Axasigorta.com.tr Sitesi Çerez Politikası


Aydınlatma Metni Hakkında

AXA Sigorta A.Ş. olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “axasigorta.com.tr” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı sizlere açıklamak istiyoruz.

AXA Sigorta A.Ş. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu çerez politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel çerez politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için https://www.axasigorta.com.tr/aydinlatma-bildirimi adresinde yer alan AXA Sigorta Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimini okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler, Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

AXA Sigorta olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2) rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. AXA Sigorta A.Ş. olarak Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş., acentelerimiz ve AXA Grubu içerisinde yer alan merkezlere ve diğer iştiraklerimize de aktarılabilmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci taraf çerezleri (Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz web sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama
Oturum Çerezleri ASP.NET Session ID Kullanıcının oturumu boyunca saklanır.
Otantikasyon Çerezleri .WebAuth Kullanıcının oturumu boyunca saklanır.

 


 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_UserRegistration : 2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_ClientType : 2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_LastClientAction : 2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_DimensionId : 2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_UserLastLoginDate : 2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_UserType : 2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Değerler: 1 Yıl
spUID Insider userID Kullanım Süresi: Süresiz
first-permission-impression Web Push izin iletişimi Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.
custom segment cookies Custom segment cookie Süre: 1 Yıl
ins-gaSSId Kullanıcının oturum süresi boyunca
insdrSV Cookie'den Local Storage sürümüne geçişi saklama Süre: 1 Yıl
scs Cookie desteğini kontrol etmek için kukla Cookie Süre: 1 Yıl
insUserData Kullanıcı e-postasını saklama Süresiz
updateSpUID Insider userID update versiyon Süre: 10 Yıl
sp-camp Gösterilen kurgular için cokkie atar. Süre: 14 gün. Kurgu bazlı olarak değişebilir.
user-segments Gösterilecek kurguyu belirler Süresiz
userDateV Ziyaret tarihi Süresiz
userLocation Kullanıcının Lokasyonu Süresiz
userIp Kullanıcı IP Adresi Süresiz
insUserPermissionGranted İzinli Kullanıcı Bilgisi Süresiz
insdrPushCookieStatus Web Push Status Bilgisi Süresiz
ASP.NET_SessionId Web server client id Kullanıcının oturum süresi boyunca
__gfp_64b used as cookie first party in Client's domain Süre: 3 Yıl
Gdyn - hit.gemius used as cookie third party (gemius domain) Süre: 3 Yıl
gstorage and gaddstorage used in local storage(ls.hit.gemius.pl) Süre: 3 Yıl
PHPSESSID Kullanıcının session ID si Oturum Süresi Boyunca
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_LastClientAction : 2 yıl
__cfduid Cloudflare ID si Süre: 1 Yıl
insdrPushCookieStatus Web push alma cookie’si. Süre: 1 Gün
native-permission-impression Native web push izin ekranı gösterimi. Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.
push-request-sent Push isteğinin kontrolünu sağlar.
updateSpUID User id update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl
updateSpUIDPartnerDomain Partner domain atılan SpUID update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Çerez Açıklama
Facebook 180 gün boyunca tutulmaktadır.
Twitter 180 gün boyunca tutulmaktadır.

 

 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez Açıklama
Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. (_ga) 180 gün boyunca tutulmaktadır. Maksimum tutulacak süre 720 gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerez Açıklama
Google Analytics _gac: 180 Gün
Adwords Remarketing 540 gün boyunca tutulmaktadır.

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

 • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
 • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
 • d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 • e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
 • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,
 • (*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

  Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile (0850) 250 99 99 numaradan iletişime geçebilir ya da kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.