Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Yatım Paket Sigortası

Yatım Paket Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Yatım Sigortası Nedir?

Tekne Sigortası, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını yahut bunlarla ilgili masrafları kapsayan sigortadır.

Yat Sigortası Zorunlu mudur?

Tekne Sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Ancak sigortalı teknesini bir marinada tutmak isterse marinaların konaklamaya konu hizmet sözleşmesini imzalamadan önce tekne poliçesi ön şartı olabilmektedir.

Yatım Sigortası Neleri Kapsıyor?

Yangın
Patlama
Hırsızlık
Korsanlık

AXA Sigorta Yatım Paket Sigortası poliçesi ile yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları, yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar aşağıdaki teminatlar ile güvencemiz altındadır; 

 • Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri.
 • Yangın
 • Denize mal atılması
 • Korsanlık
 • Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen şeyler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

Zıya veya hasarın sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklanmaması koşulu ile sigortalı yatın uğradığı aşağıdaki zıya veya hasarlar;

 • Gereçler [levazım], aygıt, donatı, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında olan kazalar
 • Patlama [infilak]
 • Kötü niyetli hareketler
 • Gemi veya botlarının tamamen çalınması ya da bilinen yöntemlere ek olarak hırsızlığı önleyici aygıt ile gemi yahut botlara kilitlenmesi koşulu ile dıştan takma motorların çalınması yahut gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin [dıştan takma motorlar dahil] aygıt veya donanımın çalınması.
 • Motor ve bağlantıları [bağlantı mili (strut şaft) ve pervane hariç], elektrik donanımı ve aküler ve bağlantıları istisna, aşağıdaki rizikolar nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasar:
 • Kazanların patlaması,şaftların kırılması veya makine veya teknedeki herhangi gizli kusur (kusurlu parça,şaft veya kazanın onarımı,değiştirilmesi masrafları ve maliyeti hariç).
 • Her kim olursa olsun herhangi kişinin ihmali,fakat sigortalı ve/veya gemi sahibi adına yapılan herhangi onarım veya değişiklikle ilgili sözleşmenin ihmal veya ihlali neticesi meydana gelen herhangi kusurun iyileştirme maliyeti veya geminin bakım masrafları hariçtir.

Bu sigorta, eğer makul ölçüde özellikle bu amaçla yapıldıysa, oturma sonrası karineyi görme masraflarını, hasar olmasa bile, tazmin eder. Buna ek olarak;

 • Harp ve benzeri durumlar, grev, lokavt, halk hareketleri, durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarları teminat altına alabilirsiniz.
 • Yatınız yarış halinde iken Enstitü Yat Klozları Yarış Rizikosu Genişletme Klozu ile teminat altına alınabilir.
 • Enstitü Makina Hasarları için Genişletme Klozu kapsamında ilave teminat alabilirsiniz.
 • Yatınızda bulunan kaptan, mürettebat ve misafirlerinizin maruz kalacağı kazaları, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak ferdi kaza teminatı ile güvence altına alabilirsiniz.
 • Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar ve teminatlar ayrıca belirtilmiş olması şartıyla poliçe kapsamındadır.
 • İhtiyari mali sorumluluk, Kişisel eşya, Hukuksal koruma, Balıkçı ekipmanları, Çekme kurtarma masrafları, Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği, Elektronik cihaz ve YAT ASİSTANS HİZMETLERİ de poliçe teminatlarımız içinde yer almaktadır.

Yatım Sigortası Teminatları

 • Yat Gövde Teminatı
 • Yat 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı
 • Yat İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı
 • Harp Ek Teminatı
 • Yat Makine Kırılması Teminatı
 • Yarış Ek Teminatı
 • Yat Ferdi Kaza Teminatı
 • Yat Kişisel Eşyalar Teminatı
 • Yat Hukuksal Koruma Teminatı
 • Balıkçı Ekipmanları Teminatı
 • Çekme Kurtarma Masrafları Teminatı
 • Yat Çevre Kirliliği Teminatı
 • Yat Elektronik Cihaz Teminatı
 • Sigortasız Tekne Teminatı
 • Yakıt Sızdırmazlığı Teminatı
 • AXA Yat Asistans Teminatı
 

Yarış Yatı için Özel Sigorta Bulunur mu?

Yarış yatları/tekneleri için özel bir sigorta bulunmamaktadır ancak yarışlara katılan tekneler için teminat sağlayıcı şirketin riski temin etmesi ek bir özel kloz kapsamında değerlendirilmektedir.

Yat Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Yat sigortaları için standart bir tarife olmayıp yatın/teknenin inşa yılı, kondisyon raporu, gövde bedeli, gövde materyali, konakladığı marina, kullanım tarzı gibi teknik indikatörler doğrultusunda fiyatlama yapılmaktadır. Acentelerimiz ile iletişime geçerek yat sigortası teklifi alabilir, fiyatları inceleyebilirsiniz.

Yat Sigortası için Gereken Belgeler

Tekne bedeli, özel yat kayıt belgesi, yata/tekneye ait fotoğraflar, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi, ruhsat ve varsa kondisyon raporu azami olarak gereken bilgilerdir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu