Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, poliçede belirtilen teminatlarını genel ve özel şartlar çerçevesinde karşılayan bir sigorta çeşidi olarak tanımlanıyor. Bahsedilen sağlık teminatları, yatarak tedaviye yönelik giderler, doktor muayene, görüntüleme yöntemleri, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi gibi birçok farklı teminatı kapsıyor. Özel sağlık sigortaları tercih edilen ürün kapsamına göre ayakta ya da yatarak tedavi masraflarından başka ambulans, acil durum halleri, mamografi gibi teminatları da kapsayabiliyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Nedir?

AXA, Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ürünü ile Türkiye'de ilk defa bireysel sağlık sigortalarına ayakta tedavi giderleri için tamamlayıcı sağlık sigortasını ve yatarak tedavi giderleri için özel sağlık sigortasını aynı poliçede buluşturuyor. AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası sayesinde ayakta tedavi giderleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında birçok SGK anlaşmalı hastanesine, yatarak özel sağlık sigortası kapsamında özel hastanelere SGK sınırlamasına tabi olmadan başvurabilirsiniz. AXA Sigorta'nın geniş özel hastane ağı, en iyi sağlık hizmetini almanız için destekçiniz oluyor. Ayrıca AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ile basit muayeneler için yüksek tutarda harcama yapmanıza da gerek kalmıyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesini SGK kapsamında bulunan, T.C. vatandaşları satın alabiliyor. 18 yaşından küçük olan bireyler aile poliçe kapsamında sigorta hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bebekler doğum tarihinden 15 gün sonra sağlıklı olmaları şartıyla sigortalanabiliyor.

Sağlık beyanına istinaden düzenlenen Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında sadece ikamet edilen şehir sınırlarındaki hastanelerden yararlanma kısıtı bulunmuyor; AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası AXA Sigorta'nın tüm illerdeki anlaşmalı kurumlarında geçerli oluyor. Anlaşmalı kurum listesini inceleyerek dilediğiniz hastanede sağlık hizmeti alabilirsiniz.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yatarak Tedavi
Yatarak Tedavi
Ayakta Tedavi
Ayakta Tedavi
Salgın Hastalıklar
Salgın Hastalıklar
Diğer Teminatlar
Diğer Teminatlar

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında bulunan teminatlar yatarak tedavi, ayakta tedavi, ameliyat destek teminatı, suni uzuv teminatı, yardımcı tıbbi malzeme, evde bakım ve ambulans giderlerini kapsıyor. Limitsiz olan yatarak tedavi teminatında anlaşmalı kurum için katılım payı bulunmuyor. Ameliyat destek teminatı, anlaşmalı kurumlarda SGK kullanılarak gerçekleşecek ameliyatları kapsıyor. AXA Sigorta, sigortalı hastaneden taburcu olduğunda, kişinin başvurusu ile poliçede belirtilen şartları sağlaması halinde teminat limiti kadar tazminat ödemesini gerçekleştiriyor. Suni uzuv, yardımcı tıbbi malzeme, evde bakım giderleri poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde karşılanıyor. Ambulans giderlerinde limit ve sigortalı katılım payı bulunmuyor.

Yatarak Tedavi Kapsamı ve Teminatları

Yatarak tedavi teminatları, sigortalı bireyin tedavisinin hastanede yatarak gerçekleştirildiği durumlarda oluşan sağlık harcamalarını içeriyor. Bu harcamalar tıbbi müdahale ya da ameliyat gerektiren hastane yatışlarını kapsıyor; tetkik amaçlı hastane yatış harcamaları ise yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilmiyor. Yatarak tedavi kapsamındaki harcamalar sigorta poliçesinde belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde kapsama alınıyor. Cerrahi ve dahili yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, trafik kazası sonucu diş tedavisi, kontrol amaçlı mamografi, PSA giderleri, yoğun bakım, küçük müdahale ve koroner anjiografi yatarak tedavi teminatı giderleri arasında yer alıyor. Bu teminat kapsamında standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir refakatçi giderleri karşılanıyor.

Ayakta Tedavi Kapsamı ve Teminatları

Ayakta tedavi teminatları doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri ve ileri tanı yöntemleri teminatlarını içeriyor. İlaç harcamaları ayakta tedavi teminatları içerisinde değerlendirilmiyor. Doktor muayene kapsamında tıp diplomasına sahip doktorlar tarafından hastaneler ve kliniklerde hasta tedavisine yönelik gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan giderler yer alıyor. Laboratuvar hizmetleri, hastalıkların teşhisi ve tedaviyi takip etmek için gerekli görülen laboratuvar hizmetlerine ilişkin giderleri içeriyor. Fizik tedavi, hastalıkların tedavisi için gerekli görülen hastane ya da fizik tedavi merkezlerinde yapılan fizik tedavi giderlerinden oluşuyor. Görüntüleme ve tanı yöntemleri, doktor tarafından teşhis ya da tedavi için gerekli görülen röntgen, işitme testi ve bu işlemler için kullanılan ilaç, anestezi, yatak ücreti gibi masrafları gösteriyor. İleri tanı yöntemleri içerisinde ise teşhis ve tedavide gerekli görülen her türlü ileri tanı yöntemi bulunuyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesinde yer alan ayakta tedavi teminatları yalnızca anlaşmalı kurumlar listesinde bulunan "tamamlayıcı" sağlık anlaşmalı hastanelerde SGK'lı işlemlerde geçerli oluyor. Teminatın kullanılabilmesi için sigortalının SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneye gitmesi, bu hastanede hastanın işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşması olması, hastane ile AXA Sigorta'nın tedavi görülecek branş ya da doktor adına Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi anlaşmasının olması ve sigortalının rahatsızlığının poliçedeki özel şartlar ve sağlık sigortasının genel şartlarına uygun olması gerekiyor.

AXA Sigorta Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ayakta tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde en fazla 10 defa kullanılabiliyor. Ayakta tedavi kullanımlarınızda yalnızca devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL fark ücretini ödeyerek tedavi olursunuz.. Fark ücreti dışında herhangi bir katılım ya da tutar ödemesi bulunmuyor.

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası'nda Bekleme Süresi

Poliçe kapsamındaki teminatlar sayesinde karşı karşıya kalabileceğiniz birçok farklı rahatsızlık için giderlerinize destek olan AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası ürününde ilk defa sağlık sigortası satın alacak kişiler için bazı sağlık giderlerinde bekleme süresi bulunuyor. "Bekleme süresi" belirli giderlerin sigorta teminatı kapsamına dahil olması için sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süreyi ifade ediyor.

Bekleme süresinin hangi durumlar için geçerli olacağı poliçe özel şartlarında belirtiliyor. Örneğin poliçenin ilk yılında ortaya çıkan polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar, malign karakter içermeyen her türlü iyi huylu kitle, kronik böbrek rahatsızlıkları, ev diyaliz, prostat hastalıkları, rahatsızlığın ani ya da kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın sigorta başlangıcından itibaren 12 ay süre ile kapsam dışında tutuluyor.Ayakta tedavi giderleri arasında yer alan endoskopi ve fizik tedavi sağlık hizmetleri ise sigorta poliçesinin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile teminat kapsamı dışında yer alıyor.

Sağlığınızı İhmal Etmeyin

AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası, Türkiye sınırları içerisinde poliçede belirlenen limitler, teminatlar ve şartlar çerçevesinde tüm sağlık harcamalarınıza destek oluyor. Sigorta poliçesinde yer alan teminatlar, limitler ve şartlar kapsamında anlaşmalı kurumlarda aldığınız ayakta tedavi ve yatarak tedavi sağlık hizmetlerine ilişkin giderler bütçenize yük olmaktan çıkıyor. Siz de bütçeniz için en uygun prim ödeme planı ile AXA Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçesi satın alabilirsiniz.

Size özel sağlık sigortası teklifimizi almak için tıklayın.

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumlar

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası poliçeniz kapsamındaki anlaşmalı kurumları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tutumlu Özel Sağlık Sigortası’nı kimler alabilir?

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-59 yaş arasındaki kişiler alabilir. 18 yaş altındaki bireyler aile poliçe kapsamında sigortalanabilir. Tek başına poliçe düzenlenemez.

Kimler SGK’lıdır?

SGK nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta, emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’ lıdır.

Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’ lı anne veya babadan dolayı SGK lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK ya bildirmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeden satın alabilir mi?

İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki TC vatandaşları için geçerli olup, yabancı uyruklu kişiler kapsam dâhilinde değildir.

İkamet edilen il dışındaki hastanelerde de kullanılabilir mi?

Poliçe AXA Sigorta “ Tutumlu Özel Sağlık Sigortası” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir. İlgili anlaşmalı kurum listesi şirketimiz internet adresinde güncel olarak yayınlanmaktadır.

Sağlık beyanı alınacak mı?

Evet, Ferdi sağlık başvuru formu alınacaktır.

Aile poliçesi düzenlenebilecek mi?

Evet

Bebekler hangi tarih itibari ile poliçe kapsamına alınabilecektir?

Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler sağlıklı olmaları koşulu ile sigortalanabilir.

Özel sağlık sigortası olan bir müşteri aynı zamanda bu üründen alabilecek mi?

Hayır. Tutumlu Özel Sağlık Sigorta poliçesi olan sigortalı diğer özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinden poliçe satın alamaz.

Poliçe temel olarak hangi teminatları kapsamaktadır?

Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderlerini kapsamaktadır.

Yatarak tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Yatarak tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi (ilaç dahil), radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale, koroner anjiografi giderlerinden oluşur.

Ayakta tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. İlaç giderleri kapsam dışıdır.

Ayakta tedavi kullanım limiti var mı?

Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde maksimum 10 kez kullanım(vaka) ile sınırlıdır.

Ayakta tedavi sırasında herhangi bir katılım ya da tutar ödeyecek miyim?

SGK'nın yasası gereği sigortalılardan özel hastanelerde alınması zorunlu olan dr. muayene fark ücreti yine yasa gereği bu ürüne konu edilememektedir. Bugün için bu tutar 15 TL olup SGK tarafından değiştirilebilir. Bunun dışında bir katılım söz konusu değildir.

İlaç ve aşı giderleri karşılanmakta mıdır?

İlaç ve aşı giderleri kapsam dışıdır.

Doğum giderleri karşılanır mı?

Poliçede doğum teminatı bulunmamaktadır.

Üründe Ferdi Kaza Teminatı bulunmakta mıdır?

Ferdi kaza teminatı vardır. Poliçede yer alan 1. Sigortalı için ferdi kaza teminatı alınması zorunludur.

Yurtdışı teminatı var mıdır?

İlgili poliçe sadece Türkiye sınırları içinde geçerli olup, yurtdışındaki giderler kapsam dışıdır.

Ödeme planı nedir?

Ürünün ödeme planı mevcut sağlık ürünleri gibi olacaktır. (Peşin, 2 eşit taksitten 10 eşit taksite kadar)

Blokeli kartla(Taksitkart) tahsilat imkânı olacak mı?

Evet, blokeli kartla geçiş imkânı olacağı gibi kampanyalarından da faydalanılabilecektir.

Üründe yenileme garantisi var mı?

Kesintisiz 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 3 yılı dolduğunda en fazla 59 yaşında olan kişiler için yapılan risk değerlendirmesi sonucu ‘Yenileme Garantisi’ verilebilmektedir.

Yenileme Garantisi içeriği ürünlere göre farklılık gösteriyor mu?

Hayır, tüm ferdi ürünlerimiz için aynı içerikteki Ömür Boyu Yenileme Garantisi sertifikası yürürlüktedir.

Poliçe 59 yaşından sonra devam ettirilebilir mi?

YG hak edilmemiş durumlarda yenilememe hakkı şirkette saklı kalarak poliçe devam ettirilmektedir. Ömür boyu yenileme garantisi olan kişilerin poliçeleri 59 yaş sonrası YG koşulu gereği devam ettirilecektir.

Poliçe yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapılacak mı?

YG varsa, sonradan ortaya çıkan hastalıklar için ek bir uygulama yapılmaz. YG yoksa yenileme döneminde yapılan medikal değerlendirme sonucunda sigortalıya katılım, üst limit, muafiyet ve medikal sürprim uygulanabilir, poliçe yenilenmeyebilir.

Bu ürünün haklarıyla yenilenmesi için süre ne kadardır?

Bu ürünün yenileme süresi 60 gündür.

Başka bir sigorta şirketinde poliçesi olan kişilerin kazanılmış hakları korunacak mı?

Ferdi Sağlık Başvuru Formu doldurulması ve transfer bilgilerine istinaden değerlendirme yapılabilecektir.

Başka bir sigorta şirketinde olan kişilerin yenileme garantileri alınacak mı?

Ferdi Sağlık Başvuru Formu doldurulması ve transfer bilgilerine istinaden yapılacak değerlendirme sonrası yenileme garantisi ile geçmesi mümkündür.

AXA Sigorta A.Ş.’ de özel sağlık sigortası olan bir müşteri bu ürüne geçmek isterse hakları korunacak mıdır?

ÖSS planlarda geçiş sırasında sorgulama yapılmadan tüm hakları ile bu poliçeye geçişi sağlanacaktır.

TSS planlarda geçiş sırasında sorgulama yapılarak bu poliçeye geçişi sağlanacaktır.

Sağlık riskinden dolayı Kristal planlarımıza almadığımız kişileri bu plana alabilir miyiz?

Hayır, sağlık riskinden dolayı Kristal planlara alamadığımız kişileri bu plana da dahil edemeyiz.

Ameliyat Destek Teminatı nedir?

İlgili teminat, Ameliyat Destek Sağlık Anlaşmalı Kurumları’nda, SGK kullanılarak gerçekleşecek olan ameliyatları kapsamaktadır. TTB-HUV Tarifesi 200 birim ve üzeri ameliyat işlemleri için Ameliyat Destek Teminatı geçerlidir. Tazminatın ödenmesi için kişinin hastaneden taburcu olmasını takiben, sigortalının başvurusu ile AXA SİGORTA A.Ş. tarafından tazminat sigortalının banka hesap numarasına ödenecektir. Ameliyat Destek Teminatı olay başına 500 TL ( Beşyüz Türk Lirası ) dir.

Anlaşmasız kuruma gidilmesi durumunda sonradan ödeme yapılmakta mıdır?

İlgili ürün Ayakta Tedaviler için yalnızca Axa Sigorta’nın “ Tutumlu Özel Sağlık Sigortası” anlaşmalı kurumlarında geçerli olup, bu anlaşma kapsamında olmayan tüm kurumlarda kapsam dışıdır.

Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen yatarak tedavi giderleri (Yatarak Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz, Küçük Müdahale) için sigortalı katılım oranı %40 tır.. Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Anlaşmasız sağlık kurumu, doktor, anestezi ve asistan doktorlar ücretleri TTB-HUV Tarifesi fiyatları üzerinden %40 sigortalı katılımı ile ödenir. Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Anlaşmasız kurumda yapılan; hastane oda-yemek ve refakatçi giderleri günlük 50$ ile ameliyathane açılış ücretleri TTB-HUV 'deki ilgili ameliyatın operatör ücretlerinin % 30'u na göre hesaplanarak, %40 sigortalı katılımı ile ödenir.

Gidilen doktorun başka bir branşa yönlendirmesi sonucunda işlem 2. Vaka olarak mı sayılacaktır?

SGK’nın mevcut uygulaması geçerli olacaktır.

Anlaşması olmayan bir profesöre gidilip fatura getirilirse bu poliçe masrafları öder mi?

Ayakta Tedavilerde elden fatura uygulaması yoktur, anlaşmasız kurumda geçerli değildir.

Anlaşmalı kurumda provizyon alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Yatarak tedavilerde ‘Tutumlu Özel Sağlık Sigortası’ anlaşmalı hastanenin kadrosu dışında bir doktorun işlemi gerçekleştirmesi halinde ise, doktor ücreti en fazla TTB-HUV tarifesi ile sınırlı olacak şekilde karşılanır.

Hastanede provizyon işleyişi nasıl olacak?

Sigortalı hastaneye gittiğinde TC kimlik numarasını vererek işlemlerini yaptırabilecektir.

Ayakta tedavi farkları için hastane tarafından internet aracılığıyla otomatik olarak provizyon alınacaktır. Ancak planlı yatışlarda 3 gün öncesinden provizyon alınması gerekmektedir.

Zorunlu askerlik vb. gibi durumlarda poliçe durdurulmakta mıdır?

Mevcut özel sağlık sigortalarında olduğu gibi poliçe dondurulmamakta, prim ödemeye devam edildiği sürece poliçe devam etmektedir.

Mesleki hastalıklar ve iş kazaları kapsam dâhilinde midir?

Bireysel poliçelerde kapsam dâhilindedir.

Üründe bekleme süresi var mı? Varsa süresi nedir?

Yatarak tedavi giderlerinden bazıları, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 ay süre ile kapsam dışındadır. Bekleme süresine konu olan rahatsızlıklar bir sonraki maddededir. Ayakta tedavi giderlerinden endoskopi ve fizik tedavi hizmetleri sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışındadır.

Bekleme süresi olan rahatsızlıklar nelerdir?
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar ile malign karakter içermeyen her türlü iyi huylu kitle,(lipom, nevüs (ben), siğil alımı vb..)
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkan her türlü kanser ve kalp hastalıkları( Sadece 55 yaş ve üzerinde sigortalanan kişiler için geçerlidir),
 • Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi,
 • Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroit, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), fistül, fissür ve perianal abse ameliyatları,
 • Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları,
 • Organ yetmezlikleri,
 • Romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),
 • Safra kesesi hastalıkları, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları,
 • Varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,
 • Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması),
 • Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu vb.), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri,
 • Katarakt, glokom ve tiroit hastalıkları,
 • Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar,
 • Multiple Skleroz (MS) ve Lupus (SLE),
 • Kist Hidatik,
 • Kaza hariç organ nakilleri,
 • Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak,
 • İnvaziv teşhis yöntemleri ( ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi vb.),
 • Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonlarına ilişkin yatarak tedavi giderleri,
 • Fizik tedavi ve her tür endoskopi (Kolonoskopi, gastroskopi , brokoskopi..vb.) işlemlerinde rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışıdır.
SGK’nın ödeyip Tutumlu Özel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan giderler var mıdır?

İlaç, doğum giderleri, poliçe öncesine dayalı rahatsızlıklar, diş tedavi giderleri, gözdeki kırılma kusurları, gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri, kısırlık tedavisi, her türlü estetik ameliyatlar, septum deviasyonu ve konka hipertrofisi , doğumsal hastalıklar. Daha ayrıntılı bilgi Tutumlu Özel Sağlık Sigortası Özel Şartlar Teminat Dışı Kalan Haller bölümünü inceleyiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu