Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Mersis No Nedir

13.03.2024 / Son Güncelleme: 13.03.2024
İşte HTML kodundaki inline CSS'leri kaldırılmış hali: ```html

https://unsplash.com/photos/cropped-shot-of-man-hand-using-mobile-smart-phone-in-office-workplace-NOzo_i-YPB4

Meta Title: Mersis No Nedir? Merkezi Sicil Kayıt Sistemi | AXA Sigorta

Mersis No Nedir?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), başta şirketler, ticaret ve serbest meslek sahipleri ile meslek örgütleri olmak üzere tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimler, dernek, vakıf, sendika, oda, birlik ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının tekil bir numara ile temsil edilmesini hedefler. Bir sistem üzerinde birleştirilen söz konusu kurumlar arasında veri akışı sağlanır. Böylelikle ilgili verilerin ihtiyaç duyan özel ve kamu kurumlarına tek noktadan aktarılma imkânı elde edilir.

Mersis Nedir?

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş bulunan ve ticaret şirketlerinin kayıt altına alındığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi kısaca Mersis olarak ifade edilir. Mersis ile başlıca iki temel fonksiyonun sağlanması hedeflenmektedir.

  • Mersis ile hedeflenen ilk fonksiyon şirketlerin ve ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin tümüyle elektronik ortamda yürütülmesidir. Böylece ticaret sicili kayıtlarının düzen ve güvenliği ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin belirli bir sistem dahilinde depolanarak elektronik ortamda sunulması sağlanır.
  • Mersis sisteminin ikinci fonksiyonu ise şirket, tüccar, serbest meslek mensubu gibi özel ve tüzel kişiliği haiz ekonomik birimlerin tek bir numara ile tanımlanmasıdır. Bu kapsamda meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendika, oda, birlik ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları da aynı şekilde tekil numara ile sistemde birleştirilir.

Mersis Neden Gereklidir?

Ülkemizin e-dönüşüm sürecinin en önemli ve adeta olmazsa olmaz projelerinden olan Mersis, kamu yönetimi tarafından sunulan elektronik hizmetlerdeki dört temel veri tabanı sisteminden biridir. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kamu kurumlarının ihtiyacı olan bilgileri tek noktadan elde edebilmesini sağlaması bakımından vazgeçilmez konumdadır.

Mersis sistemi kullanılarak aşağıdaki iş ve işlemler elektronik ortamda güven içinde yapılabilmekte ve bunun sağladığı avantajlar sayesinde zaman ve işgücü tasarrufu elde edilmektedir.

  • Her türlü şirket kuruluş işlemi
  • Acentelik işlemleri
  • Birleşme, bölünme ve tür değişikliği
  • Adres, sermaye, pay devri, yetkili kişi veya sözleşme değişikliği işlemleri
  • Ticari işletmelerin devir, tasfiye, tasfiyeden dönüş, terkin, ihya işlemleri
  • İflas, konkordato, yönetim kayyımı, denetim kayyımı işlemleri

MERSİS'in Önemi ve Faydaları

Mersis’in hayata geçmesi ile birlikte ticaret sicili kayıtları ve dayanağı olan belgelerin elektronik ortamda merkezi bir veri tabanında tutulması ve depolanması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca ticaret sicilinde Kanunun öngördüğü açıklığın sağlanması ve güvenin oluşturulması son derece değerlidir. Sicil işlemlerinde süreçlerin ve iş akışlarının standart ve şeffaf hale getirilmesi sistemin en önemli yararları arasında sayılabilir.

Ayrıca Mersis ile tüm bu işlemler basitleştirilmiş ve uygulama birliği sağlanmıştır. Sistemden alınan anlık verilerle hızlı ve doğru analiz ve raporlama yapılabilmesi tasarruf anlamında da katkılar sağlar. Bu sayede personel iş yükünün azaltılması, giderlerden tasarruf sağlanması ve denetimlerde etkinliğin artırılması sağlanmıştır.

Mersis No Nasıl Alınır?

Mersis numarası almak için öncelikle Mersis kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden yapılacak doğrulamanın ardından sistem kaydını yönerge doğrultusunda tamamlamak mümkün olac aktır. Kayıt işlemi sırasında T.C. Kimlik No, nüfus cüzdanı seri no ve nüfus cüzdanı no bilgilerine ihtiyaç duyulacağından bunların hazırlanması yerinde olur.

Mersis kayıt işlemini pasaport, mavi kart veya geçici kimlik belgesi ile yapmak mümkündür. Bu durumda ilgili belgelerin ayırt edici numaralarının hazır bulundurulması gerekir. Daha önce kayıt yapılmış olması halinde ise Mersis Giriş sayfasını kullanarak istenen doğrulama yöntemi ile sistem girişi sağlanabilir.

Mersis No Kaç Haneli Bir Numaradır?

Mersis numarası 16 haneden oluşan bir rakam grubudur. Belirli bir algoritma çerçevesinde oluşturulan bu rakam grubu limited ve anonim şirketler söz konusu olduğunda 0 ile başlar ve hemen ardından vergi numarası yer alır. Vergi numarasının ardındaki rakam grubu ise genellikle “000” ve 15-16-17 gibi rakamlarla bitecek şekilde tasarlanmıştır.

Şahıs şirketleri söz konusu olduğunda Mersis numarası ilgili kişinin T.C. kimlik numarası ile başlar. Bunun ardından gelen rakamlar da yine şirketlerde olduğu gibi 00015 ve 00019 şeklinde olur. Bazı durumlarda Mersis numarası çok daha karmaşık ve herhangi bir başka numara ile ilişkilendirilemeyen şekilde olabilir. Bu durum geçici bir Mersis numarası anlamına gelir ve müracaat ederek yeni bir numara alınmasını gerektirir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu