Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Nedir?

02.10.2023 / Son Güncelleme: 02.10.2023

Trafik, kabul edileceği üzere birçok riski içinde barındırır. Söz konusu riskleri minimize etmek adına oto sigorta ürünlerine yönelmek, oldukça makul bir çözümdür. Zorunlu trafik sigortası, kazalardan sonra karşı tarafta ortaya çıkan zararları karşılarken kasko sigortası bizzat aracınızda oluşan hasarları garanti altına alır. Tabii bu noktada poliçe özelinde sunulan özel teminatlara ya da limitlere dikkat çekmek gerekir. Bu limitler oluşabilecek masrafları karşılaşama noktasında yetersiz kalabilir. Tam da bu noktada İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ürünü devreye girer.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM)  Nedir?

Trafikte gördüğümüz istisnasız tüm araçların belli koşullar ve limitler dahilinde de olsa zorunlu trafik sigortaları bulunur. Ancak kimi kazalarda ne yazık ki karşıdaki kişinin uğradığı zararın bedeli, var olan limitleri aşabilir. Bu tip senaryolarda İMM Sigortası devreye girer. Bu avantajlı sigorta sayesinde zararın oldukça yüksek olduğu durumlarda hasar kaydı, şahıslardan ziyade doğrudan şirketlerce ödenir. Herhangi bir zorunluluk olmadan ve kişinin isteği doğrultusunda yapılan İMM Sigortası, kasko poliçesine eklenebilir.  

Önemli bir koruma sağlayan bu etkili sigorta ürünü, sadece ülkemiz sınırları içerisindeki kazalarda geçerlidir. İMM, maddi ve manevi tazminatları barındırmasından dolayı bireylerin kendilerini çok daha güvende hissetmelerine zemin hazırlar. Var olan güvencelerin yanında ek bir teminat olarak sunulabilen İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, trafik sigortasının yetersiz kaldığı bölümlerde büyük bir ayrıcalık sağlar.  Motorlu kara taşıtları için büyük bir öneme sahip olan İMM, karşılaşabileceği maddi talepler karşısında sigortalı kişiyi koruma altına alır. 

Bilindiği üzere büyük kazalarda trafik sigortası tarafından sunulan tavan bedel, genellikle ortaya çıkan hasarı karşılayacak düzeyde değildir. Kalan hasarın ödenmesi noktasında İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası hayati bir role sahiptir. Manevi tazminat talepleri ile beraber sağlık ödemelerini de kapsamasından dolayı son dönemde bu sigorta türüne büyük bir ilgi oluşmuştur.

İhtiyari Mali Mesuliyet Şartları Nelerdir?

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası’na sahip olmak adına önce bir kasko sigortasına sahip olmalısınız. Kasko sigortalarında limitli ve limitsiz İMM teminatları ile karşılaşmanız mümkündür. 

Özetle İMM güvencesi, kasko sigortasıyla mümkün olan bir ek teminattır. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ile alakalı somut koşullar, tamamen kişinin özel olarak belirlediği limit ve teminatlarla doğru orantılıdır. Bu arada manevi hasarların tespiti görece daha zor olabileceği için bu güvenceye dair somut detaylar teminatlarda mutlak suretle belirtilmelidir. Eğer manevi teminatlar eklenmişse ödenecek primde bir fark oluşması muhtemeldir. 

Kişi, trafik sigortasını aşan kaza durumlarından sonra en az 5 iş günü içinde durumu şirketine bildirmekle yükümlüdür. Eğer ortaya çıkan kaza, zincirleme bir trafik kazasıysa İMM Sigortası her araç başına teminat sunmakla yükümlüdür.

Limitli ve Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyetin Farkları Nelerdir?

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası’nın temel 2 türü olan limitli ve limitsiz seçeneği arasında prim maliyetleri, kapsam, risk toleransı ya da koruma süresi gibi noktalarda belli farklardan söz etmek mümkündür. Teminat özelinde belli bir limit belirlenmişse, karşı tarafın zararı ancak o limit dahilinde karşılanabilir. Fakat limitsiz İMM teminatlarında, adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir limite takılmadan şirket ödemeyi gerçekleştirir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Kaç Yıl Geçerlidir?

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı, bağlı olduğu kasko poliçesinin süresiyle sınırlıdır. 

İMM Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Sigortası’nın karşılayamadığı ya da kapsamına dahil etmediği bazı özel durumlar söz konusudur. Tüm olumsuz senaryolarda, elbette sorgusuz sualsiz bir ödeme süreci oluşamaz. Kaza neticesinde sigortalı olan kişinin doğrudan uğradığı zarar, söz konusu araçla taşınan mallarda ortaya çıkan zarar ya da sigortalı aracın katılım gösterdiği yarışlarda/müsabakalarda uğradığı her türlü zarar; İMM kapsamı dışında kalan durumlara örnek olarak gösterilebilir.

İMM Oranı Nedir?

Günümüzde en yaygın sigorta türlerinden biri olarak kabul gören İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, farklı prim oranları ile karşımıza çıkabilmektedir. IMM oranları konusunda mevcut risk düzeyini, aracın durumunu ya da poliçe limitlerini referans almak mümkündür. 
Trafik sigortasının karşılayamadığı bazı riskleri teminat altına alabilen İMM, belli limitler dahilinde düzenlenir. Sigorta şirketleri genel olarak risk toleranslarını analiz ederek talep limitine ya da poliçenin detaylarına uygun bir prim oranı belirler. İMM sigortası güncel poliçe oranları için sigorta şirketleri ile iletişime geçmek, bu noktada en sağlıklı yöntemdir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu