Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Tekne Ehliyeti Nasıl Alınır?

16.11.2023 / Son Güncelleme: 16.11.2023

Tekne ehliyeti olarak bilinen Amatör Denizci Belgesi (ADB), Türkiye denizleri ve iç sularında ticari olmayan özel tekneleri kullanmaya yarayan resmi bir belgedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlıklarında yapılan eğitimlere katılarak bu belgeyi almak mümkündür.

Söz konusu birimlerde yapılan eğitimlere ilave olarak https://www.ades.udhb.gov.tr/ internet adresini kullanarak ücretsiz uzaktan eğitim modülüne erişmek mümkündür. Amatör Denizci Eğitim Sistemi (ADES) olarak adlandırılan eğitim modülü zaman ve mekândan bağımsız tekne ehliyeti almayı sağlaması bakımından önemlidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanan eğitimler sonunda yazılı sınavlara katılmak için öncelikle https://gss.uab.gov.tr/ internet adresine kayıt yaptırmak gerekir. Sisteme “E-Devlet ile Giriş” butonunu kullanarak giriş yapmak kayıt olmanın ilk adımı olacaktır. 
Uygun şekilde sistem kaydı yapıldıktan sonra Ankara’da eğitim ve sınava girmek isteyenler katılacakları eğitimler ve sınav tarihlerini adb@uab.gov.tr elektronik posta adresine bildirebilir. Ankara dışında kıyı şehirlerinde bulunan liman başkanlıklarında sınava girmek isteyenler tüm bu işlemleri ilgili liman başkanlığında gerçekleştirebilir. 

Amatör Denizci Belgesi (ADB) Nedir?

ADB şeklinde kısaltılan ve tam adı Amatör Denizci Belgesi olan evrak Türkiye denizlerinde ticari olmayan tekneleri kullanabilmek için gerekli bir evraktır. Gerçek kişilerin gezi ve sportif maksatla tekne kullanabilmesi için bu belgeye sahip olması gerekir.
ADB alabilmek için öncelikle 14 yaşını bitirmiş olmak gerekir. Ancak 18 yaşından küçük olanların bu belgeyi imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati ile alması mümkündür. 16 yaşından küçük olan ADB sahibi kişiler boyu 7 metreden ve sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

Sadece kürek ile hareket eden motorsuz tekneler, motoru 10 beygir gücünden az olan özel tekneler, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı spor amaçlı tekneler ve kano / kayak gibi araçları kullananlar için Amatör Denizci Belgesi (ADB) varlığı aranmaz.

Özel Tekneleri Kullanmak için Hangi Belgeler Gereklidir?

Özel tekneleri kullanmak için gerekli olan belge ADB yani Amatör Denizci Belgesidir. Bu belge ile balıkçılık, turizm ve ticaret amacı gütmeyen tekneleri kullanmak mümkündür. Özel teknelerin ticari faaliyette kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmez. Bu tekneler, malikleri veya maliklerinin yetki verdiği kişilerin teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık faaliyetleri maksadıyla tekneye alabilirler. Amatör Denizci Belgesi sahipleri bu belge ile herhangi bir teknede çalışamaz.

Tekne Ehliyeti Başvurusu Nereye Yapılır?

Tekne ehliyeti başvurusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne yapılır. Bu başvuruyu doğrudan veya internet üzerinden yapmak mümkündür. Ankara’da bulunan bu merkezin yanı sıra kıyı şehirlerindeki liman başkanlıklarına da aynı şekilde tekne ehliyeti başvurusu yapılabilmektedir.

Tekne Ehliyeti Başvuru Şartları Nelerdir?

Tekne ehliyeti başvurusu yapabilmek için en az 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşından küçük olmakla birlikte 14 yaşını doldurmuş kişilerin bu belgeyi, imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati ile alması mümkün olmaktadır. Aksi halde 18 yaşın altında olan kişiler belge alamaz.

Tekne ehliyeti başvuru şartları arasında amatör denizci eğitimini almak ve buna dair sınava girmeyi kabul etmek de vardır. Eğitim sürecinin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olanlara Amatör Denizci Belgesi (ADB) verilir. Söz konusu belgenin herhangi bir süresi yoktur. Kayıp veya eskime gibi sebeplerle talep edilmesi halinde gereken harç tutarı yatırılarak yenisi alınabilir.

Amatör Denizci Belgesi (ADB) alacak kişilerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için ehliyet başvurusu yapan kişilerin sağlık raporu alması gerekir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında daha evvelden sürücü belgesi sahibi olanlar yukarıda belirtilen sağlık raporundan muaftır.

Adım Adım Tekne Ehliyeti Nasıl Alınır?

Tekne ehliyeti alırken atılacak ilk adım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne veya kıyı şehirlerinde bulunan liman başkanlıklarına başvuru yapmaktır.
Başvurunun ardından yapılacak eğitimlere katılmak zorunludur.
www.ades.udhb.gov.tr internet adresinden erilen ücretsiz uzaktan eğitim modülü Amatör Denizci Eğitim Sistemi (ADES) fiilen yapılan eğitimler ile aynı statüdedir.
Sınavlara girmek ve başarılı olmak gerekir.
Amatör Denizci Eğitim Sistemi (ADES) ile eğitim alanlar gss.gasm.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatı yapıp randevu alarak çevrimiçi sınav merkezlerinde sınava girebilir.
Sınavda başarılı olanlar istenen evrakları teslim ederek belgelerini alabilir.

Hangi Tekneler için Ehliyet Gerekir?

Motor gücü 10 beygirden fazla olan özel tekneleri kullanabilmek için ADB gerekir. Amatör Denizci Belgesi ile ticari olmayan münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan tekneleri kullanmak mümkündür. Ulusal standartlara göre ölçüm yapıldığında boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere ait olan tekneler bu belge ile kullanılabilir. 

Bir zorunluluk olmamakla birlikte tekne sigortası yaptırmak tekne ehliyeti olan kişilerce kullanılsa bile son derece önemlidir. Teknelerin marinalarda konaklaması amacıyla düzenlenen sözleşmelerin bazısında tekne poliçesi bir ön koşul olarak talep edilebilmektedir. Tekne ADB sahibi kişi tarafından kullanılsa dahi uğranacak herhangi bir ziya ve hasar durumunda sigorta poliçesi tekne sahibine önemli koruma sağlar.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu