AXA SİGORTA'ya Hoş Geldiniz0850 250 99 99

Ara
Telefon EN

KOBİ’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası

Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortası

Yaygın özel hastane ağı ve vergi
avantajından yararlanın.

Sizi Arayalım

KOBİ'LERE ÖZEL SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI NEDİR?

KOBİ’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası, 5-250 çalışanı olan KOBİ’lere özel ve uygun fiyatlarla çalışanlarına yaygın anlaşmalı özel hastane ağında tedavi imkânı sunan bir üründür. Yaygın özel hastane ağı, vergi avantajı ve ayda 20 TL’den başlayan fiyatlar ile sadece Yatarak Tedavi ve Yatarak+Ayakta Tedavi teminatı seçenekleri mevcuttur.Poliçe sadece personele yapılabileceği gibi, personelin eş ve çocukları da poliçe kapsamı dahiline alınabilir.

Sigorta ettireni İşveren olan bu poliçe ile, SGK’lı(*) olarak çalışan personelin anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılanır. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda AXA SİGORTA ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir.

*TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0 - 59 yaş arasındaki kişiler alabilir.

İŞVEREN OLARAK NEDEN KOBİLERE ÖZEL SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI YAPTIRMALIYIM?

 • Kurumların çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması,
 • İşverene vergi avantajı sağlaması
 • Çalışanlara bireysel poliçelere göre daha uygun primlerle sigortalanma hakkı sağlaması,
 • Önemli bir yan hak olan sağlık sigortasını da personele sunarak şirket bağlılığını arttırması,
 • Pazar günleri de geçerli olmak üzere, özel hastanelerde randevulu ve hızlı sağlık hizmeti ile personelin zaman kaybı yaşamadan tedavi olabilmesi nedenleri ile hem işverene hem personele avantaj sağlamaktadır.

KOBİLERE ÖZEL SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASINDA NEDEN AXA SİGORTA?

 • Tüm branşlarda anlaşma yapılmış olan 590 adet TSS anlaşmalı kurumu ile en geniş network ağına sahip sigorta şirketiyiz.
 • Sektörde TSS konusunda en deneyimli sigorta şirketi olmamız sebebi ile provizyon sürecini en hızlı ve müşteri odaklı yöneten firmayız.
 • Güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde gruplara özel çözümler sunuyoruz.
 • AXAFit uygulaması ile gruplarımızın tüm çalışanlarına ulaşarak, firma çalışanlarına özel fırsatlar sunuyoruz.
 • Operasyon ve hasar departmanlarımızda gruplarımıza özel kişi tanımlamaları yaparak hızlı çözümler üretiyoruz.
 • Affinity grup tanımlamaları kapsamında gruplarımıza AXA Sigortalı olmanın avantajlarını diğer ürün ve hizmetlilerimizde de sağlıyoruz (kasko, konut vb. fiyat avantajı)Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortasını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

 • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.
 • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA SİGORTA’nın Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması.
 • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.
 • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve AXA SİGORTA Kobilere Özel Sağlığım Tamam poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor muayene**
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri

*Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

**2-3-4-5 numaralı maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.

 • Ameliyatlarda bekleme süresi Özel Sağlık Sigortalarında 12 ay iken Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında 3 aydır.
 • Başvuru formu, elden hasar gibi süreçleri olmadığı için operasyonel yük barındırmamaktadır
 • Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında İş kazası ve meslek hastalıkları kapsam dahilindedir. (Limitler teklifte belirtilir)
 • Tamamlayıcı grup sağlık sigortalarında işveren ödediği kurumlar vergisi nispetince vergiden düşebilir.
 • Vergi oranları;
 • Tüzel Kişilik (A.Ş. ve Ltd. Şti.) : % 20
 • Şahıs Firması : % 15 - %35
 • İşveren,yıllık asgari ücreti aşmamak kaydıyla çalışanın brüt maaşının %15’ine kadar olan kısmını vergiden düşebilir.

Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Yatarak Tedavi Özel Şartları için tıklayınız.

Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Ayakta Tedavi Özel Şartları için tıklayınız.

Kobilere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Bilgilendirme Formu için tıklayınız.