Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Neleri Sunuyor?

Devlet Destekli Alacak Sigortası, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel, bu işletmelerin herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile

 • KOBİ’ler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı kendinizi koruma altına alabilir, böylece finansal yapınızı güçlendirebilirsiniz.
 • Risklerinizi ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olursunuz.
 • Yeni müşteriler bularak, güvenli bir şekilde satışlarınızı arttırarak şirketinizi büyütürsünüz.
 • Bilançonuzun aktif kalitesi yükselir. Böylece, bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibiliteniz artar.
 • Alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanınıza odaklanırsınız.
 • Uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, giderlerinizi azaltırsınız.

Hangi Alacaklar Teminat Altındadır?

 • Açık hesap, çek ve senet ile yapılan satışlar,
 • Vadeli faturalı satışlar,
 • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb.) yapılan satışlar.

Poliçe Kimlere Yapılabilir?

En az iki yıl önce kurulmuş olan ve yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL’yi aşmayan, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ’ler sigorta yaptırabilecektir.

Kimler Bu Poliçeden Faydalanamaz?

 • Basit usül vergi mükellefleri
 • Vergi ve SGK prim borcu olan firmalar
 • Vadeli alacakları sadece yurtdışına ait olan firmalar
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler.