Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Kaza Anında Neler Yapılmalı?

28.01.2022 / Son Güncelleme: 22.08.2022

Hayat Branşı İçin Gerekli Belgeler

A-Ölüm, Maluliyet, Tedavi Masrafları Tazminat Ödemeleri

Sigortalının sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi durumunda, hak sahipleri tazminat talebinin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen evrakların ilgili olanlarını Şirketimize ulaştırmasını rica ederiz.

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Tazminat talebi ile ilgili dilekçe
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu (Gerektiğinde)
 • Ölüm belgesi
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarında veraset ilamı
 • Gaiplik (ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süredir haber alınamama) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı
 • Kaza sonucu vefat durumunda Olay / Kaza Tutanağı
 • Veraset İntikal Vergisi(VİV) daire adı (Dilekçe de belirtilmelidir)
 • Maluliyet durumunda, maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten doktor raporu (Tam Teşekküllü Devlet/Üniversite hastanesinden alınmış)
 • Kaza sonucu tedavi masrafları için, doktor raporu ve ilgili faturalar
 • Kaza sonucu gündelik tazminat ödenebilmesi için, kazaya ilişkin doktor raporu ve faturalar

B-Birikim Ödemeleri

İştira(satın alma) için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi)

Vade gelimi (süre sonu) için gerekli evraklar;

 • İmzalı vade gelimi mektubu veya Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi

Fesih tazminatı için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi)

C-İkraz Ödemeleri (Birikim Üzerinden Borç Alma)

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta Ettiren T.C vatandaşı ise T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise vergi kimlik numarası / yabancı kimlik numarası veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı
 • Adres teyit evrağı (Sigorta Ettiren adına düzenlenmiş son 3 aylık dönemlerden birine ait elektrik, doğalgaz, su faturalarından herhangi biri veya yerleşim yeri belgesi)

Kaza Branşı İçin Gerekli Belgeler

Hasar Anında Neler Yapılmalıdır?

Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz. Ancak, böyle bir durumla karşılaştığınızda; acentenizi veya size en yakın Bölge Müdürlüğümüzü arayabilir ya da 0 850 250 99 99 no'lu AXA SİGORTA ACİL YARDIM ve HASAR DESTEK HATTI'na başvurabilirsiniz. İhbarınız sonucunda dosyanıza acilen atanacak olan Şirket eksperlerimiz en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçe numarası
 • Hasar
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

A-Kasko Sigortası Hasarları

Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
 • Vergi kimlik numarası

Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

Araç Çalınması Hasarları

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz.

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası

B-Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Sorumluluk) Hasarları

 • Anlaşmalı Tutanak (KTT) ya da Polis raporu ve alkol raporu
 • Tarafların Ehliyet ve ruhsat fotokopileri (sigortalı ve mağdur)
 • Sürücü farklı ise Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 • Olay anı fotoğrafı
 • Opsiyonel olarak tarafların poliçe fotokopileri (sigortalı ve mağdur)

C-Ölüm Veya Yaralanma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)

Ölümlerde

 • Ölü muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
 • Ölenin gelir durumunu gösterir belge
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi

Maluliyet için

 • Sürekli Sakatlık Kurul Raporu ( Aslı/ Aslı gibidir kaşelisi)
 • Mağdura ait maaş bordrosu veya gelir belgesii
 • Genel Adli Muayene Formu
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi

Cam Kırılması Sigortası Hasarları

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
 • Vergi kimlik numarası

Ferdi Kaza Hasarları

 • Kaza Zaptı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu

Maluliyet Halinde

 • Kaza Zaptı
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
 • Hastane fatura ve makbuzları

Sağlık Branşı İçin Gerekli Belgeler

Sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarda oluşan sağlık giderleri Şirketimiz tarafından sağlık sigortası poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde online ödenmektedir.

Ancak sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarımız dışında oluşan herhangi bir sağlık problemi halinde yapmış olduğu elden hasar masraflarının poliçe teminat limitleri dahilinde Şirketimiz tarafından tazmin edebilmesi için "TAZMİNAT TALEP FORMU" ekinde ibrazı gereken belgeler aşağıdadır.

A-Yatarak Tedavi Giderleri

 • Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu, tetkik sonuçları)
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı, adli rapor, alkol raporu

Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)

 • Teknik ameliyat raporu
 • Patoloji raporu

Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)

 • Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
 • Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümandan onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri

 • Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları

B-Ayakta Tedavi Giderleri

Doktor Muayene Giderleri

 • Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu

İlaç Giderleri

 • Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
 • Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat kupürleri
 • Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

Tahlil ve Röntgen Giderleri

 • Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Küçük Müdahale Giderleri

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Giderleri

 • Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
 • Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
 • Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu, alkol raporu

Yangın Branşı İçin Gerekli Belgeler

Hasar Anında Neler Yapılmalıdır?

Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz. Ancak, böyle bir durumla karşılaştığınızda; acentenizi veya size en yakın Bölge Müdürlüğümüzü arayabilir ya da 0 850 250 99 99 no'lu AXA SİGORTA ACİL YARDIM ve HASAR DESTEK HATTI'na başvurabilirsiniz. İhbarınız sonucunda dosyanıza acilen atanacak olan Şirket eksperlerimiz en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

Yangın Branşı İçin Gerekli Belgeler

Evinizde ve işyerinde, Yangın, infilak, su sirayeti, hırsızlık vs şeklinde poliçe teminatına giren bir risk nedeni ile zarar oluşması halinde riskin giderimi için itfaiye, karakol vs. mercilerden sonra derhal 0 850 250 99 99 numaradan ihbarda bulunmanız eksper tayini için yeterli olacaktır.

A-Yangın Hasarları

 • İtfaiye raporu(tasdikli örneği)
 • Hasar talepnamesi
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği)
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • Savcılık takipsizlik raporu
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • İşyeri ise vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyeri ise işyerinin mali kayıtları
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Vergi kimlik numarası

B-Dahili Su Ve Sel-Su Baskını Hasarları

 • Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Vergi kimlik numarası

C-Hırsızlık Sigortası Hasarları

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Çalınan malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)

D-Fırtına Hasarları

 • Meteoroloji raporu
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Vergi kimlik numarası
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu