Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA “AXA İLERLEME ENDEKSİ” İLE ÇEVRESEL ETKİSİNİ DAHA YAKINDAN ÖLÇÜMLÜYOR

30.09.2021

Her sene “dünyanın en sürdürülebilir sigorta şirketleri” arasında gösterilen AXA, geçtiğimiz ay gerçekleşen hissedarlar toplantısında marka amacının faaliyetleri üzerindeki etkisini ölçmeyi ve artırmayı hedefleyen yeni ölçeği olan “AXA İlerleme Endeksi” ni (AXA For Progress Index) tanıttı. AXA yeni Endeks ile birlikte şirketin çevresel etkisini daha sıkı bir biçimde ölçümlemeyi amaçlıyor.

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden AXA, “insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak” olarak tanımladığı marka amacını somutlaştırmak için “AXA İlerleme Endeksi” (AXA For Progress Index) adını verdiği yeni ölçeğini tanıttı. 

Marka amacının operasyonel entegrasyonunu kolaylaştırmak için oluşturulan bu yeni ölçek, AXA Grubu şirketlerine yerel stratejiler ve eylemlerindeki sürdürülebilir kalkınma odağını güçlendirmeleri için rehberlik edecek. Endeks ayrıca marka amacının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen ilerlemenin takibi ve ölçümüyle birlikte, her sene temel performans göstergelerine ilişkin verilerin raporlanmasını da sağlayacak. Bu sayede AXA, çevresel etkisini yakından takip ederek, çevresel faydasını artırma yönündeki çalışmalarına devam edecek.

“AXA İlerleme Endeksi”, Yatırımcı, Sigortacı ve Örnek Şirket olmak üzere üç ana başlık altında yedi temel performans göstergesi tanımlıyor; 

Yatırımcı

  • Genel Hesap varlıklarının karbon ayak izinin 2025 yılına kadar yüzde 20 oranında azaltılması,
  • 2023 yılına kadar 25 milyar Euro'ya ulaşacak yeşil yatırım portföyünün geliştirilmesi,

 

Sigortacı

  • Sunulan teminatlar veya hizmetler aracılığıyla çevreye olumlu etki yapan yeşil sigorta ürünlerinin payının artırılması,
  • Toplumun kırılgan kesimleri için kapsayıcı sigortanın teşvik edilmesi,

Örnek Şirket

  • 2023 yılına kadar tüm çalışanların iklim sorunları konusunda eğitilmesi ve çalışanların dönüşümün elçileri olarak konumlandırılması,
  • AXA’nın faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yüzde 20 azaltılması ve geriye kalan emisyonların dengelenmesi sayesinde 2025 yılına kadar net karbon emisyonlarının sıfıra ulaşması,

Bunlarla birlikte yedinci performans göstergesi ise, AXA'nın finans sektöründeki en sorumlu şirketleri tanıyan S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesindeki konumunu da kapsaması ve DJSI/CSA gibi ölçeklerle de takip edilmesi olarak yer alıyor.

AXA Grup CEO’su Thomas Buberl, Marka amacımızı tanımladıktan sonra ortaya koyduğumuz “AXA İlerleme Endeksi”, amacımızın tüm eylemlerimize direkt etki etmesini sağlayacak önemli adımları içeriyor. 
Endekste yer alan temel performans göstergelerini, yöneticilerimizin gelirleri için geçerli olan kriterlerimize dahil ederek, endeksin sahiplenilmesini hızlandıracağız. Bu girişim AXA'nın paydaşlarına yönelik sorumlu taahhütlerini güçlendirmeye yönelik yaklaşımımızı da pekiştiriyor.” dedi.

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise, amaçları doğrultusunda üzerlerine düşenleri yapmayı her zaman olduğu gibi sürdüreceklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en köklü ve öncü sigorta şirketlerinden AXA Sigorta olarak, etkileri ve sonuçlarıyla insanlığın ilerlemesi ve gelişimi açısından fark yaratacak her konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğu her şeyden önce kendi iş süreçlerimizi dönüştürerek yerine getiriyoruz. ‘Tutkulu büyüme’ hedefimizi sürdürülebilir ve inovatif bir sigortacılık anlayışı ve güçlü kurumsal sosyal sorumluluk geleneğiyle besliyoruz. Bu doğrultuda hem ürün ve hizmetlerimizle hem de sosyal sorumluluk projelerimizle insanlığın gelişimi için iklim değişikliğinden spora, sigorta bilincinden, inovasyona farklı alanlarda fayda yaratmaya çalışıyoruz. “AXA İlerleme Endeksi” de bu noktada sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza ivme kazandıracak, bizi faydamızı artırmaya teşvik edecek bir ölçek olarak öne çıkıyor. AXA Sigorta olarak bu yeni ölçeği hızla sahipleneceğiz. Bu yolda çalışanlarımız ve acentelerimizin sürdürülebilir büyüme hedefimize ve marka amacımıza yönelik tutkusuna olan güvenimiz tam.”

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu