Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

SİGORTA RİSK TEFTİŞLERİNDE BİR İLK: AXA DRONE KULLANIYOR

30.06.2016

AXA SİGORTA Risk Mühendisleri dijital dünyanın ve teknolojinin getirdiği yenilikleri iş süreçlerine entegre etmeye devam ediyor.

Kendi alanlarında sigorta sektörüne her zaman öncülük eden AXA SİGORTA Risk Mühendisleri sektörde ilk kez insansız hava aracı “Drone” u risk teftişlerinde kullanmaya başladılar.

AXA Risk Mühendisleri Drone’u şu alanlarda kullanıyor: 

  • Risk teftişleri sırasında entegre tesislerde yerleşim planı ve çevresel faktörlerin tespitinde
  • Güncel su kaynakları, dere ıslah çalışmaları, heyelan bölgeleri vs. tespitinde
  • HES, GES, RES gibi her türlü enerji santrallerinin ve büyük bir alana dağılmış tesislerin risk analizinde ve çevresel faktörlerin görülmesinde, fabrika ve tesislerin çatılarının kontrolünde oluşabilecek fırtına, kar ağırlığı vb. riskler için
  • Hasar süreç ve ekspertizlerinde, yıkıcı doğal afetlerin heyelan, yer kayması, seylap vb. olayların ortaya çıkardığı hasarların daha geniş açıdan görülmesini sağlanmasında,
  • Kümül, PML (Olası en yüksek hasar) çalışmalarında
  • Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
    Destek İkonu