Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Sigortası Nedir?

Mühendislik sigortaları, sigorta sektörünün mühendislik projelerine , işletme döneminde ki işyerlerinin makine ve elektronik cihazlarına e özel oluşturulmuş poliçe türleri arasında yer alan kurumsal sigortalardandır.

Mühendislik sigortaları birçok sektöre özel olarak geliştirilebilse de ana ürünler olarak İnşaat Tüm Riskler, Montaj Tüm Riskler, Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması poliçeleri mevcutta en çok kullanılan mühendislik sigortası türleridir.

Mühendislik Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?

Mühendislik sigortalarından inşaat/montaj projeleri yapan firmalar, işletmelerindeki makine ve elektronik cihazları ani ve beklenmedik olaylara karşı güvence altına almak isteyen işletme sahipleri yararlanabilirler.

Makine Kırılması Sigortası

Arıza
Elektrik
Patlama

Makine ve tesislerde deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını Makine Kırılması Genel Şartları çerçevesinde temin eder.

Makine Kırılması Sigortası Ana Teminatları:

 • İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar
 • Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)
 • Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma kaynaklı su çekiçlemesi
 • Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi
 • Buhar kazanlarındaki su eksikliği
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç nedeni ile meydana gelen içe çökme ve deformasyonlar
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarlar

Makine Kırılması Sigortası Ek Teminatları:

 • Makine kırılmasına bağlı kar kaybı
 • Fiziki infilak
 • Temel ve kaideler
 • Nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj-
 • Hareketli Makine Geniş Kasko

Elektronik Cihaz Sigortası

Arıza
Hırsızlık
Yangın

Elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinde deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını Elektronik Cihaz Kırılması Genel Şartları çerçevesinde temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası Ana Teminatları:

 • İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlardan
 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten
 • Hatalı dizayn ve malzemeden
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden
 • Yangın, yıldırım, infilaktan
 • Kavrulma, kararma, duman ve isten
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarlar

Elektronik Cihaz Sigortası Ek Teminatları:

 • Nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasında ziya ve hasarları
 • Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternative başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları
 • Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar

İnşaat Sigortaları

Deprem
Kaza
Yangın

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

İnşaat Sigortaları Ana Teminatları:

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık
 • Şantiye-işletme kazaları
 • Dikkatsizlik, sabotaj
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar.

İnşaat Sigortaları İsteğe Bağlı Teminatları:

 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Enkaz kaldırma
 • Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
 • Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
 • Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 • Montaj Sigortaları

  Deprem
  Elektrik
  Yangın

  Montaj Sigortası (EAR), bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin veya ilgili montaj ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

   Montaj Sigortaları Ana Teminatları

  • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Hırsızlık
  • Dikkatsizlik, sabotaj
  • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
  • Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar.

  Montaj Sigortaları İsteğe Bağlı Teminatları:

  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • İnşaat/montaj iş makineleri
  • Enkaz kaldırma
  • Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
  • Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
  • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
  • Uzatılmış bakım devresi
  Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
  Destek İkonu