duyulur. Özel sigortalar ise hizmete tabi sağlık kuruluşlarının çeşitliliği ve özel klozları dikkate alındığında daha farklı bir yapıdır. AXA Sigorta tarafından düzenlenen Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası ise kapsayıcılığı açısından özel sağlık sigortası kadar geniş, poliçe maliyetleri açısından ise tamamlayıcı sağlık sigortaları kadar uygun fiyatlar ile yaptırılabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel sigorta şirketleri tarafından düzenlenen poliçeler arasında yer alır. Diğer sağlık sigortalarından farkı ise GSS'nin kapsama alanı dışında kalan ücret farklarını ve bazı özel hizmetleri sunmasıdır. GSS, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm vatandaşlarına sunduğu bir hak olmasının yanı sıra her vatandaş düzenli olarak her ay belirli bir miktarda ödeme yapmak zorundadır. Bu durumun tek istisnası ise çalışmak emekli olmaktır. GSS'li tüm vatandaşlar diledikleri devlet hastanesine başvurabildikleri gibi SGK ile anlaşmalı vakıf, üniversite ve özel hastanelerden de faydalanabilirler.

SGK'nın her yıl yayınladığı bütçe kapsamında muayene ve tedavi ücretleri bir kereye mahsus olmak üzere belirlenir ve duyurulur. Devlet hastaneleri dışında kalan anlaşmalı kurumlar ise kendi muayene ücretlerinden devletin karşıladığı kısmı düşerler. Arada oluşan tedavi ve muayene ücret farklarını ise bireyler ceplerinden öder. Bu noktada devreye giren tamamlayıcı sağlık sigortaları, oluşan farkların bireyler tarafından ödenmesine gerek bırakmaz. Çoğu kişi tarafından oldukça avantajlı görülen sigorta, sadece SGK ile anlaşması olan kurumlarda ve yine bu kurumlarda çalışan SGK ile anlaşmalı doktorlarda geçerlidir. Kapsamı itibari ile ayakta ve yatarak tedavilerin üstlenildiği tamamlayıcı nitelikteki sigorta çeşidi, anlaşmalı kurumlar söz konusu olduğunda özellikle ameliyatlar başta olmak üzere yatarak tedavilerde arzu edilen çeşitliliği karşılayamamaktadır.

Özel Sağlık Sigortalarının Kapsamı Nedir?

Özel sağlık sigortaları, bireyler tarafından 1990'lı yıllardan bu yana kullanılır. Kapsamları geniş olan bu tip sigortaların maliyetleri ise oldukça yüksektir. Sigorta şirketinin anlaşmalı kurum ağına bağlı olarak geniş hastane seçeneği sunan bireysel sağlık sigortaları; ayakta ve yatarak tedavi ücretlerinin yanında muayene, fizik tedavi, evde bakım gibi hizmetleri de üstlenir. Özel sağlık sigortalarında sağlık kurumları ve burada çalışan doktorların SGK ile anlaşmasının olup olmadığına bakılmaz. Poliçeler, sigorta şirketleri ve bireyler arasındaki ticari akdi ifade ederken başvurulan kurumun sigorta şirketi ile anlaşmalı olması yeterlidir. Hatta çoğu zaman anlaşmalı olmayan kurumlarda yapılan sağlık harcamaları katılım payı ödenmek koşulu ile karşılanabilir.

Özel sağlık sigortalarında bireylerin dikkat etmesi gereken husus, genel ve özel şartların kapsamlarıdır. Genel şartlar çoğu sigorta şirketi için aynı olmasına rağmen özel şartlar her poliçe için değişiklik gösterir. Kişilerin ihtiyaçlarına uygun sigorta poliçesinin düzenlenmesi için acente ile dikkatli ve geniş kapsamlı bir görüşme yapılması bu bakımdan şarttır. Bazı teminatlar maliyeti düşürmek için göz ardı edilip poliçe dışı kalabileceği gibi, bazı rahatsızlıklar için ek teminat alınması gerekebilir. Ek teminatların varlığı ise poliçe maliyetini her defasında artırır. Kişiye has planların çıkarıldığı özel sağlık sigortası, bekleme süreleri de göz önüne alındığında alternatif maliyetleri ile her bütçenin karşılamayacağı bir yük olarak görülebilir.

AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası Nedir?

AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası; ferdi sağlık sigortalarının konforunu, tamamlayıcı sigortaların düşük maliyetleri ile bir potada eritmek için AXA Sigorta tarafından düzenlenen bir poliçedir. En avantajlı yönü geniş kapsamına rağmen düşük maliyetleridir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının dezavantajı olarak kabul edilen hastane ağı,Tamamlayan Özel Sağlık Poliçesi sayesinde genişler. AXA Sigorta'nın anlaşmalı olduğu tüm kurumlarda geçerlilik hakkı kazanan sigorta, bireylere yatarak tedavilerinde genişletilmiş seçenekler sunar. Bu açıdan bakıldığında bir ilke imza atan poliçe, Türkiye'de ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasını tek bir poliçede buluşturmayı başarır.

Ayakta tedavi ve muayene kapsamını tıpkı tamamlayıcı sağlık sigortalarında olduğu gibi SGK anlaşmalı kurumlar ile yürüten Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası, yatarak tedavileri ise daha geniş bir ağın kapsamına sokar. SGK kapsamında bulunan tüm TC vatandaşlarının satın alabildiği poliçe, ikamet edilen şehirle kısıtlanmaz. AXA Sigorta'nın tüm illerde anlaşmalı olduğu hastane ve sağlık kurumlarını kapsayan poliçe, 18 yaşından küçük aile bireylerinin poliçe şartlarından yararlanmasını da mümkün kıllar.

AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortasının Kapsamı Nedir?

AXA Tamamlayan ÖZel Sağlık Sigortası tıpkı diğer sigorta türleri gibi ayakta ve yatarak tedavileri kapsar. Tamamlayıcı sağlık sigortalarından farkı ise yatarak tedavilerde SGK anlaşmalı kurum ve doktor mecburiyetinin aranmamasıdır. Bunlar dışında suni uzuv, ameliyat destek teminatı, evde bakım, yardımcı tıbbi malzeme ve ambulans giderleri de poliçe kapsamında yer alır. Ayakta tedaviler senede 10 adet muayeneyi kapsamakla birlikte, SGK anlaşmalı kurum ve doktor şartı bu teminat kapsamında uygulanan kurallar arasındadır. Doktor kontrolü dışında görüntüleme ve tanı yöntemleri, fizik tedavi, laboratuvar hizmetleri ve ileri tanı yöntemleri de ayakta tedavinin kapsamına dahil edilir. Aşı ve ilaç giderleri ise Tamamlayan Özel Sağlık Sigorta poliçesinin kapsamında değildir.

Yatarak tedavi, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortasının en önemli kısmıdır. Kişilerin tedavi süreçlerinin hastane yatışını gerektirdiği durumlarda kullanılan teminat, sağlık harcamalarını limitsiz olarak karşılar. Özellikle tek kişilik odada refakatçi ile birlikte kalma ücretini yemek masrafları ile birlikte karşılayan teminat kapsamı, sigortalıları önemli bir maddi külfetten kurtarır. Tıbbi müdahale ve ameliyatları kapsayan yatarak tedavi teminatı, tetkik amaçlı hastane yatışlarını kapsam dışında bırakır. Yatarak tedavinin tam kapsamı; cerrahi ve dahili yatışlar dışında radyoterapi, kemoterapi, diyaliz, yoğun bakım ve küçük müdahaleleri de içerir.

AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Sağlık ihmal edilmeye gelmeyecek kadar önemlidir. Türkiye sınırları dahilinde, il kısıtlaması olmadan SGK'lı tüm vatandaşları kapsayan Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası her şeyden önce özel sağlık sigortalarının konforunu sunar. Tamamlayıcı sağlık sigortasından bağımsız olarak en ihtiyaç duyulan anda, yatarak tedavi kapsamına giren rahatsızlıklar için SGK anlaşmalı kurum ve doktor bürokrasisini devre dışı bırakır. Bireylerin kendilerini en rahat hissedecekleri doktor ve kurum aracılığı ile tedavi olmalarını mümkün kılan poliçe, aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortasının cazip maliyetleri ile satın alınabilinir. Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası, ayakta tedavilerinizde ise özel sağlık sigortalarının aksine cebinizden yüksek tutarlarda maliyetlerin çıkmasına engel olur.

AXA Sigorta güvencesi ile sadece sağlık formunu doldurarak sisteme dahil olabileceğiniz Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası, en yeterli sağlık hizmetini almanız için geniş kapsamlı hizmeti olası en düşük maliyetler ile sunar. SGK kapsamında GSS'den faydalanma hakkınızı rahat ve güvenilir bir sigorta poliçesi ile uzun vadeli bir konfora dönüştürmek için AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası’na hemen başvurabilirsiniz. AXA Sigorta'nın avantajlı dünyasına adım atabilir, sağlıklı ve güvenli bir gelecek için kendinizi ve ailenizi finansal anlamda koruma altına alabilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu