Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Global

AXA Grubu: Dünyanın En Büyük Sigorta Şirketi

AXA Grubu bugün dünyanın 54 ülkesinde 153.000’den fazla çalışanı 105 milyon kurumsal ve bireysel müşterisinin AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına alarak, kişisel ve ticari varlıklarını yöneten çok uluslu bir şirkettir. İşinin merkezine korumayı alır ve insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumayı kendine amaç edinir.

Müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen AXA Grubu, 'Finansal Koruma' alanında faaliyet gösterir ve sigorta, kişisel koruma, birikim ve gayrimenkul planlama alanlarında hizmet verir. AXA Grubu dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak uluslararası bir kurumsal vatandaşlık görevi üstlenir ve uzun vadede insanları korumayı görev edinen bir şirket olarak daha sürdürülebilir bir toplum oluşturulması için çalışır. Bu çalışmalar insanlığın gelişimi için küresel bilgi birikimini ve bilimsel bilgi üretimini desteklemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve uyum çalışmalarına katkı sağlamak, sağlık hizmetlerine erişimi herkese eşit biçimde iyileştirmek ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmek gibi çeşitli alanlara yayılmıştır. AXA Araştırma Fonu ile bilimsel bilginin üretimi ve ücretsiz olarak herkesle paylaşımına katkı sağlanırken; AXA Grubu’nun yıl boyunca bilimsel, ekonomik ve sosyal konularda hazırladığı yayın ve raporlar hem sigorta sektörünü hem de farklı coğrafyalardaki AXA yapılanmalarını destekler. AXA Grubu’nun bu yaklaşımı tüm ürün ve hizmetlerinin merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik ile pekişmiştir. Grup, hizmet verdiği insanlar ve toplumların sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminde fayda sağlayacak önemli bir rol üstlenir.