Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYOR

03.03.2017

Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü’nün ortak kuruluşu Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) ‘Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu (WVEF) bu yıl 5. kez İstanbul’da düzenlendi. Kadın girişimcilerin desteklenmesi adına büyük önemi olan etkinlik, KAGİDER ev sahipliği ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın işbirliği ile gerçekleşti. Toplamda 48 ülkeden 300 iş kadının katıldığı toplantıda, AXA da iş ortağı olarak yer aldı. AXA Grup’tan temsilciler ve AXA Sigorta üst düzey yöneticileri kadın girişimcilere sunumlar yaparak panellere katıldılar. Hem özel sektör hem de kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerden satın alımların artması için farkındalık yaratmayı, kadınların rekabet gücüne ve sınır ötesi ticaret yapmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu küresel etkinlikte, AXA da kadın girişimciliğinin büyüyen ekonomi için önemli bir unsur olduğunu ve kadınları girişimcilik yolunda desteklemek istediğini vurguladı.

Kadınları sigortada güçlendirme amacıyla AXA’nın Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile birlikte yürüttüğü çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısının arttığı, Mikro Kobilerin %40’ının sahibinin kadın olduğu, fakat ihtiyaçlarını karşılayacak sigorta ürünlerine sahip olmadıklarını görülüyor. AXA, kadın girişimcilere bir iş ortağı olmak ve onlara sigorta ürünlerinin sağladığı faydaları göstermek istiyor. AXA Grup temsilcileri forumda katıldıkları oturumda, AXA’nın globalde yürüttüğü sigortada kadınları güçlendirme inisiyatifiyle bire bir örtüşen bu etkinliğe ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ve Türkiye’de sayıları artan kadın girişimcileri sigorta konusunda daha fazla bilinçlendirmek istediklerini belirtti.

Etkinliğin ilk günü “Riskleri Yönetmek” konulu panelde kadın girişimciler ile bir araya gelen AXA Sigorta Başkan ve İcra Kurulu üyesi (Hayat ve Emeklilik) Olgun Küntay, kadın girişimcileri faaliyetlerinin devamlılığı için desteklemeyi, risklerden koruma ve asistans için somut hizmetler geliştirmeyi, kadın toplulukları geliştirip güçlendirmek için onlara ulaşmayı ve eğitimler vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin ikinci günü ise kapanış oturumuna katılan AXA Sigorta Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Ali Erlat, kadınların iş hayatı için çok önemli bir potansiyeli olduğunu, eğitim seviyesinin artması ile iş hayatına katılımlarının arttığını söyledi. Erlat “AXA Sigorta olarak kadınların yanında olmak ve girişimci olma yolunda onlara destek olmak istiyoruz, bu konuda üzerinde çalıştığımız ürün ve hizmetler var. Kadınların yanında olabilmek için önce sigorta bilincini ve eğitimini arttırmalıyız.” dedi.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu