AXA SİGORTA'ya Hoş Geldiniz0850 250 99 99

Ara
Telefon EN

AXA Sigorta A.Ş. Genel Kurul İlan Yazısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı / İstanbul adresinde yapılacaktır. 2013 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu toplantı tarihinden on beş gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın Toplantıdan bir hafta öncesine kadar hisse senetlerini veya bunları kanıtlayacak belgeleri Şirket Merkezine ileterek giriş kartı almaları ve hisse senetlerinin bankada emanete alındığına dair yazı ile, şahsen katılmaları mümkün olmayanların bir vekaletname düzenleyerek temsilci tayin etmeleri rica olunur.

Tüm Bültenler