Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

ESovtaj

31.05.2022 / Son Güncelleme: 22.08.2022

Sigorta şirketleri, belirli malları çeşitli tehlikelere ve risklere karşı güvence altına alır. Aracınızın kasko sigortasını yaptırdığınızda, aracınızda oluşması muhtemel onarım masraflarını sigorta şirketiniz karşılar. Bazı durumlarda söz konusu aracın onarım masrafı, aracın bedeli ile kıyaslandığında oldukça fazla olabilir. Böyle bir durumda araç sigorta şirketi tarafından sigortalının da onayı alınacak satışa çıkarılabilir. Bu satış işlemine sovtaj ismi verilmektedir. 

Günümüzde online sistemler üzerinden de gerçekleştirilebilen e-sovtaj işlemi en basit anlatımıyla sigorta şirketinin atıl durumda olan bir malı satışa çıkarmasına verilen isimdir. Sovtaj yapmak, yani kaza yapmış aracı satmak hem sigorta şirketine hem de sigortalı kişiye birçok açıdan avantaj sağlayabilir. Sigorta şirketi araç için ödemek zorunda olduğu bedelin bir miktarını aracı satışa çıkararak karşılamış olur, sigortalı kişi de atıl duruma geçmiş aracının satışını güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmiş olur.

E-Sovtaj Hakkında Her Şey

Sovtaj işleminin esasında ne olduğu ve ne amaçla yapıldığı genel bir merak konusudur. E-Sovtaj, atıl durumda olan bir aracın satış işlemi olan sovtaj uygulamasının online versiyonudur. Sigorta şirketleri tazminat bedelini ödemekle yükümlü oldukları aracın kaza sonrası oluşan onarım masraflarının çok yüksek durumunda sovtaj işlemini yapabilir. Bu esnada kaza yapmış olan araç satışa çıkarılır ve satılır. Bu sayede sigorta şirketi araç için ödemek zorunda olduğu tazminatın bir kısmını karşılamış olur. E-Sovtaj ise bu işlemin tamamen online olarak yapılmasıdır. 

E-Sovtaj ile sigorta şirketleri satmak istedikleri atıl malı, online sistemler üzerinden kısa bir süre içerisinde satabilir. E-Sovtaj yapmak standart sovtaj işleminden daha avantajlı ve basittir. Sigorta şirketlerinin büyük bir bölümü satmak istedikleri malı E-Sovtaj sistemleri üzerinden elden çıkarır ve tazminat yüklerini hafifletmiş olur.

ESovtaj

 

E-Sovtaj Nedir? 

Sovtaj nedir sorusu birçok araç sahibi tarafından merak edilir. Bahsettiğimiz gibi sovtaj, sigorta şirketinin elindeki malı satmasına verilen isimdir. Sigorta şirketleri temel olarak sigortaladıkları bir aracın kaza sonrası onarım masraflarını ödemek zorundadır. Aracınızı sigortalattığınızda, herhangi bir hasar durumunda oluşan onarım masraflarını ödemekten kurtulabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda söz konusu aracın onarım masrafı, aracın bedeline kıyasla çok yüksek olabilir. Böyle durumlarda sigorta şirketleri oluşan maliyeti azaltmak için sovtaj işlemi yapar. 

Sovtaj işleminin ilerleme süreci şu şekildedir:

 İlk etapta kaza yapan ve kasko poliçesi bulunan araç, bilirkişi (eksper) tarafından incelenir. Bu aşamada kaza yapmış olan aracın hasar düzeyi belirlenir. 
 Hasar düzeyi belirlendikten sonra, eksper tarafından araç için eksper raporu oluşturulur. Eksper raporu sonucunda aracın pert olduğuna karar verilirse, araç sahibine aracın rayiç bedeli ödenir. Rayiç bedel aracın piyasadaki güncel alım satım bedeline verilen isimdir ve aracın kaza yaptığı güne göre belirlenir.
 Belirlenen rayiç bedeli araç sahibine sigorta şirketince ödenir. 
 Rayiç bedel, sigortalıya ödendikten sonra araç sahibinin de izniyle birlikte, sigorta şirketi aracın hasar almış ya da almamış parçalarını ya da tamamını satışa çıkarabilir. Bu aşamada sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu vekiller devreye girer. Aracın satışı kimi zaman E-Sovtaj ihale yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. E-Sovtaj ihale yönteminde aracın bedeli alıcı tarafından belirlenir, en yüksek tutarı veren kurum ve kişilere aracın satışı gerçekleşir.

E-Sovtaj Hakkında

Günümüzde E-Sovtaj işlemlerinin tamamı e-sovtaj.com.tr adresi üzerinden gerçekleşir. Bu web sitesi üzerinden satışa çıkarılmış olan araçlara da göz atabilir, teklif verebilir ve satın alabilirsiniz. Açık ihale, yani verilen tekliflerin herkes tarafından görülebildiği yöntemde söz konusu araç için belirlenen teklif verildiği takdirde 10 dakika içerisinde satışı gerçekleşir. Kapalı ihalede, yani verilen tekliflerin sadece alıcı ve satıcı tarafından görülebildiği yöntemde ise, sigorta şirketinin verilen teklifi onaylaması durumunda 10 gün içerisinde aracın teslimi gerçekleşir.

Siz de aracınızı olası risklere karşı korumak için kasko sigortası yaptırabilir, kendinizi ve aracınızı güvence altına alabilirsiniz. 

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu