AXA SİGORTA'ya Hoş Geldiniz0850 250 99 99

Ara
Telefon EN
Sağlığım Misafir Sigortası

Oturma izni ya da ikamet tezkeresi için
sağlık sigortasına mı ihtiyacınız var?

Teklif Al

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari şartları gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçedir.

Ürün ana teminat olarak Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır:

  • Yatarak tedaviler Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında limitsiz, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 20.000 TL % 60 sigortalı katılımlıdır.
  • Ayakta tedaviler Sağlığım Misafir anlaşmalı kurumlarında 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı, Sağlığım Misafir kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı ve Türk Tabipler Birliği üzerinden geçerlidir.