Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

DASK Yenilenmezse Ne Olur?

24.02.2023

DASK sigortası, deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde mülk sahiplerinin deprem kaynaklı olarak karşılaşabilecekleri zararları asgari düzeye indirgemeyi amaçlar. Dolayısıyla poliçe süresinin bitiminde DASK yenileme işlemi hızlıca tamamlanmalıdır. Ancak bazen bu durum atlanır ve mülk deprem riskine karşı güvencesiz hale gelir. İşte madde madde DASK yenilenmezse ne olur sorusunun cevapları…

Altyapı Hizmetlerinden Yararlanılamaz

DASK yenileme işlemi yapılmazsa altyapı hizmetlerine yönelik yeni abonelik işlemleri gerçekleştirilemez. Yani meskene elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılmaz. Bu durum, yalnızca yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp meskenin kullanımını olanaksız hale getirebilir. Hatta mülkün kiraya verilmesine yönelik tüm planları askıya almak gerekebilir. Haliyle maddi kayıplar da söz konusu olabilir.

Kiracı olarak da kiralamayı düşündüğünüz meskene yönelik geçerli DASK poliçesi olup olmadığını kontrol etmeniz büyük önem taşımaktadır.  

Mülke Yönelik Alım-Satım İşlemleri Aksar

"DASK yenilenmezse ne olur?” sorusuna verilebilecek bir diğer cevap ise alım-satım işlerinin aksayacağıdır. Üstelik bu durum, bir önceki başlıkta da değindiğimiz gibi yeni mülk sahibinin altyapı aboneliklerini üzerine almasını olanaksız hale getirir. Dolayısıyla alıcı mülkü edinmekten vazgeçip alternatiflere yönelebilir. Böyle bir durumda da mülkün halihazırdaki sahibi için satış süreci beklediğinden çok daha uzun sürebilir. 

DASK Fiyat Öğren

Deprem Sonrasında Tüm Hasarı Mülk Sahibi Üstlenir

Bir depremin ne zaman meydana geleceğini kesin olarak tahmin etmek imkansızdır. Aynı durum, yaratacağı hasar bakımından da geçerlidir. Deprem bazen meskende yalnızca sıva çatlaklarına sebep olabilirken kimi zaman ağır hasara ve hatta evin tamamen yıkılmasına sebep olabilir. İşin kötü yanı zorunlu deprem sigortası yenilenmezse oluşan tüm hasarın mülk sahibi tarafından üstlenilmesi gerekir. Oysa geçerli bir poliçenin varlığı söz konusu olduğunda, meydana gelen zarar ZDS (zorunlu deprem sigortası) teminatı kapsamında karşılanır. 

DASK yenileme sürecinin atlanmasının beraberinde getireceği sorunlardan kaçınmak isteyen bazı mülk sahiplerinin merak ettikleri bir diğer konu ise sigorta primlerinin nasıl ödendiğidir. Aslında “Zorunlu deprem sigortası aylık mı, yıllık mı yenilenir?” sorusunun cevabı oldukça basittir. DASK poliçesi primleri, yıllık olarak tek seferde ödenir. Tabii zorunlu deprem sigortası prim tutarlarının teminatlarına göre oldukça makul seviyelerde olduğunu da yeri gelmişken belirtmek gerekir.

Siz de sahip olduğunuz mülkü deprem riskine karşı güvence altına almak istiyorsanız, ihtiyacınız olan tüm bilgileri “DASK nerede yapılır?” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu