Tamamlayıcı Sağlık Kristal Planlar

KISACA BU ÜRÜN NELERİ KAPSAR?
- Yatarak ve ayakta tedavileri %100 ve LİMİTSİZ kapsar.
- SGK* anlaşmalı özel hastanelerde ödeyeceğiniz fark ücretlerini kapsar.
- SGK tarafından kapsam altında olmanız halinde geçerlidir.
- 0-55 yaş arası kişiler için geçerlidir.

KISACA BU ÜRÜN NELERİ KAPSAR?
- Sadece yatarak tedavileri %100 ve LİMİTSİZ kapsar.
- Tüm AXA anlaşmalı kurumlarda geçerli olup doktor tercihi size aittir.
- 0-59 yaş arası kişiler için geçerlidir.

* SGK:Sosyal Güvenlik Kurumu