AXA SİGORTA'ya Hoş Geldiniz0850 250 99 99

Ara
Telefon EN

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular
Sağlığım Tamam Sigortası’nı kimler alabilir?

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-59 yaş arasındaki kişiler alabilir.

Kimler SGK’lıdır?

SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta,emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeden satın alabilir mi?

İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki TC vatandaşları için geçerli olup, yabancı uyruklu kişiler kapsam dahilinde değildir.

İkamet edilen il dışındaki hastanelerde de kullanılabilir mi?

Poliçe AXA Sigorta “Sağlığım Tamam Sigortası” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir. İlgili anlaşmalı kurum listesi şirketimiz internet adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.

Sağlık beyanı alınacak mı?

Sağlık Beyanı alınmayacak sadece TC kimlik poliçesi ile poliçe üretilebilecektir.

Aile poliçesi düzenlenebilecek mi?

Her sigortalı için ayrı prim alınacak olup, ayrı poliçe düzenlenecek, ayrı poliçe basılacak olup, aile mantığı yoktur.

Bebekler hangi tarih itibari ile poliçe kapsamına alınabilecektir?

Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.

Özel sağlık sigortası olan bir müşteri aynı zamanda bu üründen alabilecek mi?

Her iki üründen de satın alınabilecektir.

Poliçe temel olarak hangi teminatları kapsamaktadır?

Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderlerini kapsamaktadır.

Yatarak tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Yatarak tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi (ilaç dahil), radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroneranjiografi giderlerinden oluşur.

Ayakta tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. İlaç giderleri kapsam dışıdır.

Sağlığım Misafir Sigortası’nı kimler alabilir?

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari şartları gereğince ikamet izni talebinde bulunan 0-55 yaş arasındaki kişiler alabilir.

İkamet edilen il dışındaki hastanelerde de kullanılabilir mi?

Poliçe Axa Sigorta “ Sağlığım Misafir ” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir. İlgili anlaşmalı kurum listesi şirketimiz internet adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.

Sağlık beyanı alınacak mı?

Sağlık Beyanı alınmayacak Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport numarası ya da Vergi Numarası ile poliçe üretilebilecektir.

Aile poliçesi düzenlenebilecek mi?

Her sigortalı için ayrı prim alınacak olup, ayrı poliçe düzenlenecek, ayrı poliçe basılacak olup, aile mantığı yoktur.

Bebekler hangi tarih itibari ile poliçe kapsamına alınabilecektir?

Doğum tarihinden itibaren 90 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.

Poliçe temel olarak hangi teminatları kapsamaktadır?

Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderlerini kapsamaktadır.

Yatarak tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında limitsiz, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 20.000 TL % 60 sigortalı katılımlıdır.

Ayakta tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı ve TTB üzerinden geçerlidir.

Doğum giderleri karşılanır mı?

Poliçede doğum teminatı bulunmamaktadır.

Üründe Ferdi Kaza Teminatı bulunmakta mıdır?
Ferdi kaza teminatı yoktur.
Ödeme planı nedir?

Ödeme peşindir.

Üründe yenileme garantisi var mı?

Üründe yenileme garantisi bulunmamaktadır.

Anlaşmasız kuruma gidilmesi durumunda sonradan ödeme yapılmakta mıdır?

İlgili ürün sadece Axa Sigorta’nın “ Sağlığım Misafir ” anlaşmalı kurumlarında geçerli olup, bu anlaşma kapsamında olmayan tüm kurumlarda kapsam dışıdır.

Üründe bekleme süresi var mı? Varsa süresi nedir?

Yatarak tedavi giderlerinden bazıları, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 ay süre ile kapsam dışındadır. Bekleme süresine konu olan rahatsızlıklar bir sonraki maddededir.

Bekleme süresi olan rahatsızlıklar nelerdir?

 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar ile her türlü kitle,(lipom, nevüs (ben), siğil alımı vb..)
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkan her türlü kanser ve kalp hastalıkları
 • Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi,
 • Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroid, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), fistül, fissür ve perianal abse ameliyatları,
 • Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları,
 • Organ yetmezlikleri,
 • Romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),
 • Safra kesesi hastalıkları, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları,
 • Varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,
 • Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması),
 • Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu vb.),  omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri,
 • Katarakt, glokom ve tiroit, retina hastalıkları
 • Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar,
 • Multiple Skleroz (MS) ve Lupus (SLE),
 • Kist Hidatik,
 • Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak,
 • İnvaziv teşhis yöntemleri ( ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi vb.),
 • Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonlarına ilişkin yatarak tedavi giderleri

Başka şirketten poliçesi olan kişiler geçiş alınacak mıdır?

Başka bir sigorta şirketinden poliçesi olan kişilerin yenilemeleri ilk iş olarak alınacaktır.

HANGİ SAĞLIK HARCAMALARIM POLİÇE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız sağlık sigortası teminatları dahilinde karşılar.

SAĞLIK SİGORTALARINDA HANGİ TEMİNATLAR BULUNMAKTADIR?

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz iki temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen sağlık sigortası ürünlerimize bakınız.

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?

Sigortalının bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderleri; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşiresi, anestezi teknisyeni, anestezist doktor ücretleri ile ameliyat esnasında kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderleri) ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları; hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları; standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her tür diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.

Yatarak tedavi teminatı tanımına giren bir ameliyatı veya yatışı takiben 2 ay içinde yapılan fizik tedavi giderleri bu teminat kapsamındadır.

Erkek sigortalılar için prostat kanseri taraması amaçlı yapılan PSA tetkiki ve bayan sigortalılar için meme kanseri taraması amaçlı yapılan mamografi tetkiki bu teminat kapsamında değerlendirilir.

KRİSTAL PLANLAR'A NASIL SAHİP OLABİLİRİM?

Eğer 18-59 yaşları arasındaysanız Kristal Planlar'dan birine sahip olabilir, sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

AİLE İNDİRİMİ NEDİR?

Sağlık poliçenize eşinizi ve/veya çocuklarınızı da dahil ederek aile indirimine hak kazanırsınız. Sağlık sigortası primleri ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?

Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.

BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklara ilişkin yatışlar poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.