TEDARİKÇİ İHALE KATILIM SÖZLEŞMESİ
TEDARİKÇİ İHALE KATILIM SÖZLEŞMESİ

    · Konu
AXA SİGORTA ihtiyacı olan; mal ve hizmetlerin alımı ile hurdaya ayrılan veya kullanma yeri olmayan sabit kıymetlerin internet ortamında satılması konusunda yapılacak açık eksiltme ve/veya artırımına talip olan Tedarikçiler ile AXA SİGORTA arasındaki ilişkileri ve sorumlulukları belirlemektir.
    · Tedarikçi Yükümlülükleri:

1.Tedarikçiler yasal kuruluş belgelerini asgari olarak; ticari ünvan, faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerine ait birer suretini AXA SİGORTA`ya vermek zorundadır. Belgeleri teslim etmeyen tedarikçi teklifleri dikkate alınmayacaktır.

2.AXA SİGORTA tarafından takdir ve tespit edilen alımlarda aksi belirtilmediği süre içerisinde teminat alınmaz. Teminat alınmasının takdir edildiği mal ve hizmetler ihtiyaç olması durumunda şartnamelerde belirtilmiş olacaktır.

3.Teminat geri istendiği taktirde iade edilir, ancak, ihaleye katılma koşulları da beraberinde iptal olur. Verilen teminatla, teminatın ait olduğu grup içindeki ihalelere katılmak mümkündür.

4.Teminatın zorunlu olduğu ihalelerde, açıklama bölümünde belirtilmiştir.

5.Belgeleri incelenen, istenilen teminatı veren ve teklif verebilmesi konusunda yeterlilikleri onaylanan tedarikçilere “Kullanıcı adı” ve “Şifre” verilir.

6.Bu şifre ile verilecek fiyatlar, şifrenin verildiği tedarikçinin sorumluluğunda olup şifrenin 3.şahıs veya kuruluşlar tarafından kullanılmasından AXA SİGORTA sorumlu tutulmayacaktır.(Tedarikçi kendisine verilen şifreyi internet üzerinde değiştirebilir.)

7.İhale neticesinde belirlenen tedarikçilerin ihalede belirtilen yer ve zamanda teslimat yapamaması veya sözleşme hükümlerine uymaması ya da ihale esnasındaki süreçleri AXA SİGORTA aleyhine bozan kötü niyetli davranışlarda bulunulması durumunda tedarikçilerin teminatı iade edilmez.

8.Tedarikçi teslim ettiği mal ve hizmet için gerekli teslim belgelerini, servis formlarını, irsaliye veya tutanak kopyalarından birer suretini fatura ekinde ibraz etmek zorundadır. Şartnamelerde belirtilen şartlar dışında yapılan teslimatlar kabul edilemez.

9.AXA SİGORTA ihaleyi genellikle en düşük fiyat veren tedarikçi lehinde sonuçlandırmakla beraber teklif veren bir diğer tedarikçi lehinde de (fiyat yüksek olmasına rağmen) ihaleyi sonuçlandırabilir.

10.İhaleye katılabilmek için bu sözleşme hükümlerini internet üzerinden doldurarak ve/veya bu belge üzerine imza atmış olmak ya da internet üzerinde ihaleye katılarak fiyat vermiş olmak yeterlidir. Fiyat verilmiş olması ihaleye çıkılan şart ve özelliklerin kabul edilmiş olması anlamını taşır, firmayı sorumluluk altına alır.

11.İhale neticesinde yapılacak sözleşme için yapılan davete uyulmaması teminatın iadesini engeller. Yapılacak sözleşmenin masrafları tedarikçi tarafından karşılanır.

12.Hediye kabul etmeme ilkesi: AXA SİGORTA, iş ilişkisi içinde olan veya olması muhtemel kişi veya kurumlardan hediye kabul etmez. Tedarikçilerden bu ilkeye uymalarını önemle rica eder.