Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigortacılıkta yepyeni bir dönem: İhtiyacın kadar yükle! AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Kendisine veya ailesine ait SGK güvencesi olan 17-22 yaş arasındaki gençler için özel olarak tasarlanmış AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 4 yıl boyunca geçerli yatarak tedaviye ek olarak, 1 yıl geçerli 1 ayakta tedavi hediyesi ile gençlerin sağlığını 4 yıl boyunca sadece 1200TL’ye güvence altına alan yepyeni bir sağlık sigortası ürünüdür. Mevcut ayakta tedavi teminatının bitmesi durumunda daha fazla ayakta tedavi eklenmek istenirse 1, 2 veya 3 tedavi hakkı, kontör yüklenir gibi poliçeye yüklenebiliyor.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?

AXA Genç TSS, SGK tarafından kapsama alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olacaktır. Sigortaya giriş yaşı minimum 17, maksimum 22 yaş’tır. (22 yaş dahildir.) Sigortalının yaşı içinde bulunulan takvim yılından, doğum yılının çıkartılması ile hesaplanır.

Sigortalının 17 yaşında olması durumunda, sigorta ettiren Medeni Kanun uyarınca fiil ehliyetine sahip bir birey olmalıdır. Kendisine veya ailesine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi bulunmalıdır. AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kaç yaşına kadar sorusunun yanıtı, yaptırılan göre değişkenlik göstermektedir. 22 yaşında yaptırılan sigorta, 26 yaşına kadar kullanılabilmektedir.

AXA Genç TSS Avantajları

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla büyük ya da küçük herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşan gençlerin akıllarında masrafa dair hiçbir soru işareti kalmıyor! Gençlerin sağlığı 4 yıl boyunca güvence altına alınıyor. Yani, AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı 22 yaşında yenilemeleri halinde 26 yaşına kadar kullanabilirler. Gençlere, AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla 4 yıl boyunca geçerli 1 yatarak tedavi ve 1 yıl boyunca geçerli 1 ayakta tedavi teminatı hediye edilmektedir.

Sigortalılar, “kullandığın kadar öde” mantığı doğrultusunda hareket eden AXA Genç TSS ile diledikleri zaman yükleme yaparak kullanabilecekleri tedavi hakkına sahip olurlar. Tedavi haklarını kullanan gençler, aynı kontörlü bir hat gibi tekrar yükleme yaparak kartlarını kullanabilirler. Kullanmayacakları bir sürü tedavi hakkındansa, diledikleri zaman kullanabilecekleri AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz.

Ayakta tedavi hakkını kullanan gençler, poliçelerin geçerlilik süresi boyunca tek seferde kullanabilecek en çok 3 ayakta tedavi hakkı satın alabilir. Poliçe süresi boyunca satın alınabilecek ilave ayakta tedavi hakkı ise toplam 24 adettir.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olanlar, alanında uzman doktorlara AXA Fit üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilir, görüntülü destek alabilirler.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçe Süresi

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 4 yıl geçerli bir sigortadır. Avantajlar ve teminatlar bölümlerinde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

AXA Genç TSS fiyat olarak da, kullanımı gibi gençlerin yanında! 4 yıllık yatarak tedavi ve 1 adet başlangıç ayakta tedavi paketi 1.200 ₺ fiyatı ile uzun vadeli güvence sunuyor. Ek olarak ayakta tedavi eklenmek istenirse;

  • 1 ayakta tedavi: 260 ₺
  • 2 ayakta tedavi: 450 ₺
  • 3 ayakta tedavi: 600 ₺

fiyatlarıyla pakete dahil edilebilir.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Prim Hesaplama

AXA Genç TSS primleri, sigortalı yaş, cinsiyet, teminat gibi kriterler doğrultusunda belirlenen tarifelere göre belirlenir. Poliçe yürürlükte iken satın alınacak ayakta tedavi teminatı bedelini sigorta şirketi belirler.

Ürünlerimizin fiyatlarını belirlerken, medikal enflasyon (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ ne bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırma değişimi, özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, ameliyatlarda kullanılan sarf malzeme fiyat artışı, teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri) , ürün kar zarar durumu, genel giderler, komisyon payı, portföyün yaşlanması, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak görünen hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikler, döviz kuru değişikliği gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Ürün fiyatları gerekli görüldüğü anlarda sigorta şirketi tarafından yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda yeniden hesaplanabilir ve değiştirilebilir.

Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Gençleri düşünen özel tamamlayıcı sağlık sigortası Genç TSS, hem internet sitemiz üzerinden hem de acentelerimiz aracılığıyla yaptırabilirsiniz. Genç Tamamlayıcı Sağlık sigortası teklif almak, fiyatları ve teminatları incelemek için doğru adrestesiniz!

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumlar

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinin geçtiği ve anlaşma kapsamında yararlanabileceğiniz anlaşmalı hastaneler ve sağlık kuruluşlarını il, ilçe seçimi yaparak buradan görüntüleyebilirsiniz.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi
Yatarak Tedavi
Ambulans Hizmeti
Ambulans Hizmeti
Evde Bakım Hizmeti
Evde Bakım Hizmeti
Ayakta Tedavi
Ayakta Tedavi

AXA Genç TSS kapsamı temel ihtiyaçları bünyesinde barındıran bir poliçeye sahip. Yatarak Tedavi, Ambulans Hizmetleri, Suni Uzuv Giderleri, Yardımcı Tıbbi Malzemeler, Evde Bakım ve Ayakta Tedavi; AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına giren başlıklar arasındadır. Detaylı bilgiyi aşağıdaki ilgili başlıktan görebilirisiniz;

Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Kapsamı

Yatarak Tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA Sigorta A.Ş. nin sigortalının tedavi göreceği branş /doktor adına AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmasının olması,
Tedavi talep edilen rahatsızlığın AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.

Acil durumlar haricinde, yatarak tedavi teminatından yapılacak harcamalar için planlanan tedavi tarihinden en az 3 gün önce provizyon merkezimize başvuru yapılmalıdır.

Yatarak Tedavi Uygulamaları

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ürününde sigortalının 1 adet yatarak tedavi teminatı hakkı vardır.
Poliçe süresi içerisinde herhangi bir dönemde 1 adet yatarak tedavi teminatının kullanılması durumunda poliçede henüz kullanılmamış ayakta tedavi teminatı hakkı olup olmadığına bakılmaksızın sonlandırılır.
Yatarak tedavi teminatından yapılan harcamaların toplamı 1000 TL’den düşük ise poliçe iptal edilmez. Tek seferde ya da birden fazla seferde yapılan yatarak tedavi teminatı harcamalarının 1000 TL yi aşması halinde poliçe henüz kullanılmamış ayakta tedavi teminatı hakkı olup olmadığına bakılmaksızın prim iadesiz olarak sonlandırılır.
İptal olan poliçe sonrası sigortalı yeniden poliçe satın almak isterse, poliçe düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda değerlendirme AXA Sigorta A.Ş.’ye aittir.
Aynı kişi sigorta şirketinin uygun bulması halinde maksimum 4 kez AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçes satın alabilecektir.

Yatarak Malzeme Teminatı

Ameliyat sırasında kullanılan özellikli malzemeler olarak kabul edilen vücut içi iyileştirici nitelikte malzemeleri ilişkin sağlık giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Ambulans Hizmetleri

AXA SİGORTA A.Ş. den sağlık sigortası alan her Sigortalı AXA Sigorta Acil Yardım Hattı nın sağlık danışma ve acil ambulans hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Sigortalının hayatını tehdit eden acil durumda yerinde müdahale ve/veya en yakın uygun sağlık donanımına sahip kuruluşa; Sigortalının tedavisinin gerçekleştiği hastanede uygun ekipmanın olmaması durumunda bedensel zarar ve hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında kara ambulansı ile naklini içeren bir teminattır.

AXA Sigorta Ambulans ve Tıbbi Yardım Hattı: 0 850 250 99 99

Suni Uzuv Giderleri

Sigortalının hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzuva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri bu teminat kapsamındadır. Elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu teminattan karşılanır. Kanser ameliyatı sonrasında olacak meme ve testis protezleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındadır. Robotik uzuvlar kapsam dışındadır.

Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri

Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile gereken yardımcı tıbbi malzemeler; koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, ortopedik destekleyiciler, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi ve her türlü diğer ortopedik destekleyici giderler bu teminat kapsamındadır.

Evde Bakım Teminatı

Hastaneye yatışı takiben, sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması gerekliliği halinde oluşan masraflar bu teminat kapsamındadır. Beslenme, genel vücut temizliği (bez değişimi, sürgü, yıkanma), tedavi (ilaç verilmesi, enjeksiyon, serum ve sonda takılması, pansuman yapılması) gibi hizmetler Evde Bakım Teminatı kapsamında değerlendirilir.

Sigortalının desteğe gereksinimi olan kronik hastalığı olması halinde gereken bakım masrafları (diyete uygun yemek temini, yemek yedirme, kişisel temizlik vb) bu teminat kapsamına girmez.

Tedavi masraflarının ödenebilmesi için sigortalının tedavisini yürüten hekimin evde bakım gerekliliğini bildiren raporunun ibraz edilmesi ve evde bakım ile ilgili organizasyonun sigorta şirketi tarafından yapılması şarttır. Tedaviyi yürüten hekimin evde bakım gerekliliğini teyit eden raporunun olmaması veya evde bakım hizmetinin sigorta şirketi tarafından organize edilmemesi halinde oluşacak giderler bu teminat kapsamı dışındadır.

Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Kapsamı

Ayakta tedavi paketi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. Ayakta tedavi teminatları doktor muayene ile başlar ve aynı muayene işleminde istenebilecek laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi kapsamına giren işlemler aynı teminat hakkından düşer. Bir diğer deyişle, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi teminatları birbirinden ayrı ve bağımsız teminatlar olarak değil, bağlı tek bir teminat olarak verilmektedir. Farklı zamanlarda ya da aynı gün birden fazla yapılan doktor muayene başvuruları için poliçede sigortalının ilave ayakta tedavi teminatı satın almış olması gerekmektedir. Sigorta ettiren tarafından ilave ayakta tedavi teminatı alınmadığı sürece işbu poliçe 1 adet ayakta tedavi teminatı içermektedir.Poliçeye ek teminat olarak eklenebilecek ek ayakta tedavi teminatı uygulamaları ‘ Ayakta Tedavi Teminatı Uygulamaları’ nda belirtilmiştir.

Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA Sigorta A.Ş. nin sigortalının tedavi göreceği branş / doktor adına AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sigorta poliçesi anlaşmasının olması,
Tedavi talep edilen rahatsızlığın AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.

Ayakta Tedavi Giderleri Teminatına İlişkin Uygulamalar

Satın alınan poliçede 1 adet ayakta tedavi teminatı vardır ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca geçerlidir. 12 ay boyunca kullanılmayan ayakta tedavi teminatı hakkı geçerliliğini yitirir.

Ayakta tedavi teminatının herhangi bir anda bitmesi durumunda ve poliçe meri(yürürlükte) ise, sigortalının talep etmesi halinde, primi karşılığında yeniden ayakta tedavi teminatı satın alınabilir. Ayakta tedavi teminatı tamamen bitmeden, ilave ayakta tedavi teminatı satın alınamaz.

Satın alınacak ayakta tedavi teminatı primini sigorta şirketi belirler. Sigortalı, sigorta şirketinin sunmuş olduğu 1 adet ayakta tedavi teminatına ek olarak ayakta tedavi teminatı satın alabilir. Ek ayakta tedavi teminatı tek seferde 1, 2 veya 3 adet olarak satın alınabilir.

Satın alınacak ayakta tedavi teminatı için düzenlenecek ‘Teminat Ekleme’ ek belgesi başlama tarihi, en son gerçekleşen ayakta tedavi hasar tarihinden en erken 1 gün sonrası olabilir.

Sigortalı 4 yıllık poliçesi döneminde tek seferde 3 adeti aşmamak üzere en fazla 24 adet ayakta tedavi teminatı satın alabilir. Satın alınan ek ayakta tedavi teminatları satın alınma tarihinden ( ek belge başlangıç tarihinden) itibaren 12 ay boyunca ve her halde poliçe bitiş tarihine kadar geçerli olup, kullanılmaması durumunda geçerliliğini yitirir.

Satın alınan ayakta tedavi teminatının süresi, poliçenin ana vadesi olan 48 aylık belirlenen poliçe bitiş tarihini geçemez.(Örneğin poliçenin 40.ayında poliçeye ekletilen ayakta tedavi teminatının kullanım süresi ana poliçenin bitiş tarihi ile birlikte sonlanır.)

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve / veya tedaviler AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Diğer Teminatlar

Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım poliçe teminat kapsamı dışındadır.

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu
TEMİNAT ADITEMİNAT LİMİTİŞİRKET KATILIM ORANIKULLANIM HAKKIGEÇERLİLİK SÜRESİ
YATARAK TEDAVİ TEMİNATILİMİTSİZ%1001 kez (Toplam 1.000 TL'ye kadar olan yatarak tedavi kullanımı adet limitini etkilememektedir.)4 YIL
EVDE BAKIM GİDERLERİ50.000 TL%100LİMİTLİ4 YIL
SUNİ UZUV GİDERLERİ50.000 TL%100LİMİTLİ4 YIL
YARDIMCI TIBBİ MALZEME GİDERLERİ20.000 TL%100LİMİTLİ4 YIL
KARA AMBULANS HİZMETLERİLİMİTSİZ%100LİMİTSİZ4 YIL
GÖRÜNTÜLÜ DOKTOR DANIŞMA HİZMETİLİMİTSİZ%100LİMİTSİZ4 YIL
TELEFONDA DOKTOR DANIŞMA HİZMETİLİMİTSİZ%100LİMİTSİZ4 YIL
AYAKTA TEDAVİ & FİZİK TEDAVİ PAKETİ1%100KERE / KEZ / LİMİT1 YIL
Kapsam Dışı Durumlar

AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsam dışı kalan durumlar için tıklayın.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu