Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

DASK Zorunlu Mu, DASK Yapmama Cezası Var mı?

24.02.2023

Halk arasında kısaca DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortası, ev ve iş yeri sahipleri için önemli bir güvence niteliği taşır. 1999 Gölcük Depremi sonrasında yürürlüğe alınan bu sigortacılık ürünü, bir felaket sonrasında oluşabilecek hasarlara karşı kapsamlı teminat sunar. Peki, DASK zorunlu mu? DASK yaptırmamanın cezası var mı? Birçok mülk sahibinin merak ettiği bu konuları gelin hep birlikte detaylıca inceleyelim. 

DASK Zorunlu mu?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından ne kadar önemli olduğu çok daha net biçimde ortaya çıkan DASK sigortası zorunludur. Dolayısıyla yasal mevzuatta yer alan ve aşağıda sıralanan mülklere sahip olanların mutlaka zorunlu deprem sigortası (ZDS) poliçesi yaptırmaları gerekir.

 Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazların üzerine mesken olarak inşa edilen binalar
 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında olan bağımsız bölümler
 Doğal afetler dolayısıyla devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile inşa edilen meskenler
 Kat irtifakı tesis edilen binalar
 Tapuda cins tashihi yapılmamış ve kütüğünde vasfı arsa olarak görünen binalar
 Tapu tahsisi henüz yapılmamış durumdaki kooperatif evleri

Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar, zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır. Yani bu tür binalar için DASK poliçesi yaptırma zorunluluğu yoktur. Ancak mesken olarak inşa edilen apartmanların içinde yer alan ticarethane, dükkân, büro gibi bağımsız bölümler için poliçe yaptırma zorunluluğu mevcuttur.

DASK Teklifi Al
“DASK zorunlu mu?” sorusunun cevabının yanı sıra konut sigortası ile arasındaki farkları da bilmek gerekir. Zira yeni mülk edinen bazı kişiler, konut sigortası yaptırmakla yetinip ZDS poliçesini es geçebilir. Oysa DASK sigortası, yalnızca deprem nedeniyle meydana gelen hasarlara yönelik kapsamlı teminatı bünyesinde barındırır. Üstelik prim tutarları, sağladığı avantaj göz önünde bulundurulduğunda oldukça makul seviyededir. Konut sigortaları ise su baskını, hırsızlık, yangın gibi birçok ek duruma yönelik daha kapsamlı güvenceler içerir.

DASK Yaptırmamanın Cezası Var mı?

ZDS yaptırmamanın herhangi bir cezaya sebep olup olmadığı, “DASK zorunlu mu?” sorusunun ardından en çok merak edilen ikinci konudur. DASK yaptırmayan ev ve iş yeri sahiplerine herhangi bir para cezası uygulanmaz. Buna karşılık geçerli ZDS poliçesinin bulunmaması, mülk sahipleri için bazı engelleyici ve maddi kayıpları beraberinde getiren olumsuz durumlara yol açabilir. 

Örneğin; zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırılmayan evlere ve iş yerlerine elektrik, su, doğal gaz gibi hizmetler verilmez. Dolayısıyla geçerli bir poliçenin varlığı söz konusu hale gelmedikçe mülkün kullanımı büyük oranda imkansız hale gelir. Eğer kiralamak istediğiniz ev ya da iş yeri için benzer durum söz konusuysa sigorta ettiren konumunda olmak şartıyla DASK poliçesi yaptırabilirsiniz.

Bu duruma ek olarak ev satışında da DASK zorunluluğu bulunur. Benzer koşul apartmanların içerisinde yer alan iş yerleri için de geçerlidir. Mülk için geçerli bir dask poliçesinin var olmaması, alım-satım işlemlerinin önünde engel teşkil eder. Beklenmedik maddi kayıplara yol açabilen bu sorun, ancak zorunlu deprem sigortası poliçesinin yaptırılması halinde çözülebilir. 

Ansızın meydana gelebilecek bir deprem sonrasında ciddi maddi kayıplara neden olabilecek durumlarla yüzleşmemek için DASK poliçesini mutlaka yaptırmanız gerekir. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili daha fazla bilgi almak için DASK sayfamıza göz atabilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu