Sağlığım Tamam

Anlaşmalı Kurum: AXA Sigorta’dan poliçe almış olan sigortalılara sağlık hizmeti veren ve AXA Sigorta ile özel anlaşması bulunan hastane, poliklinik, tanı merkezi, fizik tedavi merkezi, eczane ve doktor muayenehaneleridir.

Anlaşmalı kurumda çalışan tüm doktorlar anlaşmalı olmayabilir. Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçelerinde Sigorta kapsamında olması için;
SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması, SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA Sigorta’nın, sigortalının tedavi göreceği branş /doktor adına AXA Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası Sigorta poliçesi kapsamında anlaşmasının olması gerekir.

Anlaşmasız Kurum: AXA sigorta ile sağlık hizmetleri alanında özel anlaşması bulunmayan sağlık kuruluşlarıdır.

Evet, hemen kullanabilirsiniz. Yatarak tedavi giderlerinden bazıları, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay veya 12 ay süre ile kapsam dışındadır.

Salgın hastalık: Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bulunan (Covid-19, kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi vb.) hastalıklardır. 06.07.2020 tarihi itibari ile tüm salgın hastalıklar poliçe kapsamına alınmıştır.

Poliçe kapsamı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık hizmetleri karşılığında ödenecek SGK fark ücretlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesidir.

Bu nedenle SGK kuralları doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır ve SGK’nın ödemediği işlem, tetkik, malzeme vb. giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Poliçe kalan limit ve kullanım bilgilerinizi AXA Sigorta web sitesindeki online işlemlerden ya da AXAFit mobil uygulamamızdan görüntülyebilirsiniz.
Online işlemler için lütfen tıklayınız.
AXAFit indirmek için lütfen tıklayınız.

Poliçeyi sadece poliçe sahibi kullanabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında alınan hizmetler karşılığı ödenecek fark ücretlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir poliçe tutarıyla Özel hastanede tedavi imkanına sahip olmanızı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür.

Siz de tamamlayıcı sağlık sigortası teklifinizi buradan alabilirsiniz.

Tamamlayıcı poliçelerde ilaç ve aşı teminatı bulunmamaktadır.

Devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL katılım payı dışında bir ücret ödenmemektedir.

 

İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki TC vatandaşları için geçerli olup, yabancı uyruklu kişiler kapsam dahilinde değildir.

Sigortalının yatarak tedavi sağlık giderlerinin ilgili teminat kapsamında değerlendirilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süredir.

Belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin/tedavisinin başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile gelişim süreci açısından sigorta başlangıç tarihinden öncesine dayalı rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen komplikasyonlardır.

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-65 yaş arasındaki kişiler alabilir.
SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta,emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.
Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki TC vatandaşları için geçerli olup, yabancı uyruklu kişiler kapsam dahilinde değildir.
Poliçe AXA Sigorta “Sağlığım Tamam Sigortası” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir. İlgili anlaşmalı kurum listesi şirketimiz internet adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.
Sağlık Beyanı alınmayacak sadece TC kimlik poliçesi ile poliçe üretilebilecektir.
Sağlık poliçenize eşinizi ve/veya 24 yaş ve altı çocuklarınızı da dahil ederek aile indirimine hak kazanırsınız. Sağlık sigortası primleri ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.
Her iki üründen de satın alınabilecektir.
Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderlerini kapsamaktadır.
Yatarak tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi (ilaç dahil), radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale , koroneranjiografi giderlerinden oluşur.
Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. İlaç giderleri kapsam dışıdır.

Sağlığım Misafir

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari şartları gereğince ikamet izni talebinde bulunan 0-55 yaş arasındaki kişiler alabilir.
Poliçe Axa Sigorta “ Sağlığım Misafir ” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir. İlgili anlaşmalı kurum listesi şirketimiz internet adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.
Sağlık Beyanı alınmayacak Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport numarası ya da Vergi Numarası ile poliçe üretilebilecektir.
Her sigortalı için ayrı prim alınacak olup, ayrı poliçe düzenlenecek, ayrı poliçe basılacak olup, aile mantığı yoktur.
Doğum tarihinden itibaren 90 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.
Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderlerini kapsamaktadır.
Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında limitsiz, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 20.000 TL % 60 sigortalı katılımlıdır.
Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı ve TTB üzerinden geçerlidir.
Poliçede doğum teminatı bulunmamaktadır.
Ferdi kaza teminatı yoktur.
Ödeme peşindir.
Üründe yenileme garantisi bulunmamaktadır.
İlgili ürün sadece Axa Sigorta’nın “ Sağlığım Misafir ” anlaşmalı kurumlarında geçerli olup, bu anlaşma kapsamında olmayan tüm kurumlarda kapsam dışıdır.
Yatarak tedavi giderlerinden bazıları, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 ay süre ile kapsam dışındadır. Bekleme süresine konu olan rahatsızlıklar bir sonraki maddededir.
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar ile her türlü kitle,(lipom, nevüs (ben), siğil alımı vb..)
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkan her türlü kanser ve kalp hastalıkları
 • Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi,
 • Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroid, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), fistül, fissür ve perianal abse ameliyatları,
 • Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları,
 • Organ yetmezlikleri,
 • Romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),
 • Safra kesesi hastalıkları, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları,
 • Varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,
 • Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması),
 • Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu vb.),  omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri,
 • Katarakt, glokom ve tiroit, retina hastalıkları
 • Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar,
 • Multiple Skleroz (MS) ve Lupus (SLE),
 • Kist Hidatik,
 • Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak,
 • İnvaziv teşhis yöntemleri ( ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi vb.),
 • Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonlarına ilişkin yatarak tedavi giderleri
Başka bir sigorta şirketinden poliçesi olan kişilerin yenilemeleri ilk iş olarak alınacaktır.

Diğer Ürünler

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız sağlık sigortası teminatları dahilinde karşılar.
Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz iki temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen sağlık sigortası ürünlerimize bakınız.

Sigortalının bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderleri; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşiresi, anestezi teknisyeni, anestezist doktor ücretleri ile ameliyat esnasında kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderleri) ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları; hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları; standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her tür diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.

Yatarak tedavi teminatı tanımına giren bir ameliyatı veya yatışı takiben 2 ay içinde yapılan fizik tedavi giderleri bu teminat kapsamındadır.

Erkek sigortalılar için prostat kanseri taraması amaçlı yapılan PSA tetkiki ve bayan sigortalılar için meme kanseri taraması amaçlı yapılan mamografi tetkiki bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Eğer 18-59 yaşları arasındaysanız Kristal Planlar'dan birine sahip olabilir, sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.
Sağlık poliçenize eşinizi ve/veya çocuklarınızı da dahil ederek aile indirimine hak kazanırsınız. Sağlık sigortası primleri ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.
Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklara ilişkin yatışlar poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.