Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin , bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurtdışı taşıma sigortası durumunda ise alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün; deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Nakliyat Sigortası Teminatları

Emtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

 • Tam Ziya
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

 • Harp Teminatı
 • Grev Terör Teminat

Nakliyat Sigortası Türleri

Emtea Nakliyatı Sigortaları
Kıymet Nakliyatı Sigortaları
Tekne sigortaları
Sorumluluk sigortaları

Nakliye sigortası 4 türe ayrılır;

 • Emtea nakliyatı sigortaları
 • Kıymet nakliyatı sigortaları,
 • Tekne sigortaları,
 • Sorumluluk sigortaları.

Nakliyat Sigortası Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

Emtea Sigortası Nedir?

Emtia Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Emtea Sigortası Teminatları

Emtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

 • Tam Ziya
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

 • Harp Teminatı
 • Grev Terör Teminatı

Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:

 • Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar
 • Savaş, grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
 • Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Nedir?

Bu sigorta ile yurt içinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyecilerin taşıdıkları emteada meydana gelebilecek ziya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu (kusuru oranında) güvence altına alınır. Yasal olarak taşıyıcının sorumluluğu bulunmayan ve mücbir sebep sayılan haller (yıldırım, seylap, dere taşması, çığ düşmesi, heyelan, deprem, toprak kayması, köprü, yol ve tünel çökmesi v.b. doğal riskler) teminat kapsamından hariçtir.

Tekne Sigortası Nedir?

Tekne kaskosu, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsayan sigortadır.

Tekne Sigortası Teminatları

Türk genel şartlarında yer alan Institute Yacht Clauses (1.11.85) klozu ile aşağıda belirtilen rizikolardan kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar teminat kapsamındadır:

 • Deniz tehlikeleri
 • Yangın
 • Tehlike anında fazlalıkların denize atılması
 • Korsanlık
 • Rıhtım veya liman techizatı ve tesisatı, kara taşıtları, hava taşıtları ile temas veya bunlardan düşen şeyler
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Sigortalının gerekli özeni göstermesi ön şartıyla,
 • Kumanya, teçhizat, makina veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması sırasında olabilecek kazalar
 • İnfilak
 • Kötü niyetli hareketler
 • Yatın, botlarının veya dıştan takma motorların çalınması (gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olması şartıyla)
 • Yata zorla girilerek dıştan takma motorlar, aygıt veya teçhizatı dahil makinelerin çalınması

Tekne Sigortası Ek Teminatları

 • Harp-Grev teminatı
 • Makine hasarları genişletme klozu
 • Kişisel eşyalar
 • Yarış teminatı
 • Ferdi kaza
 • Tedavi masrafları
 • Yat Hukuksal Koruma
 • Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Balıkçılık ekipmanları
 • Çekme kurtarma
 • Yat asistans
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu