Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Tapu Devir İşlemleri

15.08.2022

Konut ve arazi gibi taşınmazların devredilmesi, bir başka deyişle sahibinin değişmesi için gerçekleştirilmesi gereken resmi işlemlere tapu devir işlemleri adı verilir. Tapu devir işlemi taşınmazın satılması veya miras yoluyla el değiştirmesi durumlarında söz konusu olabilir.

Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu devir işlemleri tapu müdürlüklerinde yapılır. Tapu devir işlemi için gerekli evraklar hazırlanıp tapu harcı yatırılır. Sonrasında ALO 181 aranarak veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri kullanılarak tapu randevusu alınır. Randevu gününde alıcı ve satıcı, taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek tapu devrini gerçekleştirebilir.

Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu Devir İşlemleri Ücreti

Tapu devir işleminde satıcı ve alıcı ayrı ayrı olmak üzere tapu harcı olarak taşınmazın beyan edilen satış bedelinin %2’sini ödemekle yükümlüdür. Buna göre örneğin 1.000.000 TL değerindeki bir taşınmazın tapu harcı alıcı ve satıcı için 20.000 TL olup toplamda 40.000 TL ödenecektir.

Döner sermaye ve ilave hizmet bedeli il bazında değişiklik göstermekle birlikte 2022 yılı için 232 TL + 32 TL olarak belirlenmiştir.

Ek olarak aile arasında yapılan tapu devir işlemleri farklı ücrete tabidir. Aile içinde eşler arasında veya anne babadan çocuğuna miras, hibe veya satış yoluyla tapu devri gerçekleşebilir. Hibe ile devir durumunda emlak beyan değerinin 1000’de 68,31’i tapu hibe harcı olarak bağışı kabul eden taraftan tahsil edilir.

Tapu Devir İşlemleri için Gerekli Belgeler

Tapu devrinin yapılabilmesi için gereken evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması önemlidir. Aksi halde tapu devri gerçekleştirilemez. Tapu devir işleminde gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 Satıcı ile alıcının veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgeleri.

Burada belirtmek gerekir ki sürücü belgesi, memur kartı, vb. kimlikler tapu işlemleri için yeterli değildir. Yabancı uyruklular tapu işlemlerini pasaport ile gerçekleştirebilir.

Satış, temsilci aracılığıyla gerçekleştirilecekse vekaletname de mutlaka bulundurulmalıdır. Vekaletname noterden veya konsolosluktan verilmiş olmalıdır. Tapu işlemlerinde genel vekaletnamenin yeterli olmadığını, taşınmaz satış işlemleri için özel vekaletname arandığını da hatırlatmakta yarar vardır.

Satışta taraflardan biri tüzel kişi ise şirket yetkililerinin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesinin de satış esnasında bulundurulması gerekmektedir.

 DASK Zorunlu Deprem Sigortası

1999 Gölcük depremi sonrasında kurulan DASK, özel sigorta şirketleri aracılığıyla tüm konutlara zorunlu deprem sigortası yaptırılmasını amaçlar. Bu sayede deprem nedeniyle konutlarda oluşan zararların teminat altına alınması sağlanır. Adından da anlaşılacağı üzere DASK poliçesi yaptırmak tüm konutlar açısından zorunludur. DASK poliçesi olmaksızın bir konutun su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanması mümkün olmadığı gibi, aynı durum tapu devir işlemleri için de geçerlidir. DASK poliçesi bulunmayan ev, bina, mesken gibi taşınmazların devri yapılamaz.

Konut sahipleri zorunlu deprem sigortasının yanı sıra bir Konut Sigortası çeşidi olan Evim Sigortası yaptırarak ek teminatlardan da faydalanabilirler.

 Emlak vergisi belgesi

Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınan bu belgede taşınmazın güncel rayiç emlak bedeli belirtilir. Belgenin güncel yani işlemin yapıldığı yıla ait olması gereklidir.

 Alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

Sayılan belgeler her türlü tapu devir işlemleri için gerekli olan standart belgeler olup işlemin özelliğine göre ek olarak aşağıdaki belgelerin de bulundurulması gerekebilir:

 Taşınmazın ipotekli olması nedeniyle cebri icra yoluyla satış gerçekleştiriliyorsa İcra Müdürlüğü Satış Müzekkeresi.
 Miras nedeniyle yapılacak tapu devir işlemi söz konusuysa “Mirasçılık Belgesi” ile veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair taşınmazın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan makbuz.
 Taşınmazın icra yoluyla satılarak bedelinin hak sahipleri arasında bölüştürüldüğü ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) için yapılan tapu işlemlerinde mahkeme müzekkeresi.

Hibe yoluyla gerçekleştirilen tapu devir işlemleri için gerekli olan belgeler ise şunlardır:

 Tarafların kimlik belgeleri
 Hibe edilen taşınmazın tapu senedi
 Tarafların birer adet vesikalık fotoğrafları (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 İşlemler temsilci ile yürütülecekse vekaletname
 Emlak vergisi belgesi

Evraklarda eksiklik olması veya başka herhangi bir engel sebebiyle tapu devir işlemi gerçekleştirilemezse bu durum başvuru belgesine yazılır. Sonrasında süreç ile ilgili olarak başvuru sahibine kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılır.

Tapu Devir İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Tapu işlemleri için hazırlanması gereken evraklardan bahsettikten sonra “Tapu devir işlemi ne kadar sürer?” sorusunu yanıtlamak gerekir. İşlemin süresi devri gerçekleştirilecek taşınmazın özelliğine ve istenilen belgelerin tamamlanmasına göre değişiklik gösterir. Evraklar tamamlanmış ise genellikle 1 gün içinde tapu devir işlemleri tamamlanır.

Tapu devir işlemleri sonrasında taşınmazın çeşitli risklere karşı sigorta ile güvence altına alınması da olası bir hasar durumuna güvence altına olmak açısından oldukça önemlidir.

Web Tapu Sistemi

Günümüzde tapu devir işlemleri online olarak da yapılabilmektedir. Herkesin kullanımına açık olan Web Tapu Sistemi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler taşınmazlarının durumunu takip edebilirken tapu devir işlemlerini de gerçekleştirebilirler. 

Başvuru sayfasında sisteme alıcının ve satıcının T.C. kimlik numaraları, telefon numarası, e-devlet şifresi ve taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğünün ismi girilir. Tapu müdürlüğü yatırılması gereken harç bedelini hesaplayarak bildirir. Harç bedelinin yatırılmasının akabinde taraflara kısa mesaj yoluyla web tapu randevu günü ve saati iletilir. Taraflar tapu müdürlüğüne yalnızca ıslak imza atmak için giderler. Web Tapu Sistemi sayesinde tapu devir işlemleri son derece hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu