Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, poliçede belirlenen sağlık harcamalarını sigortalı ve sigortalayan kurumun mutabık kaldığı genel ve özel şartlar çerçevesinde karşılayan bir sigorta çeşidi olarak tanımlanıyor. Bahsedilen sağlık harcamaları, doktor, muayene, ilaç, görüntüleme, tahlil ya da ameliyat masrafları gibi birçok farklı kalemi kapsıyor. Özel sağlık sigortaları belirlenen kapsama göre ayakta ya da yatarak tedavi masraflarından başka ambulans, check-up, acil durum halleri, mamografi gibi hizmetleri de karşılayabiliyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Nedir?

AXA, Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ürünü ile Türkiye'de ilk defa bireysel sağlık sigortalarına ayakta tamamlayıcı sağlık sigortasını ve yatarak özel sağlık sigortasını aynı poliçede buluşturuyor. AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası sayesinde ayakta tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında birçok SGK anlaşmalı hastanesine, yatarak özel sağlık sigortası kapsamında özel hastanelere SGK sınırlamasına tabi olmadan başvurabilirsiniz. AXA Sigorta'nın geniş özel hastane ağı, en iyi sağlık hizmetini almanız için destekçiniz oluyor. Ayrıca AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ile basit muayeneler için yüksek tutarda harcama yapmanıza da gerek kalmıyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesini SGK kapsamında bulunan, T.C. vatandaşları satın alabiliyor. 18 yaşından küçük olan bireyler aile poliçe kapsamında sigorta hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bebekler doğum tarihinden 15 gün sonra sağlıklı olmaları şartıyla sigortalanabiliyor.

Sağlık beyanına istinaden düzenlenen Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında sadece ikamet edilen şehir sınırlarındaki hastanelerden yararlanma kısıtı bulunmuyor; AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası AXA Sigorta'nın tüm illerdeki anlaşmalı kurumlarında geçerli oluyor. Anlaşmalı kurum listesini inceleyerek dilediğiniz hastanede sağlık hizmeti alabilirsiniz.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında bulunan teminatlar yatarak tedavi, ayakta tedavi, ameliyat destek teminatı, suni uzuv teminatı, yardımcı tıbbi malzeme, evde bakım ve ambulans giderlerini kapsıyor. Limitsiz olan yatarak tedavi teminatında katılım payı bulunmuyor. Ameliyat destek teminatı, anlaşmalı kurumlarda SGK kullanılarak gerçekleşecek ameliyatları kapsıyor. AXA Sigorta, sigortalı hastaneden taburcu olduğunda, kişinin başvurusu ile belirlenmiş tazminat ödemesini gerçekleştiriyor. Suni uzuv, yardımcı tıbbi malzeme, evde bakım ve tedavi giderleri poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde karşılanıyor. Ambulans giderlerinde limit ve katılım payı bulunuyor.

 

  • Yatarak Tedavi Kapsamı ve Teminatları

Yatarak tedavi teminatları, sigortalı bireyin tedavisinin hastanede yatarak gerçekleştirildiği durumlarda oluşan sağlık harcamalarını içeriyor. Bu harcamalar tıbbi müdahale ya da ameliyat gerektiren hastane yatışlarını kapsıyor; tetkik amaçlı hastane yatış harcamaları ise yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilmiyor. Harcamalar sigorta poliçesinde belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde kapsama alınıyor. Cerrahi ve dahili yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, trafik kazası sonucu diş tedavisi, kontrol amaçlı mamografi, PSA giderleri, yoğun bakım, küçük müdahale ve koroner anjiografi yatarak tedavi teminatı giderleri arasında yer alıyor. Bu teminat kapsamında standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir refakatçi giderleri karşılanıyor.

