Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Çiftçiler için Devlet Destekli Tarım Sigortası

26.10.2020 / Son Güncelleme: 27.03.2024

Hukuki nitelikleri tartışmasız kabul gören sigorta poliçeleri, bireysel ve kurumsal değerleri riskler karşısında güvence altına alıyor. Günümüzde sigortacılığın geldiği nokta itibarıyla güvenli yaşamın sembolü haline gelen poliçeler, zorunlu ve zorunlu olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Zorunlu poliçeler, trafik veya deprem sigortası gibi satın alınmak zorunda olunan sigortaları kapsıyor. Zorunlu olmayanlarsa kişi ve kurumların kendi inisiyatifleriyle satın aldıkları poliçeleri içeriyor. Tarım Sigortaları, devlet eli ile başlatılan ancak katılımın zorunlu olmayıp isteğe bağlı olduğu sigorta türleri arasında yer alıyor. Tarsim ile anlaşmalı sigorta şirketleri, tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticilerin faaliyetleri nedeni ile taşıdığı riskleri sigorta kapsamına alarak Tarım Sigortası poliçeleri düzenliyor.

Tarsim Nedir?

21 Haziran 2005 tarihli T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan 5363 sayılı kanun ile devreye giren Tarım Sigortası, çiftçilerin kanunda belirtilen riskler nedeni ile uğrayacağı zararların tazmin edilmesini sağlayan şartları belirliyor. Tarsim nedir sorusunun yanıtı ise oldukça kısa ve net; aynı kanun ile devreye giren sigorta sisteminin bütününü ifade ediyor. Sistem içinde yer alan kurumlar ise Tarım Sigortaları Havuzu ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. olarak iki farklı tüzel yapıya ayrılıyor. Sistemin ana çatısını oluşturan havuzun yedi kişilik yönetim kurulu, beş farklı kurumun bir araya gelmesi ile oluşturuluyor. Paydaşlar ise, Bilim ve Danışma Kurulu dahil olmak üzere dokuz farklı yapıyı kapsıyor. Bunlar arasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, eksperler, reasürans şirketleri, sigorta firmaları ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bulunuyor.

Tarsim Hakkında Bilgi

Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu'nda T.C. Hazine ve Maliye ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikişer üyesi bulunuyor. Türkiye Sigorta Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği ise birer üye ile temsil ediliyor. Yedinci üye ise havuza katılan sigorta şirketlerinin kurduğu, kar amacı gütmeyen, tüm ortakların eşit paya sahip olduğu anonim şirket statüsünde bir yapılanmadan ibaret. Tarım Sigortaları İşletmesi Havuz A.Ş. ismi ile geçen kurumun ana faaliyet konusu ise havuzun görev kapsamına dahil olan tüm iş ve işlemleri yürütmek. Sigorta prensipleri ve tekniklerini dikkate alarak havuz faaliyetlerini yürüten bu kurum, tüm işlemlerini Tarım Sigortası Havuzu adına gerçekleştiriyor. Tarsim poliçe tiplerini, belirlenen standartlara uygun olarak düzenleyen kurum, ilgili kanuna istinaden işletmeci firma statüsü ile topladığı tüm prim ve taşıdığı riskleri ise havuza devrediyor. Tüm bu yoğun prosedürün ve bürokrasinin anlamı ise herhangi bir zarar durumunda çiftçinin taşıdığı maddi risklerin, poliçe şartları dahilinde karşılanması için devlet güvencesi altına alınmasını kapsıyor.

Tarım Sigorta Türleri Nelerdir?

Tarım sigortasının kapsamını alt branşları belirliyor. Genel bir çatı altında yedi ayrı branştan oluşan sigorta sistemine; bitkisel ürünler, seracılık, küçük ve büyükbaş hayvancılık, su ürünleri, arıcılık ve kümes hayvanları dahil ediliyor. Tamamı devlet desteği kapsamında olan poliçeleri düzenlettirmek ise tamamen sizin isteğinize bağlı olarak gelişiyor. Her poliçe tipine uygun olarak devlet prim desteği veriyor. Sizin ise sadece giriş koşullarını yerine getirmeniz bekleniyor. Her uygulama yılında yeniden belirlenen risklere karşı sigorta yaptırmayan çiftçiler ise "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 20 Haziran 1977 tarih ve 2090 sayılı" kanundan yararlanamıyor. Tarım sigortası yaptırmanın önemi ise bu noktada ortaya çıkıyor. Sigorta yaptırmayanlar ve yaptıranlar arasında önemli bir farka neden olan bu şart, kendinizi tam koruma kapsamına almanız için dikkate değer bir gerekçe sunuyor.

Tarım Sigortası Yaptırmanın Ön Koşulları Nelerdir?

Tarım sigortası yaptırmak istediğinizde karşılamak zorunda olduğunuz koşullar aynı zamanda prim desteği almanızı da sağlıyor. Örneğin; bitkisel ürünler sigortası yaptırmak isteyen çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye olması gerekiyor. Diğer branşlar için de ilgili sistemlere üyelik şartı getiren devlet, faaliyetlerinizi denetim ve kontrol altında tutarak sürdürülebilir tarım politikaları çerçevesinde veri toplamayı amaçlıyor. Söz konusu sistemlere kayıt yaptırmayan ya da kayıtlarını güncellemeyen üreticileri ise sigortadan ve devlet desteğinden faydalandırmıyor. Çiftçi kayıt sistemine üyelik başvurunuzu henüz yapmadıysanız hemen kayıt olmanız ya da halihazırda üye iseniz bilgilerinizi güncellemeniz, tarım sigortası kapsamına girmeniz ve prim desteğinden faydalanmanız için ilk adımı oluşturuyor.

Sürdürülebilir Tarım için Tarsim'in Önemi Nedir?

Tarım, toprak kalitesinin yanı sıra iklim koşullarına oldukça bağlı gelişen üretim süreçleri arasında yer alıyor. Don, sel, zamansız yağmurlar, dolu ve fırtına gibi olumsuz şartlardan etkilenen çiftçiler, Tarsim sayesinde ürünleri zarar görse bile giderlerini ve risklerini güvence altına alıyor. Sürdürülebilirliğin önemli bir kriter olduğu tarımsal üretim aşamalarında, risk faktörünü dengelemek için kullanılması gereken sigorta seçeneği, risk unsuru gerçekleştiğinde giderlerinizi karşılamanıza destek oluyor. Çiftçilere, bitkisel ürünler ve sera sigortası olmak üzere iki farklı seçenek sunan Tarsim uygulaması, kuraklık dahil ön görülemeyen birçok riskten maddi zarar görmenizi önlüyor. Giderlerin tüm riske rağmen karşılandığı tarım sigortası, faaliyetlerinizin sürdürülebilirliğini finansal anlamda garanti altına alıyor.

Tarsim'in Organik Tarım Açısından Değeri Nedir?

Deprem ve yangın dahil olmak üzere doğal afetlerin sebep olduğu zararlar ve kalite kaybı, standart poliçenin kapsamında yer alıyor. İstenildiği takdirde dolu, don, yağmur ve yaban domuzuna karşı verilen ek teminatlar, poliçeye ürün bazında değerlendirildikten sonra ekleniyor. Bölgesel kuraklık için de ayrı bir teminat paketi sunan sistem, ilave teminatlar için yeniden prim hesaplaması yaparak son poliçe fiyatını tespit ediyor. Tarımda sürdürülebilirliği esas alan Tarsim, özellikle organik tarım ile uğraşanlar için sınırsız faydalar taşıyor. "Kalite kaybı" ibaresi özellikle organik tarım yapan çiftçileri, tartışmasız koruma altına alan başlıklar arasında yer alıyor. Organik tarımın ana temasını oluşturan, kimyasal gübre ve ilaçlamaların olmadığı üretim biçimi, çiftçiyi önleyemediği iklimsel başta olmak üzere muhtelif risklere karşı daha korumasız hale getiriyor. Tarımsal faaliyetlerinizi, Tarsim ile güvence altına aldığınızda sadece ürün kaybı nedeni ile değil, kalite kaybı nedeni ile de yaşayacağınız maddi zararlar karşılanıyor.

Tarım Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Bitkisel ürün sigortanızı, Tarsim'e ait internet sitesinde yayınlanan poliçe ilk ve son kabul tarihleri arasında yaptırılabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus; ÇKS güncellemesi yapılması gereken tüm arazilerde, ürün ve lokasyon bazında belirlenen ayrı tarihler bulunması. Arazinize ve ekeceğiniz ürüne özel olarak tarihleri yakından takip etmeniz ve kaçırmamanız gerekiyor. Tarsim ile anlaşması olan kurumlar arasında yer alan AXA Sigorta ve acenteleri ile bu konuda çalışabilir, yardım ve destek alabilirsiniz. Sigorta kapsamında yer alan diğer alt branşlar için başvuruya dair herhangi bir zaman kısıtlaması yok. Üreticiler ilgili kurumlara kayıt yaptırdıktan veya mevcut kayıtlarını güncelledikten sonra Tarsim ile anlaşmalı sigorta şirketlerine doğrudan başvurabiliyor.

Tarsim ile Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Tarsim havuz sisteminde resmi olarak yer alan sigorta şirketleri, tarım sigortalarına aracılık etme ve poliçe düzenleme yetkisine sahip. İstisna koşulları, teminat kapsamları ve devlet prim desteği her yıl yeniden belirlenen çiftçi sigortası kapsamında; ülkemizde halen 26 milyon dekar alan ve 5.1 milyon hayvan sigortalanarak her yıl toplam 2.1 milyon adet poliçe düzenleniyor. Tarsim internet sitesinden hakkında bilgi alabileceğiniz sigorta şirketleri aynı zamanda işletici firmanın da ortakları arasında yer alıyor.
Tarsim ile anlaşmalı sigorta şirketleri arasında yer alan AXA Sigorta ile tüm işlemlerinizi gecikmeksizin gerçekleştirebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun sigorta poliçesini düzenlettirebilirsiniz. Hem Tarsim hem de AXA Sigorta internet sitesi üzerinden tarım sigortası sorgulama yaparak mevcut ve geçmiş poliçeleriniz hakkında bilgi sahibi olabilir, yeni başvuru ve hasar tazmin talebi yapabilirsiniz. Daha güvenli yarınlar için ilk adımı hemen atarak Tarım Sigortası poliçenizi AXA Sigorta uzmanlığı ile başlatabilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu