Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası:

Sigortalının faaliyeti sırasında üçüncü şahıslara kusuru nedeni ile verebileceği maddi ve bedeni zararlar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ile koruma altına alınmıştır. Sigortalının maddi anlamda verebileceği zararlar ise üçüncü şahısların malvarlıklarına ilişkin zararlar olarak kabul edilmektedir. Bedeni zararlar ise üçüncü şahısların vücut bütünlüğüne gelebilecek zararlar olup sigortalı bu durumda genellikle yaralanma, sakatlanma ve ölüm nedeni ile oluşabilecek tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Endüstriyel ve Kobi ölçeğindeki işletmelerin tercih ettiği standart şekilde sağlanan üçüncü şahıs mali mesuliyet poliçeleri dışında aşağıda belirtilen faaliyet alanlarına özgü de üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası esas alınarak yapılan özel poliçeler de bulunmaktadır.

  • Otel Sorumluluk
  • Garaj Mali Mesuliyet
  • Gıda Zehirlenmesi
  • Okul Sorumluluk

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası:

Sigortalının faaliyeti kapsamında meydana gelecek iş kazaları neticesinde sigortalının karşı karşıya kalacağı tazminat talepleri sigortalının kusuru nispetinde işveren mali mesuliyet sigortası kapsamında güvence altına alınmaktadır. Burada iş kazası ile bağlantılı olarak gelebilecek aşağıda belirtilen teminatlar sigortalının talebi üzerine sigorta teminatı kapsamına dahil edilebilmektedir.

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  • Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
  • Manevi tazminat talepleri

Ürün Sorumluluk Sigortası:

Firmalar üretimlerine konu ürünlerdeki kusur nedeni ile üçüncü şahısların uğradığı maddi ve bedeni zararlara ilişkin geçmişten bugüne sıklıkla tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu ürünlerdeki kusurlar sadece ürünün geliştirilmesi aşamasında meydana gelen hatalar olmayıp aynı zamanda ürünlerin kontrolünde, ambalajlanmasında ve firmaların ürünle ilgili yürüttükleri ilgili tüm faaliyetleri sırasında meydana gelmektedir. Bu nedenle oluşacak tazminat talepleri için ise ürün sorumluluk sigortası sigortalının kusuru nispetinde sigortalı firmalara güvence sağlamaktadır. Otomotiv sektöründen gıda, kozmetik, ambalaj sektörüne kadar çeşitli alanlarda üretim yapan firmalar için bu ürün sorumluluk sigortası faaliyetlerine özgü verilebilecek ek teminatlarla sigortalıya geniş bir koruma sunmaktadır.

Finansal Sigortalar:

Sigorta sektörü için yeni sayılabilecek bu alan gelişen dünya düzeninde sigortalıların olası finansal kayıpları ile ilgili teminat sağlamayı hedefleyen sorumluluk sigortalarından oluşmaktadır. Bu alan kapsamında sigortalılara mesleki sorumluluk, yönetici sorumluluk ve siber riskler olmak üzere özel çözüm önerileri sunulmaktadır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası:

Ferdi kaza sigortaları diğer zarar sigortalarından ayrışan bir branş olup can sigortaları altında değerlendirilmektedir. İnsan hayatına değer biçilmesi mümkün olmayan bir düzen içerisinde sigortalıların vefatı, sakatlanması halinde ödenebilecek tazminat miktarları sigorta ettiren tarafından belirlenip olası bir hasar anında belirlenen rakamın sigortalıya, sigortalının murislerine veya lehtara ödeme yapılması şeklinde çalışan bir sisteme sahiptir. Grup ferdi kaza sigortaları bireysel ferdi kazadan farklı olarak endüstriyel, KOBİ ve şahıs şirketi ölçeklerinde şirketlerin çalışanları için tercih edilen bir poliçedir. Genel esas itibarıyla sigorta ettiren belirtilen ölçeklerdeki işletmeler olup sigortalılar ise bu işletmelerin çalışanlarıdır.