 

  • Ayakta Tedavi Kapsamı ve Teminatları

Ayakta tedavi teminatları doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri ve ileri tanı yöntemleri teminatlarını içeriyor. İlaç harcamaları ayakta tedavi teminatları içerisinde değerlendirilmiyor. Doktor muayene kapsamında tıp diplomasına sahip doktorlar tarafından hastaneler, klinikler ya da özel muayenehanelerde hasta tedavisine yönelik gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan giderler yer alıyor. Laboratuvar hizmetleri, hastalıkların teşhisi ve tedaviyi takip etmek için gerekli görülen laboratuvar hizmetlerine ilişkin giderleri içeriyor. Fizik tedavi, hastalıkların tedavisi için gerekli görülen hastane ya da fizik tedavi merkezlerinde yapılan fizik tedavi giderlerinden oluşuyor. Görüntüleme ve tanı yöntemleri, doktor tarafından teşhis ya da tedavi için gerekli görülen röntgen, işitme testi ve bu işlemler için kullanılan ilaç, anestezi, yatak ücreti gibi masrafları gösteriyor. İleri tanı yöntemleri içerisinde ise teşhis ve tedavide gerekli görülen her türlü ileri tanı yöntemi bulunuyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesinde yer alan ayakta tedavi teminatları yalnızca anlaşmalı kurumlar listesinde bulunan "tamamlayıcı" sağlık anlaşmalı hastanelerde SGK'lı işlemlerde geçerli oluyor. Teminatın kullanılabilmesi için sigortalının SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneye gitmesi, bu hastanede hastanın işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşması olması, hastane ile AXA Sigorta'nın tedavi görülecek branş ya da doktor adına Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi anlaşmasının olması ve sigortalının rahatsızlığının poliçedeki özel şartlar ve sağlık sigortasının genel şartlarına uygun olması gerekiyor.

AXA Sigorta Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ayakta tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde en fazla 10 defa kullanılabiliyor. Ayakta tedavi kullanımlarınızda yalnızca devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL fark ücretini ödeyerek tedavi olursunuz.. Fark ücreti dışında herhangi bir katılım ya da tutar ödemesi bulunmuyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası'nda Bekleme Süresi

Poliçe kapsamındaki teminatlar sayesinde karşı karşıya kalabileceğiniz birçok farklı rahatsızlık için giderlerinize destek olan AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ürününde ilk defa sağlık sigortası satın alacak kişiler için bazı sağlık giderlerinde bekleme süresi bulunuyor. "Bekleme süresi" belirli giderlerin sigorta teminatı kapsamına dahil olması için sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süreyi ifade ediyor. Bekleme süresinin hangi durumlar için geçerli olacağı poliçe özel şartlarında belirtiliyor. Örneğin poliçenin ilk yılında ortaya çıkan polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar, malign karakter içermeyen her türlü iyi huylu kitle, kronik böbrek rahatsızlıkları, ev diyaliz, prostat hastalıkları, rahatsızlığın ani ya da kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın sigorta başlangıcından itibaren 12 ay süre ile kapsam dışında tutuluyor. Ayakta tedavi giderleri arasında yer alan endoskopi ve fizik tedavi sağlık hizmetleri ise sigorta poliçesinin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile teminat kapsamı dışında yer alıyor.

Sağlığınızı İhmal Etmeyin

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası, Türkiye sınırları içerisinde poliçede belirlenen limitler, teminatlar ve şartlar çerçevesinde tüm sağlık harcamalarınıza destek oluyor. Sigorta poliçesinde yer alan teminatlar, limitler ve şartlar kapsamında anlaşmalı kurumlarda aldığınız ayakta tedavi ve yatarak tedavi sağlık hizmetlerine ilişkin giderler bütçenize yük olmaktan çıkıyor. Siz de bütçeniz için en uygun prim ödeme planı ile AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi satın alabilirsiniz.

Size özel sağlık sigortası teklifimizi almak için tıklayın.

 
TeminatNeleri Kapsar?Özel Sağlık Sigortası
(Eko Sağlığım Kristal)
Tutumlu Özel Sağlık SigortasıTamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sağlık BeyanıBaşvuru Formu Alınıyor mu?   
Ameliyat Destek Teminatıİlgili teminat, ‘Ameliyat Destek Sağlık Anlaşmalı Kurumları’ nda, SGK kullanılarak gerçekleşecek olan ameliyatları kapsamaktadır. Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi ( T.T.B.A.Ü.T.) 200 birim ve üzeri ameliyat işlemleri için Ameliyat Destek Teminatı geçerlidir. Tazminatın ödenmesi için kişinin hastaneden taburcu olmasını takiben, sigortalının başvurusu ile AXA SİGORTA A.Ş. tarafından tazminat sigortalının banka hesap numarasına ödenecektir. Ameliyat Destek Teminatı olay başına 500 TL ( Beşyüz Türk Lirası )   
Yatarak TedaviLimitsiz / Katılım Payı bulunmamaktadır   
Ayakta Tedavi10 Vaka   
Katkı PayıAyakta Tedavi Teminatın Kullanılırken Vaka Başı 15 TL alınır   
Özel Sağlık Sigortası Anlaşmalı KurumlarıAXA Sigortanın anlaşma yapmış olduğu EKO Network Hastaneleri Yatarak Tedavilerde Geçerlidir. 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı KurumlarıAXA Sigortanın anlaşma yapmış olduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hastaneleri   
Bekleme Süresiİlk defa sağlık sigortası satın alacak kişiler için SAĞLIK SİGORTASI özel şartlarında yer alan "Bekleme Süreleri" Bölümünde belirtilen hastalıklar12 ay12 ay3 ay
Yatış Sonrası Fizik TedaviPoliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Yatış Sonrası Fizik Tedavi giderleri   
Fizik TedaviPoliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon giderleri   
Kontrol Mamografi/Kontrol PsaYılda 1 kez anlaşmalı networklerde karşılanan Kontrol Mamografi/Kontrol Psa   
Suni Uzuv TeminatıPoliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Suni Uzuv giderleri   
Yardımcı Tıbbi MalzemePoliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Yardımcı Tıbbi Malzeme giderleri   
Evde Bakım ve TedaviPoliçede belirtilen Teminat limitleri dahilinde karşılanan Evde Bakım ve Tedavi giderleri   
AmbulansLimitsiz / Katılım Payı bulunmamaktadır   
Check- Up Teminatı    
Yaş Sınırı18 yaş altı bireyler aile poliçesi kapsamında sigortalanabilir. Tek başına poliçe düzenlenmez0-590-590-65
Tek Başına Çocuk Poliçesi7 yaşını doldurmuş çocuklar için tek başına sağlık sigortası yapılabilir   
Geçmişten Gelen Hastalıklar Kapsam DışıKapsam DışıKapsam Dışı
Ömür Boyu Yenileme Garantisi3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve bu tarihte en fazla 59 yaşında olan sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi için sağlık durumlarına göre değerlendirilirler.   
Taksit SayısıBlokeli+ Blokesiz 8 taksit yapılabilmektedir.   
Diğer Sigorta Şirketlerinden GeçişRisk değerlendirmesi yapılarak diğer sigorta şirketlerinde geçiş yapılablir.   
AXA Poliçelerinden GeçişRisk değerlendirmesi yapılarak diğer AXA sigorta poliçeri arasında yapılablir.   
Görüntülü Doktor DanışmaBu teminat kapsamında, mobil cihazlarınız ile (cep telefonu, laptop, desktop v.b) her branşta, uzman doktorlar ile randevulaşarak görüntülü sağlık danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.    
Telefonda Doktor DanışmaBu teminat kapsamında, telefon bağlantısı ile her branşta, uzman doktorlardan 7 gün 24 saat sağlık danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.   
DoktorderkiAXAFit mobil uygulamamızın içerisinde bulunan Doktorderki bölümü ile 7 gün 24 saat ücretsiz olarak uzman doktorlarımızla mesajlaşabilir, fotoğraf gönderebilir ve tahlillerinizi paylaşabilirsiniz..   

 

Ürün Bilgileri