Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
AXA Blog

Adres Değişikliği İçin Gerekli Evraklar

16.09.2022 / Son Güncelleme: 16.09.2022

Adres değişikliği herkesin en azından bir kere yapmak durumunda kaldığı işlemlerden biridir. Günlük hayatta “ikametgâh değişikliği” de denilen adres değişikliği, en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Adres değişikliği için gerekli evraklar ve izlenmesi gereken yollar konusunda detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

İkametgâh Nedir?

Adres değişikliği için gerekli belgeler konusuna geçmeden önce ikametgahın ne anlama geldiği üzerinde durmak gerekir. İkametgâh, kişilerin devamlı olarak oturdukları yeri veya konutu ifade etmek için kullanılan terimdir. Gerçek kişiler açısından yapılan bu tanım tüzel kişiler için ise şirketin faaliyetlerinin yürütüldüğü genel merkezin bulunduğu adres olarak açıklanabilir. Hukuken ülkemizde hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin ikametgahları bulunabilir.

Adres Değişikliği Nedir?

Taşınma nedeniyle ikametgahın değişmesi durumunda adres değişikliği yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Adres değişikliği bildirimi resmî kurumlardan yapılacak tebligatların kişilere ulaştırılması, seçim zamanlarında seçmen listelerinin güncel şekilde hazırlanması gibi birçok resmi işlemin uygun şekilde gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerin planlanması açısından da önem taşır. Adres değişikliği bildirimi hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları açısından bir zorunluluk olup ayrıca ülkemizde yaşayan yabancıların da yerine getirmesi gereken bir işlemdir.

Adres değişikliği DASK adres kodu açısından da önem taşımaktadır. Devlet tarafından zorunlu tutulan DASK zorunlu deprem sigortası yapılırken konutların kimlik numarası gibi işlev gören DASK adres koduna ihtiyaç duyulur. DASK adres kodu her konut için ayrıdır. Dolayısıyla yeni bir adrese taşınıldığında DASK adres kodunun tekrar sorgulanması gerekir.

Adres Değişikliği İçin Nereye Başvurulur?

Adres değişikliği bildirimi, adres değişikliği için istenen belgelerle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan nüfus müdürlüklerinde yapılır. Ayrıca adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara başvurulması durumunda bu kurumlar da adres değişikliği bildirimlerini almaktadırlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise yaşadıkları ülkede bulunan Türk temsilciliklerine adreslerini bildirebilirler.

E-Devlet Sistemi Üzerinden Adres Değişikliği Bildirimi Yapılması

Adres değişikliği bildirimi yukarıda sayılan yetkili kurumların yanı sıra e-devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilir. E-imza, mobil imza veya SMS doğrulaması ile gerçekleştirilebilen e-devlet üzerinden adres değişikliği bildirimini yapabilmek için bazı şartların sağlanması gereklidir. Adres bildiriminde bulunacak kişi ile ilgili olarak aranan kriterler şu şekilde sıralanabilir:
Türk vatandaşı olması.
Reşit olması (18 yaşını doldurmuş olması).
Velayet veya vesayet altında olmaması.
İletişim için e-devlet sistemi üzerinde kayıtlı bir cep telefonu numarası bulunması.

Yukarıda sayılan koşulları sağlayan kişiler e-devlet sistemi üzerinde aşağıdaki adımları izleyerek adres değişikliği bildiriminde bulunabilirler:
Şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılır ve https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine ulaşılır.
Adres değişikliği sayfasında ilk olarak kim için bildirimde bulunulacağı seçilir. Bu konuda “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçeneklerinden biri işaretlenerek işleme devam edilir.
Sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek taşınma tarihi ve adres bildiriminde bulunacak kişiler gibi bilgiler doldurulur.
Sonraki sayfada yeni adres bilgileri istenecektir. Bu noktada yeni yerleşim yerinin açık adresinin net ve hatasız şekilde girilmesi önemlidir. Sayfada çıkan “Adres bul” sekmesine tıklandığında adres seçim ekranı açılır. Bu ekran üzerinden adres seçimi yapılabilir.
Yeni adres bilgileri sisteme girildikten sonra elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama seçeneklerinden biri tercih edilmelidir. İşlemin tamamlanması için bildirim yapılırken bu seçim dikkate alınacaktır.

Yukarıda sayılan adımları takip ederek e-devlet sistemi üzerinden adres değişikliği bildirimi gerçekleştirilebilir. Sistem tarafından hata uyarısı verilmesi durumu yaşanırsa aşağıdaki durumlardan biri veya birkaç tanesi söz konusu olabilir:
Taşınma süresinin üzerinden 20 gün geçtikten sonra sisteme bildirim yapılması.
Verilen adresin ikametgâh için uygun olmaması (İnşa halinde olması, kamuya ait mülk olması, vb.
durumlar).
Adres değişikliği bildirimi yapılmak istenen kişiler arasında akrabalık ilişkisi olmaması.

Ülkemizde sıklıkla yaşanan bir durum da akrabalık ilişkisi olmasa dahi başkalarının yanında ikamet etme durumudur. Bu durum özellikle üniversitede öğrenim gören öğrenciler açısından oldukça yaygındır. Memleketinden ayrılarak üniversite öğrenimi için başka şehre giden öğrenciler orada tanıdıklarının yanında ikamet etmeyi tercih edebilmektedir. Bu durumda da adres değişikliği bildirimi e-devlet üzerinden 2 aşamalı şekilde gerçekleştirilebilir:
Öncelikle adreste ikamet eden kişi “Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme” sayfasına girerek yanında ikamet edecek olan kişinin kimlik bilgilerini girmeli ve yine e-imza, mobil imza veya SMS yoluyla doğrulamada bulunmalıdır.
Sonrasında adres değişikliği bildirimi yapacak kişi “Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin/Muvafakatlı) sayfasına girerek muvafakat ve adres bilgisini seçmeli, sonrasında doğrulama işlemini gerçekleştirmelidir.

Adres Değişikliği İçin Belgeler

“Adres değişikliği için ne gerekli?” konusu sıklıkla merak edilir. İkametgâh değişikliği için belgeler hazırlanarak nüfus müdürlüklerine başvurulmalıdır. Nüfus müdürlükleri randevu sistemi ile çalıştıkları için öncesinde ALO 199 aranarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden randevu alınmalıdır. Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne giderken yeni evin adresini gösteren aşağıdaki belgelerden bir tanesinin hazırlanması yeterli olacaktır:
Fatura
Abonelik sözleşmesi
Kira sözleşmesi
Yeni adresine taşınıp resmi kurumlara gerekli bildirimleri yaptıktan sonra Evim Sigortası paketiyle yeni evini risklere karşı güvence altına alabilirsin.

Adres Değişikliği Kaç Gün içinde Bildirilmeli?

Adres değişikliği taşınma tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde bildirilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda 128 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınır. Adres beyanının gerçeğe aykırı şekilde yapılması halinde ise 2.673 TL idari para cezası uygulanır. Bu cezalar 2022 yılı için geçerli olup her yıl değişiklik gösterir.

Yabancıların Adres Değişikliği için Gerekli Evraklar

Yabancılar da Türk vatandaşları gibi adres değişikliği bildiriminde bulunmalıdır. Süreçle ilgili uyulması gereken süreler ve gerekli olan evraklar aynı olmakla birlikte yabancıların ek olarak ikamet izin belgelerini ve pasaportlarını da yanlarında bulundurmaları gerekir.

Yabancıların yurt dışındaki konsolosluklardan ikamet izni almaları halinde ülkeye giriş yaptıktan sonra 20 iş günü içinde adres bildiriminde bulunmaları gerekir. Ülke içindeyken ikamet izni alanlar için ise bu süre izni aldıkları tarihten itibaren başlar.

AXA Sigorta olarak yeni adresinde kendini güvende hissedebilmen için Konut Sigortası başta olmak üzere birçok sigorta paketiyle yanındayız!

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu