Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Kloz Nedir? Kloz Çeşitleri ve Amacı

02.06.2023 / Son Güncelleme: 13.03.2024
Farklı amaçlarla yaptırılan sigortalar, olumsuzluklara karşı riskleri minimize etmenin yanında hayatı kolaylaştıran çözümler sunar. Öte yandan ekonomik anlamda da ciddi bir konfor yaratan kasko, sağlık sigortası, konut sigortası, deprem sigortası ya da trafik sigortası gibi sigorta türleri, günümüzde farklı ihtiyaçlara yanıt vermeyi başarır. Poliçelerde yer alan standart detayların yanında sigortalı kişinin özel taleplerine bağlı olarak dahil edilebilen bazı seçenekler de söz konusudur. 

Bilindiği üzere sigorta sözleşmelerinde bulunan maddeler genel itibarıyla birbiriyle örtüşen bir yapıya sahiptir. Buna rağmen sigorta şirketine ya da özel durumlara bağlı olarak farklı maddelere tanıklık etmek mümkündür. Sigorta yaptırmak isteyen kişilerin karşısında işte tam da bu noktada kloz sözcüğü çıkar.

Kloz Nedir?

Sürücü kusurlarından doğal afetlere, şiddet olaylarından kazalara kadar hasar riskini arttıracak pek çok etkenden söz etmek mümkündür. Sigorta poliçeleri tüm bu olumsuzluklara karşı önemli bir rol oynar. Normal koşullarda sizden kaynaklanmayan hatalar, hasarlar ya da kusurlar için sigorta firmaları poliçe kapsamına bağlı olarak gereken ödemeleri gerçekleştirirler. Fakat kimi zaman çok daha bir sigorta branşının genel şartlarında bulunmayan durumlara karşı da güvenceye ihtiyaç duyabilirsiniz. Klozlara bu noktada ihtiyaç duyulmaktadır. Fransızca kökenli bir sözcük olan kloz, esasen “koşul” anlamına gelir. Size sigorta kapsamını önemli ölçüde genişletebilme ve hasarlardan kaynaklanabilecek durumlara karşı güvencenizi arttırma imkânı sunar. 
Klozlar bir bakıma, poliçelerin var olan sınırlarını ve olanaklarını genişletmek ve detaylı biçimde saptamak adına kullanılmaktadır. Bu kavramı isteğe bağlı sigortalar bağlamında değerlendirmek mümkündür. Kloz maddeleri ile beraber ortaya çıkan ek teminatlar, sigorta içeriğini çok daha güçlü bir hale getirmektedir. Sigorta poliçelerindeki ek koşullar anlamına gelen kloz, kimi durumlarda sözleşmenin var olan kapsamını artırır ya da daraltır. Esasen hukuki bir kavram olan kloz, zaman içerisinde şirketlerin inisiyatiflerine bağlı olarak değişikliğe uğrayabilir.

Kloz Çeşitleri Nelerdir? 

Birbirinden farklı sigorta branşlarında genellikle benzer yapıda klozlara rastlamak mümkündür. Klozların kapsamı ya da sayısı sigorta branşlarına ya da poliçe yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Tüm sözleşmelerde kloz maddelerinin bulunması zorunlu bir durum değildir. Öte yandan bir sözleşme içerisinde birden fazla kloz ile karşılaşmak da mümkündür. Sigorta şirketleri, kasko koşullarında bulunan unsurları genişletmek veya daraltmak amacıyla farklı türlerdeki klozlara başvurabilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kloz çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Cam Klozu

Bu kloz çeşidi kasko poliçelerinde en çok görülen klozlardan biridir. Trafikte kaza yapılması halinde kırılmış olan camların hangi şartlarla değiştirileceğine ya da onarılacağına odaklanır. Orijinal cam yerine anlaşma sağlanan firmalara ait camların kullanılacağına dair bir hüküm, sözleşmelerde kendine yer bulabilmektedir. Böyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak adına kloz maddelerinin özenli bir şekilde okunması gerekir.

Aksesuar Klozu

Söz konusu kloz türü, aracı satın aldıktan sonra kişisel zevklere ve isteklere göre tercih edilen aksesuarlara odaklanır. Araca dahil edilen bazı özel aksesuarlar, kloz maddeleri aracılığıyla çeşitli koşullara bağlanabilir. Özellikle daha sonradan bu tip aksesuarları ekleyen sigortalıların söz konusu maddelere dair dikkatli olmaları önemlidir.

Hasarsızlık İndirimi Klozu

Sigortanın yenilenme aşamasında bir önceki sene herhangi bir kaza yapmamış sigortalılar daha sonraki dönemlerde yenileyecekleri sigorta poliçelerinde bazı indirimlerden yararlanırlar. Bu süreçte hangi düzeyde hasarların şirketçe karşılandığı ya da ne tip hasarların bu indirime dahil edilebileceği hasarsızlık indirim klozunda belirtilir. 

Sigortalılara ekonomik açıdan önemli bir avantaj sunan bu kloz, her sene farklı indirim oranlarına sahip olabilir. Herhangi bir hasar oluşmaması koşuluyla poliçenin 2. ve 3. yıllarında uygulanan indirim oranı, genellikle ilk yıla kıyasla daha yüksektir. Öte yandan hasarsızlık indirimi klozu, araçtan ziyade araç sahibine yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla aracın el değiştirmesi gibi bir durumda, aracın yeni sahibi, ilgili indirim oranlarından yararlanamaz.

İkame Araç Klozu

İkame araç klozu, sigortalının aracının kaza sonrası serviste olduğu durumlarda bu aracın yerine belirli bir süreliğine ikame araç verilmesi durumlarını belirlemektedir. Bu geçici araçların tüm kullanım detayları ya da kapsamı ikame araç klozu maddelerinde net şekilde belirtilir. 

Bu yaygın kloz çeşitlerinin dışında; hukuksal koruma klozu, tıbbi yardım klozu, kara taşıtları klozu, kar ağırlığı klozu, kıymet kazanma klozu, çekme kurtarma klozu, ihtiyari mali mesuliyet klozu ve fırtına klozu gibi türlerden de söz etmek olasıdır.

Klozların Amacı Nedir?

Klozlardaki en temel motivasyon ve amaç, hangi branşta olursa olsun poliçenin kapsamını ihtiyaçlar ve beklentiler dahilinde özelleştirmektir. Bu sayede sigortalı, sigorta poliçesinin sunduğu standart maddelere (genel şartlar) bağlı kalmaktan ziyade ek bazı teminatlara da sahip olabilir. Siz de klozlarla aracınızı ya da konutunuzu hasarlar karşısında çok daha geniş kapsamlı şekilde güvenceye alabilirsiniz. 

Kloz maddelerini oluşturmadaki amaç, hem sigortacının hem de sigortalının haklarını bu maddelerle koruma altına almaktır. İleride yaşanabilecek olumsuzluklarda, sigorta sözleşmelerinde yer alan kloz maddeleri, temel bir referans noktası olarak kabul görecektir. Bir koşulun hasarlardan sonra doğru bir şekilde uygulanması için bu maddelerde en ufak bir açık dahi olmaması gerekir. Dolayısıyla sigortalı kişi, kloz maddeleri üzerinden var olan haklarını detaylı olarak bilmek durumundadır. Genel olarak sigorta sözleşmelerinde kendine yer bulan kloz maddeleri, profesyonel bir çerçevede hazırlanır. Ancak buna rağmen bazı maddelerde anlaşılmayan hususlar ya da belirsizlikler bulunabilir. Sözleşme öncesinde hakları yasal bir çerçevede güvence altına almak adına tüm bu belirsizliklerin ve soru işaretlerinin giderilmesi gerekir. 

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu