Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Acente Başvurusu

Acentelik Başvurularınız için bölge müdürlüklerimiz ile görüşebilirsiniz.

Ön Yeterlilik Koşulu:

5684 sayılı Sigortacılık Kanununu ve buna bağlı Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereğince sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan levhaya kayıtlı olması gerekmektedir.

Levhaya kayıt olmamış acenteler uygunluk belgesi almak üzere başvurularını TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapabilirler. Konu ile ilgili mevzuat, detaylı bilgi ve işlemler için www.sigorta.org.tr internet adresinden yararlanabilirsiniz.

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Türkiye’de yerleşik olması.
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması.
 • Sigortacılık kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması.
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 • Teknik personel vasıflarını taşıması.
 • Asgari malvarlığı (50.000 TL) şartını yerine getirmiş olması.
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 • Asgari sermaye (50.000 TL) şartının yerine getirilmiş olması.
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklıklarında ve tüzel kişi ortaklıklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması.
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 • Sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin; en az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyim kazanmış olması veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş şartı aranır.

Şirketimizin acentelik tesisi olarak kabul ettiği teminat türleri:

 • Banka teminat mektubu (mektup örneğini ilgili Bölge Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz)
 • Gayrimenkul ipoteği (Kat irtifakı kurulmuş mesken yada işyeri niteliklerinde olan taşınmazlar kabul edilmektedir)
 • Nakit teminat (blokaj)
  • Teminat rakamları bölge ve il bazında farklılık göstermekte olup detaylı bilgiyi Bölge Müdürlüklerimizden edinebilirsiniz.

   Başvuru yapabileceğiniz Bölge Müdürlüğünü öğrenmek için tıklayınız.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu