Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

DASK Hasar Sorgulama

15.08.2022

Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla deprem kuşağı üzerinde yer aldığından dolayı depreme karşı her bakımdan hazırlıklı olmak çok önemlidir. Özellikle 1999 yılında yaşanan büyük Gölcük depremi sonrası bu konudaki farkındalık daha da artmış ve devlet tarafından DASK Zorunlu Deprem Sigortası sistemi devreye konulmuştur. Olası bir depremde zorunlu deprem sigortası tarafından hasarların karşılanması süreci DASK’ın web sitesine yer alan hasar sorgulama modülü üzerinden takip edilebilir.

DASK’ın Açılımı Nedir?

DASK nedir?” sorusunu cevaplarken öncelikle açılımından bahsetmek gerekir. DASK, binaların deprem nedeniyle görecekleri zararların karşılanabilmesi için özel sigorta şirketleriyle iş birliği içinde çalışan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltmasıdır. Tüm konutlara zorunlu deprem sigortası, diğer bir adıyla DASK poliçesi yaptırılması mecburidir. Her yıl yenilenmesi gereken DASK poliçesi, sigorta ettirilen konutta deprem nedeniyle hasar oluşması halinde başvuru üzerine devreye girecektir. 

DASK Hasar İhbarı Nasıl Yapılmalıdır?

Deprem sırasında veya depremin neden olduğu yangın, yer kayması vb. durumlardan dolayı ortaya çıkan maddi zararların tazmin edilebilmesi için ilk olarak hasar ihbarı yapılması gerekir. İhbar sonrasında zararların tazmin edilmesi süreci başlayacak ve DASK hasar sorgulama yapılabilecektir.

DASK hasar ihbarı aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılabilir:

 Alo DASK 125 hattı aranabilir.
 E-devlet hasar ihbarı sayfası üzerinden başvuru yapılabilir. Sayfa üzerinde istenilen bilgiler doldurularak süreç başlatılabilir.
 DASK resmi internet sitesi üzerinden hasar ihbarı yapılabilir. Yine sayfada istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekir.
 DASK zorunlu deprem sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketine başvurulabilir. Sigorta şirketi kendisine yapılan hasar ihbarını DASK’a iletecektir.

Hasar ihbarında bulunurken verilmesi gereken bilgiler ise şunlardır:

 DASK poliçesi uyarınca hak sahibi olan kişinin T.C. kimlik numarası
 DASK poliçesinin numarası veya adres kodu
 Hasarın oluştuğu yerin açık adresi
 Tapu bilgileri
 Telefon numarası

Tüm bu bilgiler verilerek ihbarda bulunduktan sonra hasar sorgulaması yapılması mümkündür.

Henüz yeni sayılabilecek bir kavram olduğundan dolayı adres kodu üzerinde kısaca durmak gerekir. 2013 yılının mart ayı itibarıyla devreye konulan adres kodu sistemi ile ülke sınırları içerisindeki tüm konutlara 10 haneli bir kod verilmiştir. Konutların kimlik numarası olarak da nitelendirilebilen bu adres kodları Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinde saklanır. Her konut için ayrı ayrı verilen bu numara DASK poliçesinin hazırlanması ve primlerin ödenmesi gibi işlemlerde kullanılır. DASK adres kodu sorgulama da online bir şekilde yapılabilir.

Konutların sigorta işlemleri tamamen DASK adres koduyla yürütülür. DASK hasar sorgulama sürecinde de kullanılabilen adres kodu sayesinde poliçede yanlış adres yazılması gibi riskli durumların ortadan kaldırılması amaçlanır. Adres kodu aynı zamanda deprem durumunda sigortalı konuta hızlıca ulaşılabilmesini kolaylaştırır. DASK yaptırılmayan konutlar da yine adres kodu sayesinde hızlıca tespit edilebilir. Zira adres kodu olmaksızın zorunlu deprem sigortası yaptırılması mümkün değildir.

Konut Sigortası İncele

DASK Hasar Dosyası Sorgulama

Deprem nedeniyle uğranılan zararlarla ilgili olarak yapılan ihbar sonrası hasar tespit süreci başlar. Bu sürecin takibi için DASK hasar tespit sorgulama işlemi yapılabilir. Hasar tespit sürecinde DASK tarafından gönderilen eksperler binada hasar tespit incelemeleri yapar. İnceleme sonucunda bir hasar raporu hazırlanır. DASK tarafından hasar raporu incelenir ve ödenecek tazminat tutarı belirlenir.

Deprem nedeniyle binada meydana gelen zararların tazmini için hasar ihbarında bulunulduktan sonra DASK hasar dosya sorgulama için 2 yöntem vardır. Bunlardan ilki DASK’ın resmi internet sitesi üzerinden DASK hasar sorgulama sayfasına girmek ve poliçe dosya numarası ile hasar dosya numarası bilgilerini yazarak sorgulama yapmaktır. DASK online hasar sorgulama için bir diğer yöntem de e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak hasar sorgulama sayfası üzerinden yönlendirmelere göre devam etmektir. DASK poliçe hasar sorgulama için bu yöntemlerden herhangi biri tercih edilebilir.

DASK Hasar Dosyası Sorgulama

DASK Hasar Ödeme Sorgulama

DASK, hasar ihbarı üzerine eksperler aracılığıyla hasar gören binada ve çevrede incelemeler yapar. Sunulan rapora göre de ödeme konusunda karar verir. Ödeme durumunu sorgulamak için DASK hasar ödemesi sorgulaması yapılabilir. Yapılan incelemeler sonucunda olumlu karar verilirse en geç 1 ay içinde sigortalıya ödeme yapılır. Ödeme sorgulama da tıpkı DASK hasar kaydı sorgulama gibi DASK resmi internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılabilir.

DASK her yıl zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamında yapılacak ödemeler için azami bir tutar belirler. Bu tutar belirlenirken o dönemin inşaat maliyetleri dikkate alınır. Ayrıca binanın bulunduğu bölgedeki deprem riski durumu, binanın yapı tarzı, binanın brüt yüz ölçümü ve inşa tarihi gibi unsurlar da poliçedeki azami tazminat tutarının belirlenmesinde dikkate alınır.

DASK kapsamında azami ödeme tutarı 2022 yılı için 320.000 TL olarak belirlenmiştir*. Uğranılan zarar DASK tarafından yapılan ödemeyi aşıyorsa sigortalının sigorta şirketlerinden ayrı bir konut sigortası yaptırarak ek teminatlar sağlaması mümkündür.

DASK Kapsamında Teminat Altına Alınan Bölümler

DASK tarafından zorunlu deprem sigortası kapsamında kabul edilen ve teminat altına alınan başlıca bina bölümleri şunlardır:

 Temeller
 Ana duvarlar
 Bahçe duvarları
 Koridorlar
 Sahanlıklar
 Asansörler
 Çatılar
 Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ortak duvarlar
 Bacalar
 Merdivenler
 Tamamlayıcı nitelikteki diğer bölümler

DASK kapsamında teminat altına alınmayan ve ödeme yapılmayan durumlar ise şunlardır:

 Deprem dışında başka nedenlerle ve binanın kendi kusurlu yapısı sebebiyle ortaya çıkan zararlar
 Deprem nedeniyle yaşanan fiziksel zararlar ve ölüm
 Depremde zarar gören taşınır veya taşınmaz mallar
 Deprem nedeniyle yaşanan kira geliri kaybı
 Deprem sonrası yapılan enkaz kaldırma çalışmaları için yapılan masraflar

AXA Sigorta olarak zorunlu deprem sigortası ve diğer çeşitli sigorta paketlerimizle deprem gibi doğal afetlere karşı güvende olmanız için yanındayız.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu