Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

COVID-19 PANDEMİSİ VE AKIL SAĞLIĞI

05.04.2022
Yeni Koronavirüs Hastalığı, Covid-19 virüsünün, ilk olarak 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından 1918 Influenza Pandemisi'nden bu yana belgelenen beşinci pandemi olarak tüm dünyaya yayılmıştır. Covid-19, halk sağlığı politikalarının fiziksel/sosyal mesafeyi korumak için sanal bağlantıya dayandırıldığı, dijital çağdaki ilk küresel salgındır. Mart 2020'nin ortalarında Covid-19 salgınını kontrol altına almak için toplumsal koşullara ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak uygulanan sınırlamalar, bireylerin hayatında farklı derecelerde zorluklar yaratmıştır. Ayrıca virüs, yakın tarihte benzeri görülmemiş bir sağlık krizi yaratarak halk arasında birçok endişeye neden olmuştur.

Covid-19 salgını ve ardından gelen tam ve kısmi kapanma, beyaz yaka ofis çalışanlarının mevcut dijital teknolojilere uygun olarak daha esnek bir çalışma modeline geçişini hızlandırmıştır: “evden çalışma”. Bu durumun yarı ev, yarı ofisten çalışma sistemi olarak hibrit bir çalışma modeli üzerinden devam edeceği aşikârdır. Beyaz yaka çalışanlarının salgın döneminde aile ve iş hayatında yaşadıkları zorlukları ve bu zorlukların akıl sağlığı üzerindeki etkileri çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın odaklandığı bir diğer grup, hastalığın şiddetli belirtilerinden daha az etkilenen ancak potansiyel olarak istikrarsızlaşmaya karşı en savunmasız olan gençlerdir. Geniş anlamda bakıldığında gençlik, aynı zamanda yetişkin kişiliğinin inşasına dair kaygıların, aile dışında sosyalleşme ihtiyacının arttığı ve aynı zamanda iş dünyasına entegrasyonun başladığı bir yaşam dönemidir. Önceleri karantina ayları olarak geçirilen dönem, ardından bugün ortaya çıkan sağlık krizinin doğurduğu ekonomik ve sosyal bağlam, gençlerin hayatını zorlaştırmakta ve dirençlerini zayıflatabilmektedir.

AXA Sigorta ve Galatasaray Üniversitesi arasındaki ortaklığın bir parçası olarak Institut du Bosphore'un iş birliği ile 2021 yaz sonu gerçekleştirilen bu araştırma, okurları Covid-19 salgını sonrası “yeni normal” hakkında aydınlatmayı ve pandemi sonrası yaşamın ekonomik, psikolojik ve sosyal etkilerini anlamayı amaçlıyor. Ayrıca, Covid-19 pandemisinden sonra günlük yaşamda meydana gelen bu önemli değişikliklerin anlaşılmasını sağlayarak, akıl sağlığına etki eden sosyal etmenler üzerine yapılacak araştırmalar için destekleyici bir çerçeve sağlamayı hedefliyor.

Raporun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu